Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kvinnors försörjningsrum : Hegemonins förvaltare och murbräckor

Scholten, Christina LU (2003) In Meddelanden från Lunds universitets geografiska institution. Avhandlingar
Abstract
This thesis deals with questions concerning the different strategies women adopt in order to support themselves when they become unemployed in rural areas. One strategy is to start a business of one's one, a strategy supported and called for by the Swedish Government, especially during the 1990s economic recession. Another important factor was the Swedish membership in the EU that demanded cutbacks in public spending. Still, the membership gave opportunities in terms of structural funds. One of these was the Objective 5b. In the Southeast of Sweden a region of 20 municipalities from four different counties was demarked as an objective 5b-region for structural change. In this region interviews were conducted with individual women,civil... (More)
This thesis deals with questions concerning the different strategies women adopt in order to support themselves when they become unemployed in rural areas. One strategy is to start a business of one's one, a strategy supported and called for by the Swedish Government, especially during the 1990s economic recession. Another important factor was the Swedish membership in the EU that demanded cutbacks in public spending. Still, the membership gave opportunities in terms of structural funds. One of these was the Objective 5b. In the Southeast of Sweden a region of 20 municipalities from four different counties was demarked as an objective 5b-region for structural change. In this region interviews were conducted with individual women,civil servants, and business advisors in order to understand what option women identify and what space women might occupy when working for livelihood strategies and local and regional development. Besides interviews, the thesis is a discourse analysis of regional development documents and bills of regional development policies. Concepts from time-geography, gender studies and the concept of "space" and "place" are used in order to analyse the material. As a result of the study: regional development policy is concerned with large-scale structures. The issues of everyday life and livelihood are not taken into consideration; relations, sexuality and various ways of putting different economic strategies together in order to create a living are not defined as a policy of interest. Gender mainstreaming is pronounced in these texts but not concretised. Geography is an important tool in understanding variations of women's self-supporting strategies. In the region where this study has been located, traditional male labour markets dominate. The gender contract, regulating women and men's relation to each other, might be classified as traditional. This becomes evident in comparison of political and economic power between the sexes as well as studying cultural symbols and norms in the local society. In terms of their own businesses, women in this study, tried to occupy the in-between spaces in the local labour market. At that place, they would not challenge the traditional norm of the "businessman", or what business, traditionally in this region, is all about. In this sense, the turn down of women's businesses is a rational choice, even if it is seen as a failure by traditional business advisors and norms related to business. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract
Avhandlingen är en feministisk analys av regionalpolitiken som möjliggörare för kvinnor som vill försörja sig på landbygden som egna företagare. Fokus i studien är kvinnor som ville men inte ansåg sig ha eller fick möjlighet driva sina företagsidéer vidare och därför avvecklade dem på ett tidigt stadium. I intervjuer redogör ett antal kvinnor för sina upplevelser av att arbeta för att försörja sig som företagare när deras arbetssituation förändrats. Handläggare och affärsrådgivare liksom kommunala tjänstemän har också intervjuats för avhandlingen om hur de ser på företagande som försörjningsstrategi för kvinnor. En del av materialet som avhandlingen grundar sig på är en närläsning och analys av regionalpolitiska... (More)
Popular Abstract
Avhandlingen är en feministisk analys av regionalpolitiken som möjliggörare för kvinnor som vill försörja sig på landbygden som egna företagare. Fokus i studien är kvinnor som ville men inte ansåg sig ha eller fick möjlighet driva sina företagsidéer vidare och därför avvecklade dem på ett tidigt stadium. I intervjuer redogör ett antal kvinnor för sina upplevelser av att arbeta för att försörja sig som företagare när deras arbetssituation förändrats. Handläggare och affärsrådgivare liksom kommunala tjänstemän har också intervjuats för avhandlingen om hur de ser på företagande som försörjningsstrategi för kvinnor. En del av materialet som avhandlingen grundar sig på är en närläsning och analys av regionalpolitiska dokuement som utredningar, propositioner och regionala tillväxtavtal. Syftet med denna analys är att granska hur väl regionalpolitiken svarar mot politiskt formulerade jämställdhetsmål och vilket utrymme kvinnor ges inom politiken för regional och lokal utveckling. För att analysera materialet har tidsgeografi använts liksom begreppen "könskontrakt", "rum" och "plats". I avhandlingen konstateras att regionalpolitiken framför allt lägger tonvikt vid storskaliga strukturfrågor och lämnar mycket lite utrymme för vardagslivets komplexitet, sexualitet, och kombinationssysselsättningar för att få ekonomin att gå ihop. Dessa är helt enkelt inte definierade som intresseområden för regionalpolitiken, trots att demografin är en viktig del i den regionala utvecklingen, att det på sina platser råder underskott på kvinnor och att nytänkande kring försörjning behövs om kvinnor och män skall ha möjlighet att bo kvar i vissa landsbygder. Geografiska studier som strävar mot en lokal analys kan visa på de geografiska skillnader som finns mellan olika platser och hur försörjningsmöjligheterna tar sig olika uttryck. I den region till vilken denna studie är förlagd, delar av Småland och Östergötland, är näringslivet traditionellt med tydlig uppdelning i tung industri och vårdsektor. Relationerna mellan kvinnor och män framstår som traditionella, vilket blir tydligt när kvinnors ekonomiska och politiska makt jämförs med mäns. Det handlar också om vilka kulturella symboler och normer som tillmäts betydelse i lokalsamhället. Kvinnorna som ville starta företag men som bestämde sig för att inte försöka driva projekten vidare kan sägas ha agerat rationellt utifrån de förutsättningar de gavs. Företagen de tänkte starta, kan sägas ha befunnit sig i det lokala näringslivets mellanrum. I den positionen utmanade kvinnorna varken den manliga normen om vem som är företagare eller vad företagande i sig är. Samtidigt är det utifrån ett normativt perspektiv ett misslyckande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Senior Lecturer Åquist, Ann-Cathrine, Örebro University
organization
alternative title
Spaces for women's strategies of self-support : Administrators of hegemony and its "battering-rams"
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Time-Geography, Women, Self-supporting strategies, Geography, Regional development, Social geography, Socialgeografi
in
Meddelanden från Lunds universitets geografiska institution. Avhandlingar
issue
149
pages
245 pages
publisher
Christina Scholten, Lenngrens v. 2, 245 32 Staffanstorp,
defense location
Dep. of History, Magle Stora Kyrkogata 12 A 1tr, Lund
defense date
2003-09-19 10:15:00
ISSN
0346-6787
ISBN
91-973856-8-9
language
Swedish
LU publication?
yes
id
ebf40467-5dc3-462d-b7e0-86c0d29a87b0 (old id 21337)
date added to LUP
2016-04-01 16:56:07
date last changed
2019-08-15 11:52:14
@phdthesis{ebf40467-5dc3-462d-b7e0-86c0d29a87b0,
 abstract   = {This thesis deals with questions concerning the different strategies women adopt in order to support themselves when they become unemployed in rural areas. One strategy is to start a business of one's one, a strategy supported and called for by the Swedish Government, especially during the 1990s economic recession. Another important factor was the Swedish membership in the EU that demanded cutbacks in public spending. Still, the membership gave opportunities in terms of structural funds. One of these was the Objective 5b. In the Southeast of Sweden a region of 20 municipalities from four different counties was demarked as an objective 5b-region for structural change. In this region interviews were conducted with individual women,civil servants, and business advisors in order to understand what option women identify and what space women might occupy when working for livelihood strategies and local and regional development. Besides interviews, the thesis is a discourse analysis of regional development documents and bills of regional development policies. Concepts from time-geography, gender studies and the concept of "space" and "place" are used in order to analyse the material. As a result of the study: regional development policy is concerned with large-scale structures. The issues of everyday life and livelihood are not taken into consideration; relations, sexuality and various ways of putting different economic strategies together in order to create a living are not defined as a policy of interest. Gender mainstreaming is pronounced in these texts but not concretised. Geography is an important tool in understanding variations of women's self-supporting strategies. In the region where this study has been located, traditional male labour markets dominate. The gender contract, regulating women and men's relation to each other, might be classified as traditional. This becomes evident in comparison of political and economic power between the sexes as well as studying cultural symbols and norms in the local society. In terms of their own businesses, women in this study, tried to occupy the in-between spaces in the local labour market. At that place, they would not challenge the traditional norm of the "businessman", or what business, traditionally in this region, is all about. In this sense, the turn down of women's businesses is a rational choice, even if it is seen as a failure by traditional business advisors and norms related to business.},
 author    = {Scholten, Christina},
 isbn     = {91-973856-8-9},
 issn     = {0346-6787},
 language   = {swe},
 number    = {149},
 publisher  = {Christina Scholten, Lenngrens v. 2, 245 32 Staffanstorp,},
 school    = {Lund University},
 series    = {Meddelanden från Lunds universitets geografiska institution. Avhandlingar},
 title    = {Kvinnors försörjningsrum : Hegemonins förvaltare och murbräckor},
 year     = {2003},
}