Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mellan sanning och konsekvens. En studie av den tredje generationens kognitiva beteendeterapier

Ringström, Jonas LU (2011) In Lund Dissertations in Sociology 99.
Abstract (Swedish)
Avhandlingen är en analys av vad som kommit att kallas för den tredje generationens kognitiva beteendeterapier, här representerade av Acceptance and Commitment Therapy, den metakognitiva terapimodellen och dialektisk beteendeterapi. Avhandlingen kan delas in i två övergripande delar. I den första delen utarbetas den begreppsapparat som användas i analysen. Nedslag görs först och främst i Gaston Bachelards, Georges Canguilhems, Michel Foucaults och Louis Althussers bidrag till den teoretiska tradition som går under namnet historisk epistemologi. Den röda tråden i denna första del är hur förutsättningarna för och konsekvenserna av människovetenskapernas ställning i det västerländska samhället under det senaste seklet har förståtts. Mellan... (More)
Avhandlingen är en analys av vad som kommit att kallas för den tredje generationens kognitiva beteendeterapier, här representerade av Acceptance and Commitment Therapy, den metakognitiva terapimodellen och dialektisk beteendeterapi. Avhandlingen kan delas in i två övergripande delar. I den första delen utarbetas den begreppsapparat som användas i analysen. Nedslag görs först och främst i Gaston Bachelards, Georges Canguilhems, Michel Foucaults och Louis Althussers bidrag till den teoretiska tradition som går under namnet historisk epistemologi. Den röda tråden i denna första del är hur förutsättningarna för och konsekvenserna av människovetenskapernas ställning i det västerländska samhället under det senaste seklet har förståtts. Mellan vetenskapen och vardagskunskapen har det enligt dessa författare skett ett epistemologiskt brott. Ett epistemologiskt brott sker då det vetenskapliga tänkandet ifrågasätter de begrepp och förklaringar som den vardagliga kunskapen består av. Avhandlingen placeras här även in i en bredare vetenskapsteoretisk och kunskapssociologisk kontext.

Den andra delen utgör avhandlingens empiriska del. Här analyseras de förklaringsmodeller av psykiskt lidande och psykisk hälsa som används i de tre terapimodellerna. Dessa terapier bygger samtliga på ett antagande om att patientens problem försvåras och ibland till och med skapas av de strategier som patienten använder för att förändra eller ta kontroll över sina känslor, tankar och handlingar. Terapierna ska därför ses som en intervention i patientens förhållningssätt till känslor, tankar och handlingar. Terapins syfte är att tillhandahålla nya, mer ändamålsenliga sätt för patienten att förhålla sig till sig själv och sina problem. I avhandlingen vänds sedan blicken mot de tekniker som används i terapin för att intervenera i det psykiska lidandet.

Analysen visar med hjälp av bland annat begreppet epistemologiskt brott hur terapi kan förstås som ett möte mellan två former av kunskap (vetenskaplig och vardaglig), samt hur de använda teknikerna utgör en brygga mellan terapiteorins abstrakta begrepp och patientens erfarenheter och kunskap. Avhandlingen argumenterar utifrån bland annat Althusser och Foucault för att en av terapins viktigaste funktioner är att förklara hur patienten skapar ett förhållande till sig själv, samt erbjuda nya verktyg för att förändra detta förhållande. Avhandlingen utgör en analys av denna förändringsprocess samt av dess möjligheter och gränser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Hort, Sven, Södertörns högskola
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
acceptance and commitment therapy, Third wave, dialectical behavioral therapy, metacognitive therapy, Steven C. Hayes, Marsha Linehan, Adrian Wells, acceptance, mindfulness, historical epistemology, Gaston Bachelard, Georges Canguilhem, Louis Althusser, Michel Foucault, epistemological break, ideology
in
Lund Dissertations in Sociology
volume
99
pages
268 pages
publisher
Lund University
defense location
Spoletorps auditorium, Spolegatan 1R, Lund
defense date
2011-11-03 13:15:00
ISBN
91-7267-338-9
language
Swedish
LU publication?
yes
id
94ab58b5-c1f2-4e07-ac38-b60f2ba81c5e (old id 2173323)
date added to LUP
2016-04-04 11:46:18
date last changed
2019-05-21 16:02:17
@phdthesis{94ab58b5-c1f2-4e07-ac38-b60f2ba81c5e,
 abstract   = {Avhandlingen är en analys av vad som kommit att kallas för den tredje generationens kognitiva beteendeterapier, här representerade av Acceptance and Commitment Therapy, den metakognitiva terapimodellen och dialektisk beteendeterapi. Avhandlingen kan delas in i två övergripande delar. I den första delen utarbetas den begreppsapparat som användas i analysen. Nedslag görs först och främst i Gaston Bachelards, Georges Canguilhems, Michel Foucaults och Louis Althussers bidrag till den teoretiska tradition som går under namnet historisk epistemologi. Den röda tråden i denna första del är hur förutsättningarna för och konsekvenserna av människovetenskapernas ställning i det västerländska samhället under det senaste seklet har förståtts. Mellan vetenskapen och vardagskunskapen har det enligt dessa författare skett ett epistemologiskt brott. Ett epistemologiskt brott sker då det vetenskapliga tänkandet ifrågasätter de begrepp och förklaringar som den vardagliga kunskapen består av. Avhandlingen placeras här även in i en bredare vetenskapsteoretisk och kunskapssociologisk kontext. <br/><br>
Den andra delen utgör avhandlingens empiriska del. Här analyseras de förklaringsmodeller av psykiskt lidande och psykisk hälsa som används i de tre terapimodellerna. Dessa terapier bygger samtliga på ett antagande om att patientens problem försvåras och ibland till och med skapas av de strategier som patienten använder för att förändra eller ta kontroll över sina känslor, tankar och handlingar. Terapierna ska därför ses som en intervention i patientens förhållningssätt till känslor, tankar och handlingar. Terapins syfte är att tillhandahålla nya, mer ändamålsenliga sätt för patienten att förhålla sig till sig själv och sina problem. I avhandlingen vänds sedan blicken mot de tekniker som används i terapin för att intervenera i det psykiska lidandet.<br/><br>
Analysen visar med hjälp av bland annat begreppet epistemologiskt brott hur terapi kan förstås som ett möte mellan två former av kunskap (vetenskaplig och vardaglig), samt hur de använda teknikerna utgör en brygga mellan terapiteorins abstrakta begrepp och patientens erfarenheter och kunskap. Avhandlingen argumenterar utifrån bland annat Althusser och Foucault för att en av terapins viktigaste funktioner är att förklara hur patienten skapar ett förhållande till sig själv, samt erbjuda nya verktyg för att förändra detta förhållande. Avhandlingen utgör en analys av denna förändringsprocess samt av dess möjligheter och gränser.},
 author    = {Ringström, Jonas},
 isbn     = {91-7267-338-9},
 language   = {swe},
 publisher  = {Lund University},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund Dissertations in Sociology},
 title    = {Mellan sanning och konsekvens. En studie av den tredje generationens kognitiva beteendeterapier},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/5851297/2173337.pdf},
 volume    = {99},
 year     = {2011},
}