Advanced

Vi och dom och alla dom andra andra på Komvux : etnicitet, genus och klass i samspel

Hägerström, Jeanette LU (2004) In Lund Dissertations in Sociology 59.
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Syftet med den här avhandlingen har varit att förstå hur grupper av vi och dom skapas och består, framför allt inom utbildning och skola, och särskilt inom gymnasiala Komvux. I vardagligt tal menar människor oftast att dom är invandrare, medan vi är svenskar. Jag har visat att denna uppdelning, som sker nästan automatiskt, är alltför förenklad och svart-vit. Ett undersyfte i avhandlingen har varit att se hur begreppen genus/kön, etnicitet och klass samspelar, något som svensk forskning hittills inte fokuserat särskilt mycket. Genus, etnicitet och klass är alla begrepp som både är betydelsefulla för hur våra samhällen ser ut och är organiserade och för människors individuella liv. Hur vi... (More)
Popular Abstract in Swedish

Syftet med den här avhandlingen har varit att förstå hur grupper av vi och dom skapas och består, framför allt inom utbildning och skola, och särskilt inom gymnasiala Komvux. I vardagligt tal menar människor oftast att dom är invandrare, medan vi är svenskar. Jag har visat att denna uppdelning, som sker nästan automatiskt, är alltför förenklad och svart-vit. Ett undersyfte i avhandlingen har varit att se hur begreppen genus/kön, etnicitet och klass samspelar, något som svensk forskning hittills inte fokuserat särskilt mycket. Genus, etnicitet och klass är alla begrepp som både är betydelsefulla för hur våra samhällen ser ut och är organiserade och för människors individuella liv. Hur vi kategoriserar och delar upp varandra utifrån genus, etnicitet och klass kan dessutom förstås som grunder till hur uppdelningen i vi- och domgrupper ser ut. Genus, etnicitet och klass är också särskilt viktiga inom skola och utbildning. Utbildning kan historiskt sett beskrivas som ett projekt för vita (svenska), västerländska män och pojkar från högre klasser och detta kan sägas ha konsekvenser än idag, för bl a hur vissa ämnen som karakteriserats som pojkämnen som fysik och matematik och att teoretiska ämnen och utbildningar har högre status än praktiska. Detta trots att flickor idag i allmänhet presterar högre betygsmässigt än pojkar, utom pojkar från medelklassen som fortfarande presterar högt, och att de flesta lärare på åtminstone lägre nivåer är kvinnor.



De teoretiska utgångspunkterna i avhandlingen består bl a av feministisk teori som bl a fokuserat på samspelet mellan genus och andra begrepp, teorier om etnicitet, ’ras’ och klass, Elias teori om Etablerade och Outsiders (1964/1999), Tillys teori om beständig ojämlikhet och Bourdieu och Passerons teori (1977) om hur klassamhället reproduceras genom utbildning. Jag har gjort deltagande observationer och intervjuer med elever, lärare, kuratorer och studievägledare på två olika Komvux och i avhandlingen diskuterar jag resultaten som kan sägas ha bredare giltighet än bara för Komvux.



Förutom etnicitet, har jag även fokuserat på rasbegreppet och rasialiseringsprocesser. ’Ras’ som begrepp används ogärna i ett svenskt sammanhang, men jag har velat visa att det kan vara användbart. Särskilt för, i det här fallet, de elever i studien som kategoriserades och sågs som invandrare beroende på hur de uppfattades genom synliga kännetecken av människor runt dem på Komvux. Speciellt tydligt blir det när det handlar om adopterade elever, men det sker liknande processer hela tiden i vardagen på Komvux.



I avhandlingen visar jag att det på en teoretisk och analytisk nivå är lätt att se hur genus, etnicitet/ ’ras’ och klass samspelar, men om man ska förstå vad som sker i vardagen måste man ner på en empirisk nivå där varje enskilt sammanhang är avgörande. Jag har dessutom visat att vi- och domgrupper är betydligt mer komplicerade än vad de först kan verka.



Det förekommer rangordningar och hierarkier – oftast baserade på just genus, etnicitet och/eller klass – både inom och mellan vi- och domgrupperna. Särskilt tydligt blir detta när elever med utländska bakgrunder pratar om vissa andra med invandrarbakgrund, om dom andra andra. Dessa andra andra är de som uppfattas som inte integrerade, som inte finns på gymnasiala Komvux (alls eller i någon större utsträckning), som lever i segregerade stadsdelar och som vill behålla sina egna kulturer och traditioner till varje pris. Eleverna på Komvux som har invandrarbakgrund ser sig inte själv tillhöra denna domgrupp, medan svenska elever (och personalen som i stor utsträckning är svensk) ser den största skillnaden mellan sig själva som vi, som svenskar, och dom, invandrarna, vilka dom än är. Genom att inte se vare sig svenskar eller invandrare som varierande grupper missar man förståelsen för de rangordningar och möjlighet till variation och förändring som förekommer inom och mellan grupperna.



Avhandlingen visar sålunda att vi inte kan tala om svenskar och invandrare som två enhetliga och åtskilda grupper, vare sig på Komvux, inom utbildning i allmänhet eller i det övriga samhället. Det förekommer mycket mer variation, gränsöverskridande och ifrågasättande av dessa två grupper, än vad man vid en första anblick kan tro. (Less)
Abstract
This thesis, set in an educational context (Swedish Komvux, high school adult education), deals with how groups of us and them are constructed, changed and reproduced. In order to understand the processes of us and them I have looked at the interconnections between gender, ethnicity and class utilising participant observations and semi-structured interviews.



The main theoretical points of departure have been feminist theories, theories on ethnicity/ ‘race’ and class and the theories of Elias on Established and Outsiders (1964/1999), Tilly on durable inequality (1998) and Bourdieu & Passeron on the reproduction of societies through education (1977).



Gender and class are fields of research that have... (More)
This thesis, set in an educational context (Swedish Komvux, high school adult education), deals with how groups of us and them are constructed, changed and reproduced. In order to understand the processes of us and them I have looked at the interconnections between gender, ethnicity and class utilising participant observations and semi-structured interviews.



The main theoretical points of departure have been feminist theories, theories on ethnicity/ ‘race’ and class and the theories of Elias on Established and Outsiders (1964/1999), Tilly on durable inequality (1998) and Bourdieu & Passeron on the reproduction of societies through education (1977).



Gender and class are fields of research that have received a lot of attention in Sweden, yet little research has been done on how gender, ethnicity and class intersect. It is a new and relatively underdeveloped field of research, but also one that has grown in importance over the last few years. Education has proven to be a setting where gender, class and ethnicity/‘race’ are immensely important. These concepts are important when examining how social relations are structured and organised in every society. They are also very important in individual lives. On a theoretical level they are easier to understand as they can be separated analytically. Contextuality is the key to understand them on an empirical level as they move in and out of focus.



In relation to ethnicity, I have also argued that the concepts of ‘race’ and racialisation ought to be brought into the discussions of eg ethnicity, cultures and immigrants. ‘Race’ is not as an essential category (any more so than gender, ethnicity or class), but rather a social construct that has an important bearing on people’s lives, especially on how people, in this case students, are being categorised and seen as immigrants. The discussion of ‘race’ is also a recent one in Sweden, a country still very much perceived as egalitarian and where, so far, the concept of ethnicity has been favoured.



The thesis shows how we, the white Swedes, are seen and constructed as the majority at Komvux, and how they, the immigrants, are the others. However, the understanding of us is very much taken for granted and hidden behind perceived normality. Groups of us and them are created by perceptions of gender, class and above all ethnicity/‘race’. Amongst others I am using Elias’ theory to understand how us and them are created and maintained, although an important critique of this theory is that it does not to a great extent acknowledge variation and hierarchies within the groups of us and them or how the groups can overlap. This is most clearly shown by the divide into the other others, ie immigrants perceived as even more other, more them, than the immigrant students in the study. I have shown that us and them are not clear cut categories between Swedes and immigrants - groups often perceived as being essentially different - but rather involve processes of change, resistance and negotiation and also different forms of hierarchy. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
opponent
 • Professor Trondman, Mats, University of Växjö
organization
alternative title
Us and Them and all the Other Others at Komvux. Ethnicity, Gender and Class in Interaction. / Vi och Dom och alla dom andra andra på Komvux. Etnicitet, genus och klass i samspel.
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Social Inclusion, Outsiders, Established, Class, Gender, Race, Adult Education, Ethnicity, Social Exclusion, Sociology, Sociologi
in
Lund Dissertations in Sociology
volume
59
pages
228 pages
publisher
Department of Sociology, Lund University
defense location
Palaestra, Auditorium / Hörsalen
defense date
2004-04-28 10:15
external identifiers
 • other:ISRN: LUSADG/SASO
ISSN
1102-4712
ISBN
91-7267-169-6
language
Swedish
LU publication?
yes
id
0fd9ce59-0f96-4700-b2be-554926f1c74f (old id 21627)
date added to LUP
2007-05-26 15:58:29
date last changed
2016-09-19 08:44:56
@phdthesis{0fd9ce59-0f96-4700-b2be-554926f1c74f,
 abstract   = {This thesis, set in an educational context (Swedish Komvux, high school adult education), deals with how groups of us and them are constructed, changed and reproduced. In order to understand the processes of us and them I have looked at the interconnections between gender, ethnicity and class utilising participant observations and semi-structured interviews.<br/><br>
<br/><br>
The main theoretical points of departure have been feminist theories, theories on ethnicity/ ‘race’ and class and the theories of Elias on Established and Outsiders (1964/1999), Tilly on durable inequality (1998) and Bourdieu &amp; Passeron on the reproduction of societies through education (1977).<br/><br>
<br/><br>
Gender and class are fields of research that have received a lot of attention in Sweden, yet little research has been done on how gender, ethnicity and class intersect. It is a new and relatively underdeveloped field of research, but also one that has grown in importance over the last few years. Education has proven to be a setting where gender, class and ethnicity/‘race’ are immensely important. These concepts are important when examining how social relations are structured and organised in every society. They are also very important in individual lives. On a theoretical level they are easier to understand as they can be separated analytically. Contextuality is the key to understand them on an empirical level as they move in and out of focus.<br/><br>
<br/><br>
In relation to ethnicity, I have also argued that the concepts of ‘race’ and racialisation ought to be brought into the discussions of eg ethnicity, cultures and immigrants. ‘Race’ is not as an essential category (any more so than gender, ethnicity or class), but rather a social construct that has an important bearing on people’s lives, especially on how people, in this case students, are being categorised and seen as immigrants. The discussion of ‘race’ is also a recent one in Sweden, a country still very much perceived as egalitarian and where, so far, the concept of ethnicity has been favoured.<br/><br>
<br/><br>
The thesis shows how we, the white Swedes, are seen and constructed as the majority at Komvux, and how they, the immigrants, are the others. However, the understanding of us is very much taken for granted and hidden behind perceived normality. Groups of us and them are created by perceptions of gender, class and above all ethnicity/‘race’. Amongst others I am using Elias’ theory to understand how us and them are created and maintained, although an important critique of this theory is that it does not to a great extent acknowledge variation and hierarchies within the groups of us and them or how the groups can overlap. This is most clearly shown by the divide into the other others, ie immigrants perceived as even more other, more them, than the immigrant students in the study. I have shown that us and them are not clear cut categories between Swedes and immigrants - groups often perceived as being essentially different - but rather involve processes of change, resistance and negotiation and also different forms of hierarchy.},
 author    = {Hägerström, Jeanette},
 isbn     = {91-7267-169-6},
 issn     = {1102-4712},
 keyword   = {Social Inclusion,Outsiders,Established,Class,Gender,Race,Adult Education,Ethnicity,Social Exclusion,Sociology,Sociologi},
 language   = {swe},
 pages    = {228},
 publisher  = {Department of Sociology, Lund University},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund Dissertations in Sociology},
 title    = {Vi och dom och alla dom andra andra på Komvux : etnicitet, genus och klass i samspel},
 volume    = {59},
 year     = {2004},
}