Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Överdosens antropologi : en kontextuell studie

Antoniusson, Eva-Malin LU (2003) In Lund Monographs in Social Anthropology 13.
Abstract
The central theme of this thesis is the nature of heavy drug overdose and its social consequences. The aim of the study is to provide a nuanced ethnographic interpretation on the phenomenon concerning drug overdose, especially among drug users using injections as the principle means of administering the drugs. The field study was localized to institutional milieus, primarily drug addiction treatment centres in three countries; Sweden, the Netherlands and the United States. The field itself contains a number of different kinds of actors: drug users, police, medical staff, social workers; and the thesis goes to some length to describe this field - an institutional setting providing the conditions in which the activities occur. The thesis is... (More)
The central theme of this thesis is the nature of heavy drug overdose and its social consequences. The aim of the study is to provide a nuanced ethnographic interpretation on the phenomenon concerning drug overdose, especially among drug users using injections as the principle means of administering the drugs. The field study was localized to institutional milieus, primarily drug addiction treatment centres in three countries; Sweden, the Netherlands and the United States. The field itself contains a number of different kinds of actors: drug users, police, medical staff, social workers; and the thesis goes to some length to describe this field - an institutional setting providing the conditions in which the activities occur. The thesis is organized in such a way as to focus increasingly on the advent of the overdose in the life space of the drug user, and on the way in which the individual's social status and the meaning of the act are constructed after the fact itself. Overdose can be understood as an act that defines the limit of the drug user's life world. Within this field the overdose represents a liminal moment, a crossing over. If surviving, the individual concerned achieves a new social status, that of a real drug user who has experienced the entire gamut of the drug universe. If this can be interpreted as a rite of passage, it is not one that is planned. Its meaning only emerges after the fact. It is suggested that the process of constructing ritual meaning after the event is best understood as a retrospective ritualization. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Överdosens antropologi behandlar narkotikaöverdosens sociala konsekvenser. Eva-Malin Antoniusson har studerat hur olika aktörer i vård- och institutionsmiljöer förhåller sig till överdoser. Forskningen bygger på fältundersökningar i Sverige, USA och Nederländerna. I avhandlingen återges intervjuer med narkomaner som överlevt överdoser eller varit med när andra överdoserat, samt med professionella hjälpare, såsom ambulanspersonal och behandlare. Den bild som framträder är både ljus och mörk. Den berättar om svek och uppgivenhet, men också om hänsynstagande och solidaritet. Avhandlingens disposition följer i stora drag brukarens väg genom en överdos. Analysen, som utgår från det empiriska... (More)
Popular Abstract in Swedish

Överdosens antropologi behandlar narkotikaöverdosens sociala konsekvenser. Eva-Malin Antoniusson har studerat hur olika aktörer i vård- och institutionsmiljöer förhåller sig till överdoser. Forskningen bygger på fältundersökningar i Sverige, USA och Nederländerna. I avhandlingen återges intervjuer med narkomaner som överlevt överdoser eller varit med när andra överdoserat, samt med professionella hjälpare, såsom ambulanspersonal och behandlare. Den bild som framträder är både ljus och mörk. Den berättar om svek och uppgivenhet, men också om hänsynstagande och solidaritet. Avhandlingens disposition följer i stora drag brukarens väg genom en överdos. Analysen, som utgår från det empiriska materialet, utvecklas successivt. Kapitel 2 och 3 kan ses som utgångspunkten för avhandlingen, de utgör ramverket. Kapitel 4 behandlar överdosen som företeelse – dess symptom, orsaker och omgivningens reaktioner. Kapitel 5 avser att belysa den hjälp som ges till personer som drabbas av överdoser. Såväl brukare som professionella hjälpare berättar om sina olika tillvägagångssätt. Kapitel 6 börjar med en redogörelse för vilka omedelbara reaktioner som kan uppkomma strax efter uppvaknandet. Därefter ges en beskrivning av vilka konsekvenser överdosen kan få för den enskilda individen i ett senare skede. Slutligen diskuteras andra brukares förhållningssätt till det inträffade. Kapitel 7 berör vad som händer om brukaren inte överlever överdosen. Här diskuteras öppenhet när det gäller dödsorsaken, stigma och skuldfrågan. Det avslutande åttonde kapitlet är en vidareutveckling av tidigare kapitel; här analyseras överdosens betydelse och Eva-Malin Antoniusson lägger fram sina slutsatser om överdosens identitetsskapande funktion. I droganvändarnas sociala fält kan överdosen fungera som en symbolisk passageritual genom vilken brukaren får en ny social status. Eftersom överdoseringen vanligtvis är oplanerad, blir dess innebörd tydlig först i efterhand. Företeelsen skulle kunna definieras som retrospektiv ritualisering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Goldberg, Ted
organization
alternative title
The Anthropology of Overdose: a Contextual Study
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
anthropology, overdose, drug users, retrospective ritualization, national insurance, Social problems and welfare, Sociala problem, social välfärd, socialförsäkring
in
Lund Monographs in Social Anthropology
volume
13
pages
232 pages
publisher
Department of Sociology, Lund University
defense location
Edens Hörsal
defense date
2003-12-17 10:00:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUSADG/SAAN-031012/SE
ISSN
1101-9948
ISBN
91-7267-161-0
language
Swedish
LU publication?
yes
id
9837bd49-f1c2-4474-b4c0-f8515f8c71b6 (old id 21208)
date added to LUP
2016-04-01 15:57:40
date last changed
2019-05-21 17:09:18
@phdthesis{9837bd49-f1c2-4474-b4c0-f8515f8c71b6,
 abstract   = {The central theme of this thesis is the nature of heavy drug overdose and its social consequences. The aim of the study is to provide a nuanced ethnographic interpretation on the phenomenon concerning drug overdose, especially among drug users using injections as the principle means of administering the drugs. The field study was localized to institutional milieus, primarily drug addiction treatment centres in three countries; Sweden, the Netherlands and the United States. The field itself contains a number of different kinds of actors: drug users, police, medical staff, social workers; and the thesis goes to some length to describe this field - an institutional setting providing the conditions in which the activities occur. The thesis is organized in such a way as to focus increasingly on the advent of the overdose in the life space of the drug user, and on the way in which the individual's social status and the meaning of the act are constructed after the fact itself. Overdose can be understood as an act that defines the limit of the drug user's life world. Within this field the overdose represents a liminal moment, a crossing over. If surviving, the individual concerned achieves a new social status, that of a real drug user who has experienced the entire gamut of the drug universe. If this can be interpreted as a rite of passage, it is not one that is planned. Its meaning only emerges after the fact. It is suggested that the process of constructing ritual meaning after the event is best understood as a retrospective ritualization.},
 author    = {Antoniusson, Eva-Malin},
 isbn     = {91-7267-161-0},
 issn     = {1101-9948},
 language   = {swe},
 publisher  = {Department of Sociology, Lund University},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund Monographs in Social Anthropology},
 title    = {Överdosens antropologi : en kontextuell studie},
 volume    = {13},
 year     = {2003},
}