Advanced

Spirit of Christ Inculturated- A Theological Theme Implicit in Shusaku Endo's Literary Works

Masé-Hasegawa, Emi LU (2004)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Shusaku Endo (1923-1960) är en romersk-katolsk, japansk romanförfattare. Från 1950-1953 studerade han fransk litteratur I Lyon, Frankrike. När han återvänt från Lyon, började Endo en karriär som författare. Hans tidiga verk omfattar bl a White Men, Yellow Men (1954) Wonderful Fool (1959), The Women in the Bible (1960),Foreign Studies (1965).Denna studie analyserar hans arbeten från ett perspektiv av kristen inkulturation i Japan. Centrala arbeten såsom Silence (1966),The Samurai (1980) och Deep River (1996) tolkas från en teologisk synvinkel som exempel på inkulturation. Detta är ett centralt tema i hans litteratur och dess karaktär tolkas i japansk social och religiös... (More)
Popular Abstract in Swedish

Shusaku Endo (1923-1960) är en romersk-katolsk, japansk romanförfattare. Från 1950-1953 studerade han fransk litteratur I Lyon, Frankrike. När han återvänt från Lyon, började Endo en karriär som författare. Hans tidiga verk omfattar bl a White Men, Yellow Men (1954) Wonderful Fool (1959), The Women in the Bible (1960),Foreign Studies (1965).Denna studie analyserar hans arbeten från ett perspektiv av kristen inkulturation i Japan. Centrala arbeten såsom Silence (1966),The Samurai (1980) och Deep River (1996) tolkas från en teologisk synvinkel som exempel på inkulturation. Detta är ett centralt tema i hans litteratur och dess karaktär tolkas i japansk social och religiös kontext, såväl som i ett globalt perspektiv. Genom teoretiska ramverk från Kiyoko Takeda Cho och Stephan Bevans identifierar denna studie hans inkulturation som grundläggande antropologisk. Hans erkännande av japanska apostater som genuina kristna gör det berättigat att se Shusaku Endos inkulturation som en “apostattyp” enligt Takedas terminologi.Denna studie illustrerar författarens teocentriska kristendomstolkning och hans religiösa pluralism mot en bakgrund av japansk religiositet. Denna vändning ses också i ett vidare sammanhang av nutida internationalisering och globalisering.Denna studie identifierar en central roll for koshinto – ett traditionelt japansk ethos – i Endos tankar om inkulturation. Hans förändring från ett kritiskt förhållningssätt till en positiv acceptans av koshintotraditionen förklarar delvis hans förändring från en pessimistisk attityd till kristen inkulturation under hans tidiga år till ett växande teocentriskt och pneumatiskt intresse under senare år. (Less)
Abstract
Shusaku Endo (1923-1996) is a Roman Catholic, Japanese novelist. From 1950 to 1953, he studied French literature in Lyon, France. Returning from Lyon, Endo began his career as a novelist. His early works include: White Men, Yellow Men(1954), A Wonderful Fool(1959), The Women in the Bible(1960), Foreign Studies(1965), etc.The present study analyses his work from the perspective of the inculturation of Christianity in Japan. Central works such as Silence (1966), The Samurai (1980) and Deep River (1996) are interpreted from a theological point of view as documents of inculturation. This is a major theme of his literature, its character is interpreted in the social and religious context of Japan, as well as in a global... (More)
Shusaku Endo (1923-1996) is a Roman Catholic, Japanese novelist. From 1950 to 1953, he studied French literature in Lyon, France. Returning from Lyon, Endo began his career as a novelist. His early works include: White Men, Yellow Men(1954), A Wonderful Fool(1959), The Women in the Bible(1960), Foreign Studies(1965), etc.The present study analyses his work from the perspective of the inculturation of Christianity in Japan. Central works such as Silence (1966), The Samurai (1980) and Deep River (1996) are interpreted from a theological point of view as documents of inculturation. This is a major theme of his literature, its character is interpreted in the social and religious context of Japan, as well as in a global perspective. By means of theoretical frameworks from the Japanese Kiyoko Takeda and the American Stephan Bevans, the present study identifies his inculturation as basically anthropological in character. His recognition of Japanese apostates as genuine Christian believers qualifies his mode of inculturation as an "apostate model" in the terms of Takeda.The present study illustrates the author's concern for a theo-centric orientation of Christianity, together with the embrace of religious pluralism during his later years, against a background of Japanese religiousity. This turn is also seen in a wider context of contemporary internationalization and globalization.This study identifies a central role for koshinto -a traditional Japanese ethos- in Endo's thought on inculturation. His change from a critical to a positive acceptance of the koshinto tradition partly accounts for his move from a pessimistic attitude to Christian inculturation in his early years to the growing theo-centric and pneumatic concerns of later years. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Thelle, Notto R., Oslo University
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Kristen teologi (allmän, systematic and practical Christian theology, General, Christ., religious pluralism, multiple religious affiliation, spirituality, koshinto, literature, Japanese religions, Japanese literature, Japan, Christianity, Japanese Christianity, Endo, inculturation, systematisk och praktisk), Paleo-Siberian languages and literatures, Korean, Japanese, Koreanska, japanska och paleosibiriska språk, Non-Christian religions, Världsreligioner (ej kristendom)
pages
220 pages
publisher
Centre for Theology and Religious Studies, Lund University
defense location
Edens Hörsal
defense date
2004-12-17 14:15
ISBN
91-628-6350-9
language
English
LU publication?
yes
id
6fa40a45-2a34-4992-95f8-0814e22695d6 (old id 21760)
date added to LUP
2007-05-25 15:01:17
date last changed
2018-11-21 20:58:44
@phdthesis{6fa40a45-2a34-4992-95f8-0814e22695d6,
 abstract   = {Shusaku Endo (1923-1996) is a Roman Catholic, Japanese novelist. From 1950 to 1953, he studied French literature in Lyon, France. Returning from Lyon, Endo began his career as a novelist. His early works include: White Men, Yellow Men(1954), A Wonderful Fool(1959), The Women in the Bible(1960), Foreign Studies(1965), etc.<br/><br>
<br/><br>
The present study analyses his work from the perspective of the inculturation of Christianity in Japan. Central works such as Silence (1966), The Samurai (1980) and Deep River (1996) are interpreted from a theological point of view as documents of inculturation. This is a major theme of his literature, its character is interpreted in the social and religious context of Japan, as well as in a global perspective. By means of theoretical frameworks from the Japanese Kiyoko Takeda and the American Stephan Bevans, the present study identifies his inculturation as basically anthropological in character. His recognition of Japanese apostates as genuine Christian believers qualifies his mode of inculturation as an "apostate model" in the terms of Takeda.<br/><br>
<br/><br>
The present study illustrates the author's concern for a theo-centric orientation of Christianity, together with the embrace of religious pluralism during his later years, against a background of Japanese religiousity. This turn is also seen in a wider context of contemporary internationalization and globalization.<br/><br>
<br/><br>
This study identifies a central role for koshinto -a traditional Japanese ethos- in Endo's thought on inculturation. His change from a critical to a positive acceptance of the koshinto tradition partly accounts for his move from a pessimistic attitude to Christian inculturation in his early years to the growing theo-centric and pneumatic concerns of later years.},
 author    = {Masé-Hasegawa, Emi},
 isbn     = {91-628-6350-9},
 keyword   = {Kristen teologi (allmän,systematic and practical Christian theology,General,Christ.,religious pluralism,multiple religious affiliation,spirituality,koshinto,literature,Japanese religions,Japanese literature,Japan,Christianity,Japanese Christianity,Endo,inculturation,systematisk och praktisk),Paleo-Siberian languages and literatures,Korean,Japanese,Koreanska,japanska och paleosibiriska språk,Non-Christian religions,Världsreligioner (ej kristendom)},
 language   = {eng},
 pages    = {220},
 publisher  = {Centre for Theology and Religious Studies, Lund University},
 school    = {Lund University},
 title    = {Spirit of Christ Inculturated- A Theological Theme Implicit in Shusaku Endo's Literary Works},
 year     = {2004},
}