Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hållbar avfallshantering: utvärdering av styrmedel från ett psykologiskt och etnologiskt perspektiv

Andersson, Maria ; von Borgstede, Chris ; Eriksson, Ola ; Guath, Mona ; Henriksson, Greger ; Sundqvist, Jan-Olov and Åkesson, Lynn LU (2011) In TRITA-INFRA-FMS 2011:5.
Abstract (Swedish)
Inom psykologi och etnologi studeras företeelser ur perspektiv som återfinns hos den enskilda individen samt i det lokala eller sociala sammanhanget. I studien har olika styrmedel bedömts från ett etnologiskt och psykologiskt perspektiv. Studien har därvid inneburit nya arbetsmetoder – i varken psykologi eller etnologi brukar man arbeta med att förutsäga hur olika medel (t.ex. styrmedel) påverkar människan, normalt arbetar man efter att beskriva hur människan upplever ett befintligt styrmedel. Nytt i arbetssättet är också att utvärdera styrmedlen i olika framtidsscenarier.

De viktigaste slutsatserna om de studerade styrmedlen är enligt följande.

Information är ett viktigt styrmedel, men bör främst ses i kombination med... (More)
Inom psykologi och etnologi studeras företeelser ur perspektiv som återfinns hos den enskilda individen samt i det lokala eller sociala sammanhanget. I studien har olika styrmedel bedömts från ett etnologiskt och psykologiskt perspektiv. Studien har därvid inneburit nya arbetsmetoder – i varken psykologi eller etnologi brukar man arbeta med att förutsäga hur olika medel (t.ex. styrmedel) påverkar människan, normalt arbetar man efter att beskriva hur människan upplever ett befintligt styrmedel. Nytt i arbetssättet är också att utvärdera styrmedlen i olika framtidsscenarier.

De viktigaste slutsatserna om de studerade styrmedlen är enligt följande.

Information är ett viktigt styrmedel, men bör främst ses i kombination med andra styrmedel. Information bör utformas så att den är anpassad för olika grupper, hellre än massutskick och glättiga kampanjer. Informationen bör vara både deklarativ (ge information om effekter och konsekvenser) och procedurell (beskriva hur man ska göra). Information är viktigast som styrmedel i de hållbara scenarierna, men är av betydelse i samtliga scenarier. Vad gäller verksamheter kan man skilja på information till företagsledningen och information till anställda.

Styrmedlet ”Reklam ja tack” förväntas leda till minskad mängd pappersavfall och är lätt att förstå för hushållen. Styrmedlet är mest effektivt i de hållbara scenarierna. Styrmedlet bedöms verksamt även i scenariot regional marknad eftersom det då är större tryck på verksamheterna att föra ut sitt budskap.

Negativ kemikaliemärkning bedöms vara ett effektivt styrmedel, och framför allt effektivare än positiv märkning. Negativ kemikaliemärkning bedöms också vara effektivt i alla scenarier.

I styrmedlet viktbaserad avfallstaxa kan storleken på den rörliga delen av avfallstaxan påverka styrmedlets genomslagskraft. Viktbaserad avfallstaxa bedöms fungera bäst i de marknadsdrivna scenarierna där individen tar ett stort ansvar själv. I de hållbara scenarierna kan styrmedlet komma att upplevas negativ eftersom ansvaret för miljöfrågorna är mer överflyttade till staten från medborgarna.

Miljödifferentierad avfallstaxa bedöms ge ytterst små styreffekter eftersom det med den givna utformningen kan vara svår att kommunicera med människorna. Med vissa ändringar skulle det däremot kunna bli kraftfullt.

Utvecklade insamlingssystem bedöms leda till ökad källsortering i alla scenarier. Detta gäller både ökad fastighetsnära insamling och insamling i materialströmmar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; ; ; ; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
etnologi psykologi styrmedel hållbar avfallshantering
in
TRITA-INFRA-FMS
volume
2011:5
pages
37 pages
publisher
KTH
report number
2011:5
ISSN
1652-5442
project
Sorting things out. Considering cultural categories of waste.
language
Swedish
LU publication?
yes
id
df10a509-a42d-49e4-86fa-0d18884f88ee (old id 2270138)
date added to LUP
2016-04-01 13:40:28
date last changed
2018-11-21 20:18:45
@techreport{df10a509-a42d-49e4-86fa-0d18884f88ee,
 abstract   = {Inom psykologi och etnologi studeras företeelser ur perspektiv som återfinns hos den enskilda individen samt i det lokala eller sociala sammanhanget. I studien har olika styrmedel bedömts från ett etnologiskt och psykologiskt perspektiv. Studien har därvid inneburit nya arbetsmetoder – i varken psykologi eller etnologi brukar man arbeta med att förutsäga hur olika medel (t.ex. styrmedel) påverkar människan, normalt arbetar man efter att beskriva hur människan upplever ett befintligt styrmedel. Nytt i arbetssättet är också att utvärdera styrmedlen i olika framtidsscenarier.<br/><br>
De viktigaste slutsatserna om de studerade styrmedlen är enligt följande.<br/><br>
Information är ett viktigt styrmedel, men bör främst ses i kombination med andra styrmedel. Information bör utformas så att den är anpassad för olika grupper, hellre än massutskick och glättiga kampanjer. Informationen bör vara både deklarativ (ge information om effekter och konsekvenser) och procedurell (beskriva hur man ska göra). Information är viktigast som styrmedel i de hållbara scenarierna, men är av betydelse i samtliga scenarier. Vad gäller verksamheter kan man skilja på information till företagsledningen och information till anställda.<br/><br>
Styrmedlet ”Reklam ja tack” förväntas leda till minskad mängd pappersavfall och är lätt att förstå för hushållen. Styrmedlet är mest effektivt i de hållbara scenarierna. Styrmedlet bedöms verksamt även i scenariot regional marknad eftersom det då är större tryck på verksamheterna att föra ut sitt budskap.<br/><br>
Negativ kemikaliemärkning bedöms vara ett effektivt styrmedel, och framför allt effektivare än positiv märkning. Negativ kemikaliemärkning bedöms också vara effektivt i alla scenarier.<br/><br>
I styrmedlet viktbaserad avfallstaxa kan storleken på den rörliga delen av avfallstaxan påverka styrmedlets genomslagskraft. Viktbaserad avfallstaxa bedöms fungera bäst i de marknadsdrivna scenarierna där individen tar ett stort ansvar själv. I de hållbara scenarierna kan styrmedlet komma att upplevas negativ eftersom ansvaret för miljöfrågorna är mer överflyttade till staten från medborgarna.<br/><br>
Miljödifferentierad avfallstaxa bedöms ge ytterst små styreffekter eftersom det med den givna utformningen kan vara svår att kommunicera med människorna. Med vissa ändringar skulle det däremot kunna bli kraftfullt.<br/><br>
Utvecklade insamlingssystem bedöms leda till ökad källsortering i alla scenarier. Detta gäller både ökad fastighetsnära insamling och insamling i materialströmmar.},
 author    = {Andersson, Maria and von Borgstede, Chris and Eriksson, Ola and Guath, Mona and Henriksson, Greger and Sundqvist, Jan-Olov and Åkesson, Lynn},
 institution = {KTH},
 issn     = {1652-5442},
 language   = {swe},
 number    = {2011:5},
 series    = {TRITA-INFRA-FMS},
 title    = {Hållbar avfallshantering: utvärdering av styrmedel från ett psykologiskt och etnologiskt perspektiv},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/3522310/2270146.pdf},
 volume    = {2011:5},
 year     = {2011},
}