Advanced

I väntan på asyl. Retorik och praktik i svensk flyktingpolitik.

Norström, Eva LU (2004)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

I min forskning undersöker jag hur lagar och regler om asyl översätts till praktik i handläggningen av asylärenden i Sverige. Mina utgångspunkter är samhällets organisation av asylprövningen och strukturerna i denna organisation. I avhandlingen finns en redogörelse för ett enskilt fall. I detta fall finns en mängd av de olika problem som uppstår i asylärenden representerade. Handläggare och beslutsfattare arbetar under stor tidspress, kvanitativa mått gers stort utrymme medan kvalitativa mått får stå tillbaka. Jag skriver om de generaliserade bilderna av flyktingen (gränsöverskridaren) och av beslutsfattaren (gränsbevakaren) samt om den skuldbeläggning som existerar på alla nivåer av det... (More)
Popular Abstract in Swedish

I min forskning undersöker jag hur lagar och regler om asyl översätts till praktik i handläggningen av asylärenden i Sverige. Mina utgångspunkter är samhällets organisation av asylprövningen och strukturerna i denna organisation. I avhandlingen finns en redogörelse för ett enskilt fall. I detta fall finns en mängd av de olika problem som uppstår i asylärenden representerade. Handläggare och beslutsfattare arbetar under stor tidspress, kvanitativa mått gers stort utrymme medan kvalitativa mått får stå tillbaka. Jag skriver om de generaliserade bilderna av flyktingen (gränsöverskridaren) och av beslutsfattaren (gränsbevakaren) samt om den skuldbeläggning som existerar på alla nivåer av det flyktingpolitiska fältet. En kultur av misstro har tillåtits att utvecklas inom asylprövningen. Denna ges näring av föreställningar om vad som är ”verklighet” och ”sanning”. Detta kan kopplas till att makten att fatta beslut i asylärenden åtföljs av en övergivenhet i systemet. Handläggare och beslutsfattare undviker etiska problem genom att hävda att de är objektiva i sina bedömningar, genom att begränsa sig till kvantitativa data eller genom att hänvisa till att det är riksdagen som stiftat lagarna och som därmed har ansvar för de etiska problemen. Till sist diskuterar jag i vilken utsträckning asylsökande har tillgång till en kvalitativt sett rättvis prövning. De olika aktörerna på den flyktingpolitiska arenan har inte tillräcklig kunskap om varandras perspektiv, kvalifikationer, arbetssituation och lojaliteter. Trots att dessa aktörer deltar i samma symboliska kamp, är förtroendet dem emellan lågt. I studien har jag funnit det adekvat att använda jag labyrinten som symbol för vägen genom asylprocessen. (Less)
Abstract
The purpose of my research is to examine the translation of logos into praxis in the handling of asylum-cases in Sweden. My point of departure has been the manner in which society has organised the handling of asylum-cases and the structure of this organisation. My thesis contains an account of an individual case which is representative of a multitude of problems in the asylum case handling. Caseworkers as well as decision-makers are pressed for time, meanwhile, adequate guidelines for the quality of their performance have been neglected. I deal with the generalising portrayal of the refugee - the border transgressor - and the decision-maker - the border protector. I also deal with the issue of blaming, which exists on all levels and areas... (More)
The purpose of my research is to examine the translation of logos into praxis in the handling of asylum-cases in Sweden. My point of departure has been the manner in which society has organised the handling of asylum-cases and the structure of this organisation. My thesis contains an account of an individual case which is representative of a multitude of problems in the asylum case handling. Caseworkers as well as decision-makers are pressed for time, meanwhile, adequate guidelines for the quality of their performance have been neglected. I deal with the generalising portrayal of the refugee - the border transgressor - and the decision-maker - the border protector. I also deal with the issue of blaming, which exists on all levels and areas of the field. A culture of mistrust has been permitted to develop within the system, nourished by a confusion of the concepts “reality” and “truth”. The power to make decisions is coupled with a high degree of personal abandonment in the system. To a large extent the functionaries avoid the ethical problems by maintaining that they are objective in their judgement, by limiting themselves to quantitative data, or by pointing out that it is parliament, which enacts the laws that they merely implement. Finally, I deal with what access asylum-seekers have to qualitatively fair and just treatment. The various actors on the refugee arena do not have enough knowledge about the each other’s perspectives, qualifications, mandate, work situation and loyalties. Although these actors are actually participants in the same symbolic struggle, there is no trust between them. In the study I have found it suitable to use the labyrinth as a metaphor for the asylum process. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
opponent
 • Docent Sjögren, Annick, Mångkulturellt centrum, Södertörns Högskola
organization
alternative title
Waiting for asylum - rhetoric and practice in Swedish refugee policy
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Emigration and immigration law, Right of - Government policy, Archetype (Psychology), Cultural anthropology, Asylum, Kulturantropologi, ethnology, etnologi, UNHCR, Ethics, Ethnology
pages
331 pages
publisher
Distribution: Boréa Bokförlag. Trillvägen 11, S-905 92 Umeå, Sweden, www.borea.nu,
defense location
Kulturens auditorium, Lund
defense date
2004-01-23 10:15
ISBN
91-89140-29-X
language
Swedish
LU publication?
yes
id
861a9c3e-96be-466b-a31a-aad9c9a723c6 (old id 21568)
date added to LUP
2007-05-28 11:15:43
date last changed
2016-09-19 08:45:14
@phdthesis{861a9c3e-96be-466b-a31a-aad9c9a723c6,
 abstract   = {The purpose of my research is to examine the translation of logos into praxis in the handling of asylum-cases in Sweden. My point of departure has been the manner in which society has organised the handling of asylum-cases and the structure of this organisation. My thesis contains an account of an individual case which is representative of a multitude of problems in the asylum case handling. Caseworkers as well as decision-makers are pressed for time, meanwhile, adequate guidelines for the quality of their performance have been neglected. I deal with the generalising portrayal of the refugee - the border transgressor - and the decision-maker - the border protector. I also deal with the issue of blaming, which exists on all levels and areas of the field. A culture of mistrust has been permitted to develop within the system, nourished by a confusion of the concepts “reality” and “truth”. The power to make decisions is coupled with a high degree of personal abandonment in the system. To a large extent the functionaries avoid the ethical problems by maintaining that they are objective in their judgement, by limiting themselves to quantitative data, or by pointing out that it is parliament, which enacts the laws that they merely implement. Finally, I deal with what access asylum-seekers have to qualitatively fair and just treatment. The various actors on the refugee arena do not have enough knowledge about the each other’s perspectives, qualifications, mandate, work situation and loyalties. Although these actors are actually participants in the same symbolic struggle, there is no trust between them. In the study I have found it suitable to use the labyrinth as a metaphor for the asylum process.},
 author    = {Norström, Eva},
 isbn     = {91-89140-29-X},
 keyword   = {Emigration and immigration law,Right of - Government policy,Archetype (Psychology),Cultural anthropology,Asylum,Kulturantropologi,ethnology,etnologi,UNHCR,Ethics,Ethnology},
 language   = {swe},
 pages    = {331},
 publisher  = {Distribution: Boréa Bokförlag. Trillvägen 11, S-905 92 Umeå, Sweden, www.borea.nu,},
 school    = {Lund University},
 title    = {I väntan på asyl. Retorik och praktik i svensk flyktingpolitik.},
 year     = {2004},
}