Advanced

Criminal Act, Criminal Jurisdiction and Criminal Justice

Wong, Christoffer LU (2004)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen undersöker vissa allmänna och särskilda problem beträffande straffsystemens roll, funktioner och struktur. Efter en inledande presentation av de ideologiska och metodologiska frågorna diskuteras hur olika folkrättsliga och nationalrättsliga jurisdiktionsprinciper kan rättfärdigas. Rekvisiten i en brottsdefinition analyseras sedan, med tyngdpunkten på det territoriella elementet i definitionen. Eftersom gärningsorten ofta är avgörande för jurisdiktion undersöks mer utförligt frågan om brottet lokalisering. Avhandlingen argumenterar för tesen att lokaliseringen bör utgå från de kroppsrörelser, vilka är förenade med gärningsmannens handling. Särskilda problem beträffande underlåtenhet... (More)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen undersöker vissa allmänna och särskilda problem beträffande straffsystemens roll, funktioner och struktur. Efter en inledande presentation av de ideologiska och metodologiska frågorna diskuteras hur olika folkrättsliga och nationalrättsliga jurisdiktionsprinciper kan rättfärdigas. Rekvisiten i en brottsdefinition analyseras sedan, med tyngdpunkten på det territoriella elementet i definitionen. Eftersom gärningsorten ofta är avgörande för jurisdiktion undersöks mer utförligt frågan om brottet lokalisering. Avhandlingen argumenterar för tesen att lokaliseringen bör utgå från de kroppsrörelser, vilka är förenade med gärningsmannens handling. Särskilda problem beträffande underlåtenhet diskuteras. Detta innebär att tillämpningsområdet för den territoriella jurisdiktionen blir mindre än om lokaliseringen skulle ske med utgångspunkt från även andra aspekter, exempelvis orten där brottets effekter inträffar. Denna minskning kan emellertid kompenseras genom bruket av andra former av jurisdiktion. Avhandlingen förklarar sedan hur rättvisa kan skipas, internationellt sett, utan att en stat utövar sin egen jurisdiktion. Olika former av straffrättsligt samarbete – i stället för utövande av jurisdiktion – kan möjliggöra en rättvis fördelning av internationell rättskipning, vilket också är förenligt med synen att rättskipningen bör förklaras som en kommunikativ process av gemensamma värderingar, mellan den tilltalade i ett brottmål och domstolsstaten. (Less)
Abstract
This book presents a study on general and specific problems concerning the role, functions and structure of criminal justice systems. After a presentation of some ideological and methodological issues, the justifications for different principles of criminal jurisdiction are discussed, both in the perspective of public international law and municipal law. The constituent elements of criminal offences are then analysed, with special focus on the territorial element in offence definitions. As the venue of a crime is often crucial in the determination of jurisdiction, a deeper investigation is carried out into the question of localization of criminal acts. It is the conclusion of the dissertation that acts should, at least for the purpose of... (More)
This book presents a study on general and specific problems concerning the role, functions and structure of criminal justice systems. After a presentation of some ideological and methodological issues, the justifications for different principles of criminal jurisdiction are discussed, both in the perspective of public international law and municipal law. The constituent elements of criminal offences are then analysed, with special focus on the territorial element in offence definitions. As the venue of a crime is often crucial in the determination of jurisdiction, a deeper investigation is carried out into the question of localization of criminal acts. It is the conclusion of the dissertation that acts should, at least for the purpose of criminal jurisdiction, be localized by reference to bodily movements of the perpetrator of a crime—the ‘act-is-movement thesis’. Special problems concerning offences of omission are then solved. This rejects thus other methods of localization that are sometimes used by the courts, such as localization by reference to the place where the result of a crime occurs. One implication of the act-is-movement thesis is that the scope of territorial jurisdiction will diminish. It is argued, however, that this diminution can, in the perspective of doing criminal justice within one State, be compensated by other forms of jurisdiction. The book concludes with discussions on the distribution of justice in an international perspective. It is argued that a State may not need to exercise its own jurisdiction if the goal of criminal justice is to see that justice be done, somewhere. On the contrary, the propriety in the exercise of jurisdiction must be explained in terms of the communication based on a shared understanding of community values between the offender and the State exercising criminal jurisdiction. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Jareborg, Nils, Faculty of Law, University of Uppsala, P.O. Box 512, SE-75120 Uppsala, Sweden
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
International criminal law, localization of criminal acts, criminal acts and omissions, community and penal communication, jurisdiction, international distribution of criminal justice, criminal law, criminal proceedings, straffrätt
pages
237 pages
publisher
In Sweden: Akademibokhandeln i Lund, Box 35, 22100 Lund, SwedenRest of the world: Polpress.PL Publisher, 30-364 Kraków, ul. Pschowicka 7, Poland,
defense location
Telarissalen, Juridicum, 4 Lilla Gråbrödersgatan, Lund
defense date
2004-05-17 16:15
ISBN
83-918979-5-8
language
English
LU publication?
yes
id
49b17bcd-0108-47db-a7f7-e027e3f4f58f (old id 21645)
date added to LUP
2007-05-25 09:48:31
date last changed
2018-11-21 20:59:05
@phdthesis{49b17bcd-0108-47db-a7f7-e027e3f4f58f,
 abstract   = {This book presents a study on general and specific problems concerning the role, functions and structure of criminal justice systems. After a presentation of some ideological and methodological issues, the justifications for different principles of criminal jurisdiction are discussed, both in the perspective of public international law and municipal law. The constituent elements of criminal offences are then analysed, with special focus on the territorial element in offence definitions. As the venue of a crime is often crucial in the determination of jurisdiction, a deeper investigation is carried out into the question of localization of criminal acts. It is the conclusion of the dissertation that acts should, at least for the purpose of criminal jurisdiction, be localized by reference to bodily movements of the perpetrator of a crime—the ‘act-is-movement thesis’. Special problems concerning offences of omission are then solved. This rejects thus other methods of localization that are sometimes used by the courts, such as localization by reference to the place where the result of a crime occurs. One implication of the act-is-movement thesis is that the scope of territorial jurisdiction will diminish. It is argued, however, that this diminution can, in the perspective of doing criminal justice within one State, be compensated by other forms of jurisdiction. The book concludes with discussions on the distribution of justice in an international perspective. It is argued that a State may not need to exercise its own jurisdiction if the goal of criminal justice is to see that justice be done, somewhere. On the contrary, the propriety in the exercise of jurisdiction must be explained in terms of the communication based on a shared understanding of community values between the offender and the State exercising criminal jurisdiction.},
 author    = {Wong, Christoffer},
 isbn     = {83-918979-5-8},
 keyword   = {International criminal law,localization of criminal acts,criminal acts and omissions,community and penal communication,jurisdiction,international distribution of criminal justice,criminal law,criminal proceedings,straffrätt},
 language   = {eng},
 pages    = {237},
 publisher  = {In Sweden: Akademibokhandeln i Lund, Box 35, 22100 Lund, SwedenRest of the world: Polpress.PL Publisher, 30-364 Kraków, ul. Pschowicka 7, Poland,},
 school    = {Lund University},
 title    = {Criminal Act, Criminal Jurisdiction and Criminal Justice},
 year     = {2004},
}