Advanced

Mass Stabilization, Stability and Settlement in Mass Stabilized Peat

Jelisic, Nenad LU (2004)
Abstract
Peat is badly suited as a base for road and railway embankments due to its geotechnical properties. The usual procedure has been, therefore, to excavate peat and replace it with blasted rock. During mass stabilization, the peat is left behind and its geotechnical properties are improved through mixing with a chemical stabilizer, preferably cement or cement in combination with different by-products from industrial processes. The goal is to create a monolith (block) of strengthened peat, which equally spreads out the load from the embankment to deeper lying soil layers. The monolith requires a certain strength, compressibility and homogeneity to manage this task. The surroundings in which the created monolith works are often fairly acidic... (More)
Peat is badly suited as a base for road and railway embankments due to its geotechnical properties. The usual procedure has been, therefore, to excavate peat and replace it with blasted rock. During mass stabilization, the peat is left behind and its geotechnical properties are improved through mixing with a chemical stabilizer, preferably cement or cement in combination with different by-products from industrial processes. The goal is to create a monolith (block) of strengthened peat, which equally spreads out the load from the embankment to deeper lying soil layers. The monolith requires a certain strength, compressibility and homogeneity to manage this task. The surroundings in which the created monolith works are often fairly acidic and for this reason a stabilization performed with the mentioned stabilizers is not doubtless constant over a period equal to the road - railway technical lifetime. The objective of this study was to increase our knowledge and understanding of stabilized peat, to create suitable stability and settlement analyses for mass stabilization and to determine which field and laboratory investigation methods are suitable for determination of the shear strength of mass stabilized peat. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

De mekaniska egenskaper som torv normalt besitter gör att den lämpar sig dåligt som undergrund för vägkroppar. Det gängse förfaringssättet har därför varit att gräva ur torven och ersätta den med sprängstensmassor. Vid masstabilisering lämnas torven däremot kvar och dess egenskaper förbättras genom inblandning av något kemiskt bindemedel, företrädesvis cement eller olika restprodukter från industrin. Målet är att skapa en monolit (block) av förstärkt torv som jämnt fördelar lasten från vägkroppen till djupare liggande jordlager. För att monoliten skall klara denna uppgift krävs att den har viss hållfasthet, kompressibilitet samt homogenitet. Miljön i vilken den skapade monoliten skall verka är... (More)
Popular Abstract in Swedish

De mekaniska egenskaper som torv normalt besitter gör att den lämpar sig dåligt som undergrund för vägkroppar. Det gängse förfaringssättet har därför varit att gräva ur torven och ersätta den med sprängstensmassor. Vid masstabilisering lämnas torven däremot kvar och dess egenskaper förbättras genom inblandning av något kemiskt bindemedel, företrädesvis cement eller olika restprodukter från industrin. Målet är att skapa en monolit (block) av förstärkt torv som jämnt fördelar lasten från vägkroppen till djupare liggande jordlager. För att monoliten skall klara denna uppgift krävs att den har viss hållfasthet, kompressibilitet samt homogenitet. Miljön i vilken den skapade monoliten skall verka är tämligen sur, varför en stabilisering utförd med (nämnda typer av) bindemedel inte är självklart beständig över en tidsrymd lika med vägens tekniska livslängd i övrigt. Avsikten har varit att öka vår kunskap om stabiliserad torv, att ta fram tillämpliga stabilitets- och sättningsberäkningsmetoder för masstabiliserad torv samt att bestämma relevanta fält- och laboratorieundersökningsmetoder för bestämning av skjuvhållfastheten hos masstabiliserad torv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Stille, Håkan, KTH, Stockholm
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Mass stabilization, stabilizer, field investigations, laboratory investigations, settlement, stability, peat, Building construction, Byggnadsteknik
pages
229 pages
publisher
Nenad Jelisic, Blåbärsvägen 16, 633 53 Eskilstuna,
defense location
Room V:A, V-building, John Ericssons väg 1, Lund Institute of Technology
defense date
2004-05-13 13:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUTVDG/TVGT-1010-SE
ISBN
91-973723-2-3
language
English
LU publication?
yes
id
9abe3a4d-048e-4dbb-a7da-2c13030de416 (old id 21925)
date added to LUP
2016-04-04 10:48:20
date last changed
2018-11-21 21:00:52
@phdthesis{9abe3a4d-048e-4dbb-a7da-2c13030de416,
 abstract   = {Peat is badly suited as a base for road and railway embankments due to its geotechnical properties. The usual procedure has been, therefore, to excavate peat and replace it with blasted rock. During mass stabilization, the peat is left behind and its geotechnical properties are improved through mixing with a chemical stabilizer, preferably cement or cement in combination with different by-products from industrial processes. The goal is to create a monolith (block) of strengthened peat, which equally spreads out the load from the embankment to deeper lying soil layers. The monolith requires a certain strength, compressibility and homogeneity to manage this task. The surroundings in which the created monolith works are often fairly acidic and for this reason a stabilization performed with the mentioned stabilizers is not doubtless constant over a period equal to the road - railway technical lifetime. The objective of this study was to increase our knowledge and understanding of stabilized peat, to create suitable stability and settlement analyses for mass stabilization and to determine which field and laboratory investigation methods are suitable for determination of the shear strength of mass stabilized peat.},
 author    = {Jelisic, Nenad},
 isbn     = {91-973723-2-3},
 language   = {eng},
 publisher  = {Nenad Jelisic, Blåbärsvägen 16, 633 53 Eskilstuna,},
 school    = {Lund University},
 title    = {Mass Stabilization, Stability and Settlement in Mass Stabilized Peat},
 year     = {2004},
}