Advanced

Barnlitteratur som medel och mål : Zhang Tianyi och den kinesiska barnlitteraturens utveckling

Johansson, Kerstin LU (2003)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

I min avhandling har jag sökt den kinesiska barnbokens litterära rötter. Jag har studerat dess utveckling och dess samband med författaren Zhang Tianyi, som enligt den officiella bilden betraktas som en av föregångarna på barnlitteraturens område. Kinesisk barnlitteratur är ett outforskat område, trots att källmaterialet är rikt. Avhandlingen studerar barnlitteratur i ett samhälleligt sammanhang, vilket inbegriper sociala och ekonomiska aspekter, såsom utbildning, läskunnighet och uppfattningen om barndomen. Barnlitteraturen betraktas också som en del i en litterär tradition. I början av 1900-talet påverkades den kinesiska litteraturen av dels västerländsk litteratur, dels nationella litterära... (More)
Popular Abstract in Swedish

I min avhandling har jag sökt den kinesiska barnbokens litterära rötter. Jag har studerat dess utveckling och dess samband med författaren Zhang Tianyi, som enligt den officiella bilden betraktas som en av föregångarna på barnlitteraturens område. Kinesisk barnlitteratur är ett outforskat område, trots att källmaterialet är rikt. Avhandlingen studerar barnlitteratur i ett samhälleligt sammanhang, vilket inbegriper sociala och ekonomiska aspekter, såsom utbildning, läskunnighet och uppfattningen om barndomen. Barnlitteraturen betraktas också som en del i en litterär tradition. I början av 1900-talet påverkades den kinesiska litteraturen av dels västerländsk litteratur, dels nationella litterära former. Avhandlingen visar att författaren Zhang Tianyi, som skrev satiriska böcker på 1930-talet, var en representant för en återgång till traditionella former. Analysen av hans barnböcker visar att de uttrycker ett barn-perspektiv, ett underifrån-perspektiv. Några andra författare från samma tidsperiod har valts ut för en jämförelse. Barnlitterära verk av författarna Ding Ling, Ba Jin, Lao She och Ling Shuhua analyseras på liknande sätt. De barnböcker Zhang Tianyi författade på 1950-talet analyseras och jämförs med verk av författarna Ren Dalin, Xiao Ping och Gao Xiangzhen och några av de prisvinnande verken i 1954 års nationella barnbokspristävling. I avhandlingen har jag funnit att barnbokens litterära form anpassas till olika funktioner vid olika tidpunkter under första hälften av 1900-talet, då kinesiska författare sökte efter en ny publik. Barnlitteraturen gav uttryck för en sorts synkretism av olika litterära stildrag och öppnade dörren för en litterär dialog mellan olika samhällsklasser. Min förhoppning är att avhandlingen kan bidra till en bättre förståelse för den kinesiska barnlitteraturens ursprung och utveckling och de olika faktorer som påverkat den. Förhoppningsvis har jag också kunnat bidra till forskningen om Zhang Tianyis författarskap, där barnlitteraturen utgör ett område som behöver utforskas mera noggrant. (Less)
Abstract
This thesis investigates the origin of children's literature in China and traces its evolution in connection with the author Zhang Tianyi, who is officially considered as one of the forerunners of Chinese children's literature. Children's literature in China is a little studied field, although the sources for a study are abundant. The thesis studies children's literature in its social context, which involves both social and economic aspects, such as education, popular literacy and the idea of childhood, but it is also seen as being part of a literary tradition. In the early 20th century Chinese literature was influenced both by Western literature and by national traditional forms. Zhang Tianyi, the author of satirical books in the 1930's,... (More)
This thesis investigates the origin of children's literature in China and traces its evolution in connection with the author Zhang Tianyi, who is officially considered as one of the forerunners of Chinese children's literature. Children's literature in China is a little studied field, although the sources for a study are abundant. The thesis studies children's literature in its social context, which involves both social and economic aspects, such as education, popular literacy and the idea of childhood, but it is also seen as being part of a literary tradition. In the early 20th century Chinese literature was influenced both by Western literature and by national traditional forms. Zhang Tianyi, the author of satirical books in the 1930's, is here considered to be a representative of a return to traditional forms. In the thesis his literature for children is analysed as seen from a child's perspectiv, an aspect from below. Some other authors of the same generation - Ding Ling, Ba Jin, Lao She and Ling Shuhua - are singled out for a comparison and representative works are analysed in the same way. Zhang Tianyi's works of the 1950's are also analysed and compared to works by the authors Ren Dalin, Xiao Ping and Gao Xiangzhen and some of the prize-winning works in the 1954 nation-wide competition of children's literature. In the thesis I have tried to show how the literary form of children's books adapts to different purposes, in the first half of the 20th century when Chinese authors were seeking for a new public. The genre of children's literature became a mixture of literary styles and opened up for a literary dialogue between different classes of society. Zhang Tianyi pursues the tradition of satire in the shape of children's literature but his uncertainty about the genre helps to explain why he is seen as a forerunner of children's literature. Hopefully I have contributed to a better understanding of the origin of children's literature in China and the different aspects - social and literary - involved in the evolution of this literary genre. I also hope to have made a contribution to the research on the author Zhang Tianyi, whose writings for children need more scholarly attention. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
opponent
 • Prof. Lodén, Torbjörn, Stockholms universitet
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
literature criticism, General and comparative literature, Chinese literature, children's literature, national forms, comparative literature, literary tradition, Languages and literatures of South and South-East Asia, Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien, Chinese, literary theory, Allmän och jämförande litteratur, litteraturkritik, litteraturteori
pages
273 pages
publisher
Department of East Asian Languages, Lund University
defense location
Java-salen, Department of East Asian Languages
defense date
2003-09-16 13:15
ISBN
91-628-5740-1
language
Swedish
LU publication?
yes
id
ad951428-a444-43ba-b0cc-bdc9c775855b (old id 21414)
date added to LUP
2007-05-28 15:15:59
date last changed
2018-05-29 09:20:50
@phdthesis{ad951428-a444-43ba-b0cc-bdc9c775855b,
 abstract   = {This thesis investigates the origin of children's literature in China and traces its evolution in connection with the author Zhang Tianyi, who is officially considered as one of the forerunners of Chinese children's literature. Children's literature in China is a little studied field, although the sources for a study are abundant. The thesis studies children's literature in its social context, which involves both social and economic aspects, such as education, popular literacy and the idea of childhood, but it is also seen as being part of a literary tradition. In the early 20th century Chinese literature was influenced both by Western literature and by national traditional forms. Zhang Tianyi, the author of satirical books in the 1930's, is here considered to be a representative of a return to traditional forms. In the thesis his literature for children is analysed as seen from a child's perspectiv, an aspect from below. Some other authors of the same generation - Ding Ling, Ba Jin, Lao She and Ling Shuhua - are singled out for a comparison and representative works are analysed in the same way. Zhang Tianyi's works of the 1950's are also analysed and compared to works by the authors Ren Dalin, Xiao Ping and Gao Xiangzhen and some of the prize-winning works in the 1954 nation-wide competition of children's literature. In the thesis I have tried to show how the literary form of children's books adapts to different purposes, in the first half of the 20th century when Chinese authors were seeking for a new public. The genre of children's literature became a mixture of literary styles and opened up for a literary dialogue between different classes of society. Zhang Tianyi pursues the tradition of satire in the shape of children's literature but his uncertainty about the genre helps to explain why he is seen as a forerunner of children's literature. Hopefully I have contributed to a better understanding of the origin of children's literature in China and the different aspects - social and literary - involved in the evolution of this literary genre. I also hope to have made a contribution to the research on the author Zhang Tianyi, whose writings for children need more scholarly attention.},
 author    = {Johansson, Kerstin},
 isbn     = {91-628-5740-1},
 keyword   = {literature criticism,General and comparative literature,Chinese literature,children's literature,national forms,comparative literature,literary tradition,Languages and literatures of South and South-East Asia,Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien,Chinese,literary theory,Allmän och jämförande litteratur,litteraturkritik,litteraturteori},
 language   = {swe},
 pages    = {273},
 publisher  = {Department of East Asian Languages, Lund University},
 school    = {Lund University},
 title    = {Barnlitteratur som medel och mål : Zhang Tianyi och den kinesiska barnlitteraturens utveckling},
 year     = {2003},
}