Advanced

Tingens och tankarnas landskap : försök i naturumgängets arkeologi med exempel ur Blekinges och Smålands förflutna

Nilsson, Björn LU (2003) In Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8° 44.
Abstract
The thesis "Tingens och tankarnas landskap" is about the material traces of man and his activities in the past. The study investigates the possibility and methods of describing man’s interaction with nature. Man’s relationship to the physical surroundings is viewed from cultural and social perspectives, using the materials of long-term archaeology. The study also includes a contemporary dimension. The following three issues are considered:1. What can be included in a long-term archaeological epistemology of human ecology? 2. What can long-term archaeology, using material traces, tell us about the man’s interaction with nature in the past? 3. What can long-term archaeology contribute to the contemporary debate about... (More)
The thesis "Tingens och tankarnas landskap" is about the material traces of man and his activities in the past. The study investigates the possibility and methods of describing man’s interaction with nature. Man’s relationship to the physical surroundings is viewed from cultural and social perspectives, using the materials of long-term archaeology. The study also includes a contemporary dimension. The following three issues are considered:1. What can be included in a long-term archaeological epistemology of human ecology? 2. What can long-term archaeology, using material traces, tell us about the man’s interaction with nature in the past? 3. What can long-term archaeology contribute to the contemporary debate about environmental issues?The thesis attempts to find archaeological methods and theories to provide a humanistic approach to the study of man’s interaction with nature. In this thesis, “archaeological” refers to the material traces in the landscape, major and minor, natural and man-made. It primarily studies inorganic evidence of the interaction between man and nature. This means that Quaternary Biological studies play only a minor role. The study is characterised by an ecological perspective that can be described as symbolic, social, and materiality-based. The approach is humanistic. Consequently, one challenge is to extend knowledge and provide inspiration in the humanities and the arts, rather than in the natural sciences. The study is primarily based on traces of the Stone Age in the present-day counties of Blekinge and Småland in southeast Sweden. However, one of the case studies adopts an ethnohistorical perspective to focus on the materiality and man’s interactions with nature in two late historical and modern Swedish fishing economies. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen ”Tingens och tankarnas landskap” söker arkeologiska metoder och teorier för ett humanistiskt närmande av människans tidiga naturumgänge. Med arkeologiskt menas här fokuseringen på de materiella spåren i landskapet, stora som små, naturdanade som människotillverkade. Tidsperspektivet är i huvudsak långtida. I avhandlingen har jag valt ett ekologiskt perspektiv som kan beskrivas som symboliskt, materiellt och socialt. Ansatsen är humanvetenskaplig snarare än naturvetenskaplig. Det humanvetenskapliga perspektivets vinster ligger i dess vidd. En utmaning ligger i att vidga kunskapsteorin åt skilda intellektuella håll. Jag söker här fördjupning och inspiration i det tydligt humanistiska... (More)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen ”Tingens och tankarnas landskap” söker arkeologiska metoder och teorier för ett humanistiskt närmande av människans tidiga naturumgänge. Med arkeologiskt menas här fokuseringen på de materiella spåren i landskapet, stora som små, naturdanade som människotillverkade. Tidsperspektivet är i huvudsak långtida. I avhandlingen har jag valt ett ekologiskt perspektiv som kan beskrivas som symboliskt, materiellt och socialt. Ansatsen är humanvetenskaplig snarare än naturvetenskaplig. Det humanvetenskapliga perspektivets vinster ligger i dess vidd. En utmaning ligger i att vidga kunskapsteorin åt skilda intellektuella håll. Jag söker här fördjupning och inspiration i det tydligt humanistiska och konstnärliga, snarare än i det naturvetenskapliga.Arbetet avhandlar tre frågor:1. Vad kan ingå i en långtidsarkeologisk kunskapsteori över människans ekologi? 2. Vad kan långtidsarkeologin, utifrån materiella spår, berätta om förflutna naturumgängen? 3. Vad kan långtidsarkeologins kunskap tillföra ett samtida miljösamtal?Det första kapitlet beskriver avhandlingens målsättning, form och inspirationsbakgrund. Här följer även en diskussion om ekologi och humanistiska ekologistudier, ur ett arkeologiskt perspektiv. Kapitel två är kunskapsteoretiskt och begreppsanalyserande. Där fördjupas disussionen genom fyra olika utforskare av människans naturumgänge. Utifrån tankar av Harry Martinson, Gregory Bateson, Johan Asplund och Torsten Hägerstrand söks ett miljöutforskande fundament till en humanistisk långtidsarkeologi. Slutet av kapitlet ägnas åt en begreppsdiskussion kring materialitet, tid och rumslighet. Kapitel tre består av fyra arkeologiska fallstudier som ur olika perspektiv närmar sig kopplingen mellan arkeologi, förhistoria, materialitet och naturumgänge. Tre av fallstudierna undersöker stenåldern i Blekinge och Småland, medan en fokuserar på två historiska fiskesituationer i Blekinge; laxfisket i Mörrum och gäddfisket i Blekinges östra skärgård. Kapitel fyra placerar avhandlingen i en miljöpolitisk samtidssituation och avslutas med en engelsk resumé och sammanfattning av resultaten. Kapitel fem består av källförteckningar och bihang till fallstudierna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Dr. Holtorf, Cornelius, Riksantikvarieämbetet
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Harry Martinson, poetics of archaeology, culture-nature interaction, symbolic ecology, material studies, environmental policy, Southern Scandinavia, Småland, Blekinge, human ecology, ethno-history, long-term archaeology, Stone Age, GIS, Mörrumsån, archaeology, the past in the past, salmon-fishing, pike-fishing, Arkeologi
in
Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°
volume
44
pages
374 pages
publisher
Almqvist & Wiksell International
defense location
Kulturen, Lund, kulturens hörsal at 10.15
defense date
2003-10-31 10:15:00
ISSN
0065-0994
ISBN
91-22-02039-X
language
Swedish
LU publication?
yes
id
1690e530-1ce2-4b5e-b4b6-b8cf3fab6558 (old id 21389)
date added to LUP
2016-04-01 15:32:24
date last changed
2019-05-21 09:46:21
@phdthesis{1690e530-1ce2-4b5e-b4b6-b8cf3fab6558,
 abstract   = {The thesis "Tingens och tankarnas landskap" is about the material traces of man and his activities in the past. The study investigates the possibility and methods of describing man’s interaction with nature. Man’s relationship to the physical surroundings is viewed from cultural and social perspectives, using the materials of long-term archaeology. The study also includes a contemporary dimension. The following three issues are considered:<br/><br>
<br/><br>
1. What can be included in a long-term archaeological epistemology of human ecology? 2. What can long-term archaeology, using material traces, tell us about the man’s interaction with nature in the past? 3. What can long-term archaeology contribute to the contemporary debate about environmental issues?<br/><br>
<br/><br>
The thesis attempts to find archaeological methods and theories to provide a humanistic approach to the study of man’s interaction with nature. In this thesis, “archaeological” refers to the material traces in the landscape, major and minor, natural and man-made. It primarily studies inorganic evidence of the interaction between man and nature. This means that Quaternary Biological studies play only a minor role. The study is characterised by an ecological perspective that can be described as symbolic, social, and materiality-based. The approach is humanistic. Consequently, one challenge is to extend knowledge and provide inspiration in the humanities and the arts, rather than in the natural sciences. The study is primarily based on traces of the Stone Age in the present-day counties of Blekinge and Småland in southeast Sweden. However, one of the case studies adopts an ethnohistorical perspective to focus on the materiality and man’s interactions with nature in two late historical and modern Swedish fishing economies.},
 author    = {Nilsson, Björn},
 isbn     = {91-22-02039-X},
 issn     = {0065-0994},
 language   = {swe},
 publisher  = {Almqvist & Wiksell International},
 school    = {Lund University},
 series    = {Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°},
 title    = {Tingens och tankarnas landskap : försök i naturumgängets arkeologi med exempel ur Blekinges och Smålands förflutna},
 volume    = {44},
 year     = {2003},
}