Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Cardiovascular disease and adrenergic dysfunction in mild primary hyperparathyroidism

Birgander, Mats LU (2011) In Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2011:82.
Abstract
Primary hyperparathyroidism (PHPT) is associated with cardiovascular morbidity and premature death, but the underlying mechanisms are incompletely understood. The aim of this thesis was to investigate cardiovascular parameters and adrenergic function in mild PHPT compared to healthy controls subjects before and after curative parathyroidectomy (PTX).

Forty-nine patients with mild PHPT (serum calcium 2.7 ± 0.1 mmol/L) and 48 control subjects, matched for age and sex, were examined; patients before PTX and up to 1 year postoperatively; control subjects at inclusion. Examinations comprised 24-hour ambulatory blood pressure (BP) measurements, 24-hour electrocardiogram with Holter monitoring, and echocardiography and measurements of... (More)
Primary hyperparathyroidism (PHPT) is associated with cardiovascular morbidity and premature death, but the underlying mechanisms are incompletely understood. The aim of this thesis was to investigate cardiovascular parameters and adrenergic function in mild PHPT compared to healthy controls subjects before and after curative parathyroidectomy (PTX).

Forty-nine patients with mild PHPT (serum calcium 2.7 ± 0.1 mmol/L) and 48 control subjects, matched for age and sex, were examined; patients before PTX and up to 1 year postoperatively; control subjects at inclusion. Examinations comprised 24-hour ambulatory blood pressure (BP) measurements, 24-hour electrocardiogram with Holter monitoring, and echocardiography and measurements of circulating catecholamines at rest and after physical stress.

At baseline, the patients showed signs of structural and functional heart disturbances and reduced catecholamine response to physical stress, which had not normalized at follow-up 6 months after PTX. The patients also showed signs of impaired heart rate variability (HRV). This, however, normalized after PTX. Patients being treated for hypertension showed an increase in BP after PTX, whereas BP decreased in normotensive patients. Echocardiographic, HRV-related and adrenergic parameters correlated with preoperative serum levels of PTH, contrary to hypertension.

The results demonstrate reversible impairment of HRV and a previously unknown adrenergic dysfunction in PHPT, as well as the first clinical evidence of a chronotropic PTH effect. The results also demonstrate a hitherto unknown risk of BP increase after PTX in PHPT patients on antihypertensive treatment. These factors should be considered in the ongoing controversy regarding the management of patients with mild, so-called “asymptomatic” PHPT. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Primär hyperparathyroidism (PHPT) är en sjukdom som beror på abnormt ökad produktion av parathormon (PTH) i en eller flera av de vanligen fyra bisköldkörtlarna. PTH har som uppgift är att reglera nivån av kalcium i blodet (i dagligt tal ofta kallad ”blodkalken”) inom snäva gränser. Den förhöjda halten av PTH och den åtföljande stegringen av kalciumnivån i blodet vid PHPT påverkar många av kroppens organ, vilket innebär att det är en sjukdom som kan yttra sig på många olika sätt. Man vet sedan tidigare att hjärta och blodkärl hör till de organsystem som kan påverkas. De bakomliggande mekanismerna är emellertid fortfarande till stor del okända och det är oklart vad dessa hjärtkärlförändringar har... (More)
Popular Abstract in Swedish

Primär hyperparathyroidism (PHPT) är en sjukdom som beror på abnormt ökad produktion av parathormon (PTH) i en eller flera av de vanligen fyra bisköldkörtlarna. PTH har som uppgift är att reglera nivån av kalcium i blodet (i dagligt tal ofta kallad ”blodkalken”) inom snäva gränser. Den förhöjda halten av PTH och den åtföljande stegringen av kalciumnivån i blodet vid PHPT påverkar många av kroppens organ, vilket innebär att det är en sjukdom som kan yttra sig på många olika sätt. Man vet sedan tidigare att hjärta och blodkärl hör till de organsystem som kan påverkas. De bakomliggande mekanismerna är emellertid fortfarande till stor del okända och det är oklart vad dessa hjärtkärlförändringar har för betydelse när det gäller de många patienter som får diagnosen PHPT via blodprov men ännu inte har några tydliga symptom på sjukdomen. Syftet med detta avhandlingsprojekt var därför att skaffa ny kunskap om hjärtkärlsjukdom vid PHPT.

I projektet ingår fem delarbeten, som grundar sig på undersökning av 49 patienter med lindrig form av PHPT och en kontrollgrupp bestående av 48 friska försökspersoner som var jämförbara med patienterna vad gäller kön och ålder. Undersökningsmetoderna omfattade ultraljud, bandspelar-EKG och dygnsmätning av blodtryck med bärbar utrustning samt blodprover för analys av bland annat stresshormoner som ett mått på kroppens förmåga att reagera vid ansträngning i form av ett standardiserat arbetsprov.

Resultaten visar en tidigare okänd nedsättning av förmågan att vid ansträngning mobilisera stresshormoner vid PHPT. Denna reaktionsförmåga var fortfarande inte återställd 6 månader efter operation med normalisering av PTH och kalcium i blodet. Däremot förelåg vid samma tid efter operation en tydlig förbättring av den dygnsvariation i hjärtrytmen som hör till normal hjärtfunktion. Den genomsnittliga och maximala pulsen visade också en tydlig sänkning som var korrelerad till sänkningen av PTH i blodet efter operation. Andra har på basen av djurförsök i laboratorier hävdat att PTH påverkar hjärtats pulsreglerande retledningssystem, men detta är första gången som stöd för en sådan mekanism har påvisats vid undersökning av patienter med PHPT. Vad gäller påverkan av blodtrycket vid PHPT har projektet resulterat i upptäckt av ett tidigare okänt reaktionsmönster. De patienter som behandlades för högt blodtryck vid tiden för operation på grund av PHPT hade högre blodtryck 6 månader senare trots normalisering av PTH och kalcium i blodet, medan blodtrycket istället var lägre eller oförändrat hos patienter med normalt blodtryck före operationen.

Praktiskt viktigt är att det i detta avhandlingsarbete framkommit data som visar att även lindrig PHPT med ringa förhöjning av kalcium i blodet och vaga eller inga symptom är förknippad med förändringar som i andra sammanhang kunnat kopplas till ökad sjuklighet och för tidig död i hjärtkärlsjukdom.

I internationellt perspektiv pågår en debatt om lämplig behandling av patienter med lindrig (s.k. asymptomatisk) PHPT. Somliga auktoriteter menar att man utan risk kan avstå från operation och nöja sig med bara kontroller. Ny kunskap från detta forskningsprojekt ger istället stöd åt dem som hävdar motsatsen, nämligen att operation är att rekommendera vid diagnosen PHPT oavsett graden av kalciumstegring i blodet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Associate Professor Östergren, Jan, Dept. of Medicine, Karolinska Univerity Hospital, Solna, Stockholm
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Primary Hyperparathyroidism, parathyroidectomy, parathyroid hormone, cardiovascular disease, mortality.
in
Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series
volume
2011:82
pages
116 pages
publisher
Cardiology, Dept of Clinical Sciences, Faculty of Medicine
defense location
Medicinaulan, ingång 35, plan 2, Skånes Universitetssjukhus Malmö, S.Förstadsgatan 101, Malmö
defense date
2011-09-23 09:00:00
ISSN
1652-8220
ISBN
978-91-86871-32-1
language
English
LU publication?
yes
id
ff19aa35-3ebe-4baf-bde9-0215334b4826 (old id 2117143)
date added to LUP
2016-04-01 14:53:25
date last changed
2019-05-22 03:37:30
@phdthesis{ff19aa35-3ebe-4baf-bde9-0215334b4826,
 abstract   = {Primary hyperparathyroidism (PHPT) is associated with cardiovascular morbidity and premature death, but the underlying mechanisms are incompletely understood. The aim of this thesis was to investigate cardiovascular parameters and adrenergic function in mild PHPT compared to healthy controls subjects before and after curative parathyroidectomy (PTX).<br/><br>
Forty-nine patients with mild PHPT (serum calcium 2.7 ± 0.1 mmol/L) and 48 control subjects, matched for age and sex, were examined; patients before PTX and up to 1 year postoperatively; control subjects at inclusion. Examinations comprised 24-hour ambulatory blood pressure (BP) measurements, 24-hour electrocardiogram with Holter monitoring, and echocardiography and measurements of circulating catecholamines at rest and after physical stress.<br/><br>
At baseline, the patients showed signs of structural and functional heart disturbances and reduced catecholamine response to physical stress, which had not normalized at follow-up 6 months after PTX. The patients also showed signs of impaired heart rate variability (HRV). This, however, normalized after PTX. Patients being treated for hypertension showed an increase in BP after PTX, whereas BP decreased in normotensive patients. Echocardiographic, HRV-related and adrenergic parameters correlated with preoperative serum levels of PTH, contrary to hypertension.<br/><br>
The results demonstrate reversible impairment of HRV and a previously unknown adrenergic dysfunction in PHPT, as well as the first clinical evidence of a chronotropic PTH effect. The results also demonstrate a hitherto unknown risk of BP increase after PTX in PHPT patients on antihypertensive treatment. These factors should be considered in the ongoing controversy regarding the management of patients with mild, so-called “asymptomatic” PHPT.},
 author    = {Birgander, Mats},
 isbn     = {978-91-86871-32-1},
 issn     = {1652-8220},
 language   = {eng},
 publisher  = {Cardiology, Dept of Clinical Sciences, Faculty of Medicine},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund University Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series},
 title    = {Cardiovascular disease and adrenergic dysfunction in mild primary hyperparathyroidism},
 volume    = {2011:82},
 year     = {2011},
}