Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sociala utredningar om barn : En rättssociologisk studie av lagstiftningens krav, utredningarnas argumentationer och konsekvenser för den enskilde

Friis, Eva LU (2003) In Lund Studies in Sociology of Law 18.
Abstract
This thesis is about the social services’ investigations into childrens need of protection and support. The principal purpose is, from a critical perspective, to analyse and discuss how the legally-accorded procedural directives for the execution of an investigation, and therein the integrated support and counselling work, are adapted in the social services’ actual investigation work in relation to the parents.

The issue is illustrated through an in-depth analysis of three case documents as a basis for an application in the county administrative court for compulsory care in 1997. For analytical purposes two elements are distinguished: 1) The investigation as part of a decision process constitutes an argumentation process which... (More)
This thesis is about the social services’ investigations into childrens need of protection and support. The principal purpose is, from a critical perspective, to analyse and discuss how the legally-accorded procedural directives for the execution of an investigation, and therein the integrated support and counselling work, are adapted in the social services’ actual investigation work in relation to the parents.

The issue is illustrated through an in-depth analysis of three case documents as a basis for an application in the county administrative court for compulsory care in 1997. For analytical purposes two elements are distinguished: 1) The investigation as part of a decision process constitutes an argumentation process which affects how the family’s problems and the child’s need of care may be defined. 2) The investigation as part of a counselling process constitutes a social intervention which affects the parents’ capacity to act as parents and individuals. The study is looked at from a socio-constructionist perspective which concerns itself with how the law is applied in the interaction between the executor of the law and the individual in daily reality, as well as an analytical method which considers various social factors’ significance in the way in which the law is actually applied.

The analysis is based on two premises: 1) The investigator is placed in a rhetorical situation and must formulate his/her argumentation in the investigation in such a way as to be able to influence the court to decide in favour of the investigator’s standpoint. 2) The parents are placed at a disadvantage since the investigator has control over both the counselling resources and means for coercion and the investigation’s structure, content and information flow.

The analysis demonstrates that the investigator’s power of authority is used repressively against the parents. This may be seen not least in the form of a suppression of the parents’ own definitions of the problem and suggestions for solving this problem, a biased focusing on the negative aspects of the parents as well as, by classifying the parents as either “treatable” or “untreatable”, an exclusion of certain parents from means of support and counselling. The results illustrate the need for a legal reinforcement of the parents’ position in the investigation. Yet the repression is also partly linked to a standardised range of measures which do not allow for tailor-made solutions to the complex cases often involved, and partly insufficient material resources which necessitate a system of priorities wherein the most resource-demanding parents are excluded from the procedural system. Consequently, if the social services are to be able to carry out the investigations according to the legislative aims, then they must also receive the necessary resources. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Denna avhandling behandlar sociala utredningar om barn. Avhandlingens övergripande syfte är att ur ett kritiskt perspektiv analysera och diskutera hur de rättsligt givna handlingsdirektiven för utredningsförfarandet och det därmed integrerade stöd- och behandlingsarbetet tillämpas i socialtjänstens faktiska utredningsverksamhet, i förhållande till föräldrarna.Frågan belyses genom en djupanalys av tre utredningar till grund för en ansökan om tvångsvård hos länsrätten under 1997. I analytiskt syfte särskiljes mellan två dimensioner: 1) Utredningen som del av en beslutsprocess utgör en argumenterande verksamhet med effekter för hur familjens problem och barnets vårdbehov... (More)
Popular Abstract in Swedish

Denna avhandling behandlar sociala utredningar om barn. Avhandlingens övergripande syfte är att ur ett kritiskt perspektiv analysera och diskutera hur de rättsligt givna handlingsdirektiven för utredningsförfarandet och det därmed integrerade stöd- och behandlingsarbetet tillämpas i socialtjänstens faktiska utredningsverksamhet, i förhållande till föräldrarna.Frågan belyses genom en djupanalys av tre utredningar till grund för en ansökan om tvångsvård hos länsrätten under 1997. I analytiskt syfte särskiljes mellan två dimensioner: 1) Utredningen som del av en beslutsprocess utgör en argumenterande verksamhet med effekter för hur familjens problem och barnets vårdbehov definieras. 2) Utredningen som del av en behandlingsprocess utgör en intervenerande verksamhet med effekter för föräldrarnas handlingskapaciteter som föräldrar och individer. Studien sker mot bakgrund av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som intresserar sig för hur lagen tillämpas i interaktionen mellan lagadministratören och den enskilde i en vardagsverklighet, samt en analysmodell som beaktar olika samhällsfaktorers betydelse för det sätt som lagen faktiskt tillämpas på.Analysen bygger på två antaganden: 1) Utredaren befinner sig i en retorisk situation och måste utforma sin argumentation i utredningen på ett sätt som förmår påverka domstolen att ta ställning för utredarens ståndpunkt. 2) Föräldrarna befinner sig i ett underläge eftersom utredaren har kontrollen såväl över behandlingsresurserna och tvångsmedlen som över utredningens form, innehåll och informationsflöde.Analysen visar att utredarens myndighetsmakt används på ett repressivt sätt mot föräldrarna. Detta visar sig bland annat i form av ett undertryckande av föräldrarnas egna problemdefinitioner och förslag till problemlösning, en ensidig fokusering på föräldrarnas negativa sidor samt, genom att klassificera föräldrarna som ”behandlingsbara” respektive ”icke behandlingsbara”, en utestängning av vissa föräldrar från stöd- och behandlingsinsatser. Resultaten tydliggör behovet av en rättslig förstärkning av föräldrarnas ställning i utredningen. Men repressionen sätts också i samband med dels en standardiserad åtgärdsrepertoar som inte medger skräddarsydda lösningar för de komplicerade fall som det här ofta är fråga om, dels otillräckliga materiella resurser som tvingar fram ett prioritetsförfarande där de mest resurskrävande föräldrarna skiljs av från behandlingssystemet. Av detta följer att om socialtjänsten skall kunna fullgöra utredningarna på det av lagstiftaren åsyftade sättet, så måste den också få de materiella resurser som behövs för detta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Andenæs, Kristian
organization
alternative title
Social investigations on children : A sociology of law study of legslaive requirements, argumentation and consequences for the individual
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
national insurance, Social problems and welfare, coercive measures, argumentation, compulsory care, case documents, rhetoric, social welfare legislation, social work, social investigations, Social law, Sociala problem, social välfärd, socialförsäkring, Socialrätt
in
Lund Studies in Sociology of Law
volume
18
pages
290 pages
publisher
Lund University
defense location
Carolinasalen, Lunds universitet
defense date
2003-06-05 10:00:00
ISSN
1403-7246
ISBN
91-7267-144-0
language
Swedish
LU publication?
yes
id
94f8cba1-d596-491f-ba50-31560e65222a (old id 21267)
date added to LUP
2016-04-01 16:23:30
date last changed
2021-03-08 11:27:52
@phdthesis{94f8cba1-d596-491f-ba50-31560e65222a,
 abstract   = {This thesis is about the social services’ investigations into childrens need of protection and support. The principal purpose is, from a critical perspective, to analyse and discuss how the legally-accorded procedural directives for the execution of an investigation, and therein the integrated support and counselling work, are adapted in the social services’ actual investigation work in relation to the parents.<br/><br/>The issue is illustrated through an in-depth analysis of three case documents as a basis for an application in the county administrative court for compulsory care in 1997. For analytical purposes two elements are distinguished: 1) The investigation as part of a decision process constitutes an argumentation process which affects how the family’s problems and the child’s need of care may be defined. 2) The investigation as part of a counselling process constitutes a social intervention which affects the parents’ capacity to act as parents and individuals. The study is looked at from a socio-constructionist perspective which concerns itself with how the law is applied in the interaction between the executor of the law and the individual in daily reality, as well as an analytical method which considers various social factors’ significance in the way in which the law is actually applied.<br/><br/>The analysis is based on two premises: 1) The investigator is placed in a rhetorical situation and must formulate his/her argumentation in the investigation in such a way as to be able to influence the court to decide in favour of the investigator’s standpoint. 2) The parents are placed at a disadvantage since the investigator has control over both the counselling resources and means for coercion and the investigation’s structure, content and information flow.<br/><br/>The analysis demonstrates that the investigator’s power of authority is used repressively against the parents. This may be seen not least in the form of a suppression of the parents’ own definitions of the problem and suggestions for solving this problem, a biased focusing on the negative aspects of the parents as well as, by classifying the parents as either “treatable” or “untreatable”, an exclusion of certain parents from means of support and counselling. The results illustrate the need for a legal reinforcement of the parents’ position in the investigation. Yet the repression is also partly linked to a standardised range of measures which do not allow for tailor-made solutions to the complex cases often involved, and partly insufficient material resources which necessitate a system of priorities wherein the most resource-demanding parents are excluded from the procedural system. Consequently, if the social services are to be able to carry out the investigations according to the legislative aims, then they must also receive the necessary resources.},
 author    = {Friis, Eva},
 isbn     = {91-7267-144-0},
 issn     = {1403-7246},
 language   = {swe},
 publisher  = {Lund University},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund Studies in Sociology of Law},
 title    = {Sociala utredningar om barn : En rättssociologisk studie av lagstiftningens krav, utredningarnas argumentationer och konsekvenser för den enskilde},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/4659001/1693268.pdf},
 volume    = {18},
 year     = {2003},
}