Advanced

Konzeptuelle Struktur und materielle Manifestation : Nominale Part-Whole-Konstruktionen aus einer typologischen Perspektive

Ormelius, Daniel LU (2003) In Lunder germanistische Forschungen 65.
Abstract
The aim of this thesis is to investigate the relation between intrasubjective mental representations – ‘conceptual structures’ – and their intersubjectively available material manifestation, in particular morphosyntactic representations. Such an investigation presupposes the analysis of not only extralinguistically established modules but also of structural levels that are inherent components of the language system. The complexity of the relationship between conceptual structures and linguistic form is apparent in the nominal domain of ‘Part-Whole constructions’. This empirical phenomenon is defined primarily on the basis of conceptual features and is investigated in a number of different languages with respect to the alternatives of... (More)
The aim of this thesis is to investigate the relation between intrasubjective mental representations – ‘conceptual structures’ – and their intersubjectively available material manifestation, in particular morphosyntactic representations. Such an investigation presupposes the analysis of not only extralinguistically established modules but also of structural levels that are inherent components of the language system. The complexity of the relationship between conceptual structures and linguistic form is apparent in the nominal domain of ‘Part-Whole constructions’. This empirical phenomenon is defined primarily on the basis of conceptual features and is investigated in a number of different languages with respect to the alternatives of mapping relations between the conceptually relevant distinctions and formal representations.Four different approaches to linguistic structure in general and ‘Part-Whole constructions’ in particular are discussed: (i) theoretically less well-founded proposals of traditional grammar, (ii) syntactic analyses within the standard framework of generative theory, (iii) ‘two level models’ of linguistic meaning and (iv) models with only one level of meaning.On the basis of the results of the critical discussion it is argued that, regarding the overall organization of language, modules of ‘content’ (here ‘conceptual structures’) and structures of morphosyntactic nature form independent levels of representation with formation rules of their own. However, these modules interact in a systematic fashion. Unlike conceptual structures on the one hand and ‘physical material without content’ on the other, the interface connecting these two domains is an inherently linguistic, partly language-specific component of the language system. In this interface certain conceptual features, such as [±b(oundedness)], [±i(nternal structure)], quantification and type of referentiality, are assumed to correlate universally with morphosyntactic features in certain hierarchical layers of the noun phrase, such as the lexical NP domain ([±b, ±i]), the functional QP ([±b] and quantification), and the DP, where referentiality is instantiated.As for the ‘Part-Whole constructions’, typological patterns suggest that this phenomenon is to be divided – not only from a morphosyntactic point of view but also with regard to its conceptual structure – into several subphenomena. One of the most important tasks is to distinguish between the ‘real’ partitive (‘a bottle of the water’) and the so called ‘pseudopartitive construction’ (‘a bottle of water’). Although both constructions contain a quantifying unit (‘a bottle’), they diverge conceptually as to the interpretation of this unit by taking this unit either as a full-fledged noun in partitives or as a pure quantifier in pseudopartitives. There are differences in the conceptual features of the second constituent, too (i.e. ‘the water’ or ‘water’ respectively): while in ‘real’ partitives the ‘substance’ – here ‘the water’ – is in most cases ‘bounded’ and necessarily refers to an ‘individual’, in pseudopartitives the quantified substance is prototypically ‘nonbounded’ ([-b]) and can only refer to a ‘type’.The main conclusion is that a number of constructions must be distinguished within the part-whole domain motivated by different conceptual features. As the analysis of the formal representations shows, there are obviously relevant typological patterns in the mapping of these conceptual features onto linguistic form. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingens mål är att undersöka relationen mellan mentala representationer – ‘konceptuella strukturer’ – och deras språkliga form. En sådan undersökning förutsätter en analys inte bara av utomspråkliga representationsnivåer utan även av nivåer som är i sig språkliga. Komplexiteten i förhållandet mellan konceptuella strukturer och den språkliga formen är uppenbar på det empiriska område inom vilket konstruktioner bestående av två substantiv uttrycker en ‘del-helhet’-relation som t.ex. i ‘en flaska (= del) av vattnet (= helhet)’. Detta fenomen definieras primärt med hjälp av innehållsmässiga – ‘konceptuella’ – egenskaper och undersöks i ett stort antal språk med tanke på dessa... (More)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingens mål är att undersöka relationen mellan mentala representationer – ‘konceptuella strukturer’ – och deras språkliga form. En sådan undersökning förutsätter en analys inte bara av utomspråkliga representationsnivåer utan även av nivåer som är i sig språkliga. Komplexiteten i förhållandet mellan konceptuella strukturer och den språkliga formen är uppenbar på det empiriska område inom vilket konstruktioner bestående av två substantiv uttrycker en ‘del-helhet’-relation som t.ex. i ‘en flaska (= del) av vattnet (= helhet)’. Detta fenomen definieras primärt med hjälp av innehållsmässiga – ‘konceptuella’ – egenskaper och undersöks i ett stort antal språk med tanke på dessa innehållsegenskapers relation till den språkliga formen.Baserat på en kritisk litteraturöversikt argumenteras det i avhandlingen för att de konceptuella konfigurationerna och det språkliga uttrycket bildar av varandra oberoende representationsnivåer med egna regelsystem, även om dessa representationsnivåer interagerar med varandra på ett systematiskt vis. Olikt konceptuella strukturer och ‘fysiskt material utan innehåll’ är det gränssnitt som förenar dessa båda representationstyper av sant språklig natur. Mekanismerna som styr arbetet i detta gränssnitt förväntas ej vara identiska de individuella språken emellan. I förbindelsen mellan innehåll och form antas vissa konceptuella särdrag vara knutna till vissa formella distinktioner. T.ex. framförs argument för att den innehållsmässiga förankringen av språklig referens till den individuella instansen av en typ är intimt knuten till den formella domän inom vilken i många språk den bestämda och den obestämda artikeln realiseras.Vad beträffar ‘del-helhet’-relationerna talar mönster i den språkliga formen hos en stor mängd språk för att denna kategori konstruktioner – såväl ur ett formellt som innehållsmässigt perspektiv – bör delas upp i ett antal underkategorier. En av de viktigaste uppgifterna är att differentiera mellan ‘äkta’ partitiver (‘en flaska av vattnet’) och så kallade ‘pseudopartitiver’ (‘en flaska vatten’). Medan båda konstruktionerna innehåller en mängdangivelse (‘en flaska’) skiljer de sig åt beträffande den konceptuella tolkningen av denna mängdangivelse på så vis att den tolkas som en innehållsmässigt rikare enhet i ‘äkta’ partitiver (‘en flaska (VATTEN) [av vattnet]’) medan den i ‘pseudopartitiver’ utgör en ren mängdangivelse (‘en flaska [vatten]’). Det finns emellertid skillnader även i andra ledet av dessa konstruktionstyper, d.v.s. i ‘vattnet’ respektive ‘vatten’: Medan denna del i ‘äkta’ partitiver (här ‘vattnet’) oftast är konceptuellt begränsad och nödvändigtvis refererar till en instans av den aktuella typen (d.v.s. i detta fall till en instans av typen vatten) är motsvarande del i ‘pseudopartitiver’ (‘vatten’) normalt inte försedd med en innehållsmässig ‘gräns’ och kan endast referera till själva typen (d.v.s. till typen vatten). Med avseende på dessa konstruktionstypers interna formella struktur visar data från olika språk att ‘äkta’ partitiver prototypiskt kräver en större formell insats (t.ex. i form av kasus eller bruket av en preposition) vid kombinationen av de involverade elementen än ‘pseudopartitiverna’, vars beståndsdelar ofta ställs bredvid varandra utan särskild formell markering. ‘Pseudopartitiver’ tycks på detta vis utgöra en fastare sammanbunden enhet.En av de viktigare slutsatserna i avhandlingen är att ett antal olika konstruktionstyper inom ‘del-helhet’-domänen bör skiljas åt, detta primärt baserat på konstruktionernas konceptuella särdrag. Som analysen av de formella representationerna visar finns det i mänskligt språk uppenbarligen relevanta mönster i relationen mellan ovan nämnda konceptuella särdrag och den språkliga formen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Prof. Koch, Wolfgang, Handelshøjskolen i Århus
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
typological patterns, spatial representations, conceptual structures, morphosyntactic structures, ‘part-whole’ constructions, boundedness, internal structure, quantification, referentiality, quantifier phrase, noun phrase, determiner phrase, German language and literatur, Tyska (språk och litteratur)
in
Lunder germanistische Forschungen
volume
65
pages
201 pages
publisher
Almqvist & Wiksell International
defense location
Room 339B, The German Department
defense date
2003-11-08 10:15:00
ISSN
0348-2146
ISBN
91-22-02042-X
language
German
LU publication?
yes
id
773bea24-aa01-43d7-9116-8999a5c27ade (old id 21372)
date added to LUP
2016-04-01 16:40:17
date last changed
2019-05-22 06:56:47
@phdthesis{773bea24-aa01-43d7-9116-8999a5c27ade,
 abstract   = {The aim of this thesis is to investigate the relation between intrasubjective mental representations – ‘conceptual structures’ – and their intersubjectively available material manifestation, in particular morphosyntactic representations. Such an investigation presupposes the analysis of not only extralinguistically established modules but also of structural levels that are inherent components of the language system. The complexity of the relationship between conceptual structures and linguistic form is apparent in the nominal domain of ‘Part-Whole constructions’. This empirical phenomenon is defined primarily on the basis of conceptual features and is investigated in a number of different languages with respect to the alternatives of mapping relations between the conceptually relevant distinctions and formal representations.<br/><br>
<br/><br>
Four different approaches to linguistic structure in general and ‘Part-Whole constructions’ in particular are discussed: (i) theoretically less well-founded proposals of traditional grammar, (ii) syntactic analyses within the standard framework of generative theory, (iii) ‘two level models’ of linguistic meaning and (iv) models with only one level of meaning.<br/><br>
<br/><br>
On the basis of the results of the critical discussion it is argued that, regarding the overall organization of language, modules of ‘content’ (here ‘conceptual structures’) and structures of morphosyntactic nature form independent levels of representation with formation rules of their own. However, these modules interact in a systematic fashion. Unlike conceptual structures on the one hand and ‘physical material without content’ on the other, the interface connecting these two domains is an inherently linguistic, partly language-specific component of the language system. In this interface certain conceptual features, such as [±b(oundedness)], [±i(nternal structure)], quantification and type of referentiality, are assumed to correlate universally with morphosyntactic features in certain hierarchical layers of the noun phrase, such as the lexical NP domain ([±b, ±i]), the functional QP ([±b] and quantification), and the DP, where referentiality is instantiated.<br/><br>
<br/><br>
As for the ‘Part-Whole constructions’, typological patterns suggest that this phenomenon is to be divided – not only from a morphosyntactic point of view but also with regard to its conceptual structure – into several subphenomena. One of the most important tasks is to distinguish between the ‘real’ partitive (‘a bottle of the water’) and the so called ‘pseudopartitive construction’ (‘a bottle of water’). Although both constructions contain a quantifying unit (‘a bottle’), they diverge conceptually as to the interpretation of this unit by taking this unit either as a full-fledged noun in partitives or as a pure quantifier in pseudopartitives. There are differences in the conceptual features of the second constituent, too (i.e. ‘the water’ or ‘water’ respectively): while in ‘real’ partitives the ‘substance’ – here ‘the water’ – is in most cases ‘bounded’ and necessarily refers to an ‘individual’, in pseudopartitives the quantified substance is prototypically ‘nonbounded’ ([-b]) and can only refer to a ‘type’.<br/><br>
<br/><br>
The main conclusion is that a number of constructions must be distinguished within the part-whole domain motivated by different conceptual features. As the analysis of the formal representations shows, there are obviously relevant typological patterns in the mapping of these conceptual features onto linguistic form.},
 author    = {Ormelius, Daniel},
 isbn     = {91-22-02042-X},
 issn     = {0348-2146},
 language   = {ger},
 publisher  = {Almqvist & Wiksell International},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lunder germanistische Forschungen},
 title    = {Konzeptuelle Struktur und materielle Manifestation : Nominale Part-Whole-Konstruktionen aus einer typologischen Perspektive},
 volume    = {65},
 year     = {2003},
}