Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Inledning

Bringselius, Louise LU (2018) In Statens offentliga utredningar
Abstract (Swedish)
Många medarbetare i offentlig sektor upplever att de inte får chans
att hjälpa medborgare som de skulle vilja. De vittnar om hur vårt
sätt att styra och leda välfärdssektorn i dag alltför ofta leder till
motsatta effekter mot de önskade. Bland annat handlar det om
stora mängder mål och indikatorer i styrningen, ökad administrativ
börda, detaljreglering, stuprörstänkande och krympande handlingsutrymme
för de yrkesprofessionella i välfärdens frontlinje. Tillit ska
förstås som ett svar på denna kritik. Intresset för tillit har ökat
drastiskt i den internationella forskningen under senare år och det
märks nu i de flesta samhällsvetenskapliga ämnen och forskningsfält.
I detta inledande kapitel förklarar... (More)
Många medarbetare i offentlig sektor upplever att de inte får chans
att hjälpa medborgare som de skulle vilja. De vittnar om hur vårt
sätt att styra och leda välfärdssektorn i dag alltför ofta leder till
motsatta effekter mot de önskade. Bland annat handlar det om
stora mängder mål och indikatorer i styrningen, ökad administrativ
börda, detaljreglering, stuprörstänkande och krympande handlingsutrymme
för de yrkesprofessionella i välfärdens frontlinje. Tillit ska
förstås som ett svar på denna kritik. Intresset för tillit har ökat
drastiskt i den internationella forskningen under senare år och det
märks nu i de flesta samhällsvetenskapliga ämnen och forskningsfält.
I detta inledande kapitel förklarar jag hur tillit kan förstås som en av
tre grundläggande styrprinciper i alla organisationer, där marknad
(konkurrens) och hierarki (reglering) är övriga två. Jag talar vidare om
hur tillit kommer med ett stort fokus på den professionella etiken,
eller ämbetsmannaetiken, som bildar en del av kärnan i den värderingsstyrda
organisationen. Det arbete som ligger till grund för antologin
beskrivs därefter och avslutningsvis sammanfattas bidragen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
published
subject
keywords
tillitsbaserad styrning, Tillitsdelegationen, tillit
host publication
Styra och leda med tillit : Forskning och praktik - Forskning och praktik
series title
Statens offentliga utredningar
editor
Bringselius, Louise
issue
2018:38
edition
1
report number
1
ISSN
0375-250X
ISBN
9789138248058
language
Swedish
LU publication?
yes
id
22652c45-88e8-4d30-ae2e-eea9302a463b
date added to LUP
2018-08-04 21:34:05
date last changed
2018-11-21 21:41:00
@misc{22652c45-88e8-4d30-ae2e-eea9302a463b,
 abstract   = {Många medarbetare i offentlig sektor upplever att de inte får chans<br/>att hjälpa medborgare som de skulle vilja. De vittnar om hur vårt<br/>sätt att styra och leda välfärdssektorn i dag alltför ofta leder till<br/>motsatta effekter mot de önskade. Bland annat handlar det om<br/>stora mängder mål och indikatorer i styrningen, ökad administrativ<br/>börda, detaljreglering, stuprörstänkande och krympande handlingsutrymme<br/>för de yrkesprofessionella i välfärdens frontlinje. Tillit ska<br/>förstås som ett svar på denna kritik. Intresset för tillit har ökat<br/>drastiskt i den internationella forskningen under senare år och det<br/>märks nu i de flesta samhällsvetenskapliga ämnen och forskningsfält.<br/>I detta inledande kapitel förklarar jag hur tillit kan förstås som en av<br/>tre grundläggande styrprinciper i alla organisationer, där marknad<br/>(konkurrens) och hierarki (reglering) är övriga två. Jag talar vidare om<br/>hur tillit kommer med ett stort fokus på den professionella etiken,<br/>eller ämbetsmannaetiken, som bildar en del av kärnan i den värderingsstyrda<br/>organisationen. Det arbete som ligger till grund för antologin<br/>beskrivs därefter och avslutningsvis sammanfattas bidragen.},
 author    = {Bringselius, Louise},
 booktitle  = {Styra och leda med tillit : Forskning och praktik},
 editor    = {Bringselius, Louise},
 isbn     = {9789138248058},
 issn     = {0375-250X},
 language   = {swe},
 month    = {06},
 number    = {2018:38},
 series    = {Statens offentliga utredningar},
 title    = {Inledning},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/files/48951268/SOU_2018_38_Bringselius_kap_1.pdf},
 year     = {2018},
}