Advanced

How Personal Networks Shape Business: an Anthropological Study of Social Embeddedness, Knowledge Development and Growth of Firms

Parker, Peter LU (2004)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen behandlar informell organisation, m a o den uppsättning av sociala relationer som förbinder olika personer i företag och över företagsgränser. Det finns en lång tradition av att studera informell organisation. Man har länge förstått att dessa sociala system har betydelse för hur företag egentligen fungerar. Trots detta är den stiliserade bilden av företag som opersonliga hierarkier och marknader som opersonliga mötesplatser alltjämt den dominerande, förutom kanske när det är tal om skandaler och korruption. Avhandlingens fokus är dock på konstruktiva aspekter av personliga nätverk. Jag studerar förmågan att möta både alldagliga och stora utmaningar i små producerande företag. Studien... (More)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen behandlar informell organisation, m a o den uppsättning av sociala relationer som förbinder olika personer i företag och över företagsgränser. Det finns en lång tradition av att studera informell organisation. Man har länge förstått att dessa sociala system har betydelse för hur företag egentligen fungerar. Trots detta är den stiliserade bilden av företag som opersonliga hierarkier och marknader som opersonliga mötesplatser alltjämt den dominerande, förutom kanske när det är tal om skandaler och korruption. Avhandlingens fokus är dock på konstruktiva aspekter av personliga nätverk. Jag studerar förmågan att möta både alldagliga och stora utmaningar i små producerande företag. Studien visar att personliga nätverk är av avgörande betydelse för att kunna anpassa och utveckla företagets verksamhet. Detta faller sig kanske naturligt. För att möta komplexa utmaningar behöver vi tillgång till en bred uppsättning med olika expertkunskaper och detta kan vi bäst, eller kanske endast, få genom personliga kontakter. Vi är beroende av andras expertkunnande och det blir därför viktigt att ha en bred uppsättning pålitliga kontakter som vi kommunicera väl med.Avhandlingen utvecklar enkla metoder för att analysera nätverk i företag. Utifrån jämförelser mellan olika företag är det möjligt att visa att uppsättningen av personliga kontaktnätverk i ett företag är av stor betydelse både för individer och för företagets utveckling som helhet. På individuell nivå visar studien att det finns ett starkt samband mellan en persons nätverk och personens förmåga och vilja att delta i företagets kunskapsutveckling. På företagsnivå går det att visa ett starkt samband mellan den informella organisationen och företagets tillväxt. Avhandlingen visar fruktbarheten av en människocentrerad, kommunikativ syn på företag. Därmed är det inte sagt att formella strukturer saknar betydelse. Dessa utgör ett viktigt medel för att försöka styra den informella organisationen. I slutet på avhandlingen skisseras olika faktorer som påverkar utvecklingen av en gynnsam informell organisation. Uppsättningen och fördelning av kunder, rörlighet inom besläktade industrier i regionen och specifika insatser från företagsledning är alla av vikt.Sett ur ett bredare perspektiv skulle man kunna säga att studien behandlar kunskapsfördelning på mikronivå. Kunskapsfördelning bör förstås som en central komponent i den övergripande arbetsfördelningen. Fördelningen av olika kunskaper är viktig både i samhället i stort men även på mikronivå t ex i företag. I ett företag är man beroende av att olika personer har olika expertkunskaper och att dessa kunskaper nyttjas på bästa möjliga sätt. Om det förhåller sig så, som en betydande strömning i forskningen hävdar, att kunskap huvudsakligen överförs genom personliga kontakter, är det följdriktigt att kunskapsfördelningen på mikronivå kan göras synlig genom att man kartlägger de personliga nätverkens struktur. Företag som har en utvecklad kunskapsfördelning fungerar väl, de som inte har det fungerar mindre väl.Det är min förhoppning att avhandlingen ska kunna bidra till en bättre förståelse av hur företag fungerar och människors situation i dem. Med andra ord att bidra till att skapa bättre förutsättningar för människor att utvecklas i sitt arbete och för organisationer att nyttja deras kunnande bättre. Jag hoppas även att avhandlingen ska utgöra ett bidrag till den teoretiska diskussionen av socio-ekonomiska system. (Less)
Abstract
The research draws from anthropological work on social exchange and later work on embeddedness in an exploration of how personal networks shape business. The purpose of the research is to contribute to an understanding of how social relations shape economic processes and vice versa. The research takes its starting point in small manufacturing firms in southern Sweden primarily in the plastics industry. Internal and external relations of these firms are studied using qualitative methods and formal network analysis.Qualitative methods are used to identify important mechanisms of personal networks. It is argued that personal networks provide a domain of interaction outside short term economic rationality but at the same... (More)
The research draws from anthropological work on social exchange and later work on embeddedness in an exploration of how personal networks shape business. The purpose of the research is to contribute to an understanding of how social relations shape economic processes and vice versa. The research takes its starting point in small manufacturing firms in southern Sweden primarily in the plastics industry. Internal and external relations of these firms are studied using qualitative methods and formal network analysis.Qualitative methods are used to identify important mechanisms of personal networks. It is argued that personal networks provide a domain of interaction outside short term economic rationality but at the same time, the development of personal networks is fuelled by the need for coordination in achieving business ends. Particularly personal networks are pivotal for gaining access to diverse sets of expertise. Personal networks are shown to be an integral part of both effective production and development in these firms. This is in stark contrast to notions of impersonal markets and bureaucracy that still shape much of discourse on business.Formal network analysis, starting form recurring problems of coordinating production, provides an important complement and expansion of the findings. It becomes evident that certain structures of informal organization provide individuals with means of gaining recognition and a means of navigating a dynamic environment. The same structures are also found to be important for firm development. These networks provide a better basis for acquiring useful information and integrating this meaningfully in the firm. A strong correlation exists between the structure of informal organization and firm growth.The research develops relatively simple methods to differentiate a beneficial informal organization from less beneficial ones in terms of firm development. It also outlines factors shaping the development of beneficial personal network structures in and between firms. These findings, if corroborated in subsequent research, have important implications both for understanding knowledge development and growth of firms and also for understanding how individuals are shaped by the informal structures of their work experience. Hopefully, the research will stimulate further dialogue between anthropology and research on social embeddedness. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Hart, Keith
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
social embeddedness, growth, small business, trust, social capital, knowledge development, informal organization, personal network, Business network, social network, anthropology, Sociology of labour, sociology of enterprise, Arbetslivssociologi, företagssociologi
pages
156 pages
publisher
Department of Sociology, Lund University
defense location
Kulturens Auditorium, Lund
defense date
2004-12-15 10:15
ISBN
91-7267-182-3
language
English
LU publication?
yes
id
29165db8-fbde-4f97-89f4-cfff7d7b2941 (old id 21720)
date added to LUP
2007-05-28 09:09:02
date last changed
2018-11-21 21:09:32
@phdthesis{29165db8-fbde-4f97-89f4-cfff7d7b2941,
 abstract   = {The research draws from anthropological work on social exchange and later work on embeddedness in an exploration of how personal networks shape business. The purpose of the research is to contribute to an understanding of how social relations shape economic processes and vice versa. The research takes its starting point in small manufacturing firms in southern Sweden primarily in the plastics industry. Internal and external relations of these firms are studied using qualitative methods and formal network analysis.<br/><br>
<br/><br>
Qualitative methods are used to identify important mechanisms of personal networks. It is argued that personal networks provide a domain of interaction outside short term economic rationality but at the same time, the development of personal networks is fuelled by the need for coordination in achieving business ends. Particularly personal networks are pivotal for gaining access to diverse sets of expertise. Personal networks are shown to be an integral part of both effective production and development in these firms. This is in stark contrast to notions of impersonal markets and bureaucracy that still shape much of discourse on business.<br/><br>
<br/><br>
Formal network analysis, starting form recurring problems of coordinating production, provides an important complement and expansion of the findings. It becomes evident that certain structures of informal organization provide individuals with means of gaining recognition and a means of navigating a dynamic environment. The same structures are also found to be important for firm development. These networks provide a better basis for acquiring useful information and integrating this meaningfully in the firm. A strong correlation exists between the structure of informal organization and firm growth.<br/><br>
<br/><br>
The research develops relatively simple methods to differentiate a beneficial informal organization from less beneficial ones in terms of firm development. It also outlines factors shaping the development of beneficial personal network structures in and between firms. These findings, if corroborated in subsequent research, have important implications both for understanding knowledge development and growth of firms and also for understanding how individuals are shaped by the informal structures of their work experience. Hopefully, the research will stimulate further dialogue between anthropology and research on social embeddedness.},
 author    = {Parker, Peter},
 isbn     = {91-7267-182-3},
 keyword   = {social embeddedness,growth,small business,trust,social capital,knowledge development,informal organization,personal network,Business network,social network,anthropology,Sociology of labour,sociology of enterprise,Arbetslivssociologi,företagssociologi},
 language   = {eng},
 pages    = {156},
 publisher  = {Department of Sociology, Lund University},
 school    = {Lund University},
 title    = {How Personal Networks Shape Business: an Anthropological Study of Social Embeddedness, Knowledge Development and Growth of Firms},
 year     = {2004},
}