Advanced

Det äldre gatunätet i Malmö. Dokumentation i samband med schaktningsövervakning i Södergatan, Skomakaregatan, Per Weijersgatan och Baltzarsgatan

Thomasson, Joakim LU ; Heimer, Olle; Mårald, Ingvar and Sjöstrand, Ulrika (2007) In 2007:064 2007:064.
Abstract (Swedish)
Under år 1999 genomfördes en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning i Södergatan, Skomakaregatan, Per Weijersgatan och Baltzarsgatan i Malmö stad under år 1999. Arbetena berörde Malmö äldre stadsområde, registrerat som fornlämning 20 i Malmö stad enligt Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem (FMIS).Sammanlagt övervakades 65 schakt, äldre lämningar påträffades i 29 (43 %) av dessa. Kulturlagertjockleken uppgick som mest till 1,7 m, men var vanligen ca 1 m. Bevaringsförhållandena för organiskt material var överlag bra. I de nedersta lagren påträffades bl.a. trä och läder och i dessa fanns även bitvis riktligt med gödsel, växtdelar och andra organiska komponenter.... (More)
Under år 1999 genomfördes en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning i Södergatan, Skomakaregatan, Per Weijersgatan och Baltzarsgatan i Malmö stad under år 1999. Arbetena berörde Malmö äldre stadsområde, registrerat som fornlämning 20 i Malmö stad enligt Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem (FMIS).Sammanlagt övervakades 65 schakt, äldre lämningar påträffades i 29 (43 %) av dessa. Kulturlagertjockleken uppgick som mest till 1,7 m, men var vanligen ca 1 m. Bevaringsförhållandena för organiskt material var överlag bra. I de nedersta lagren påträffades bl.a. trä och läder och i dessa fanns även bitvis riktligt med gödsel, växtdelar och andra organiska komponenter.Dokumentationsarbetet bestod mestadels av att upprätta sektionsritningar. Sällan gavs det möjlighet att gräva ut lämningarna och göra planritningar. Detta har fått till följd att det endast tillvaratogs ett förhållandevis litet och icke kontextbundet fyndmaterial, vilket påtagligt försvarat datering och funktionsbestämning.Vid undersökningen tillvaratogs 520 föremål eller fragment av föremål fördelat på 149 fyndposter. Majoriteten utgörs av slagg och djurben. Keramikmaterialet, som består av 70 skärvor, utgörs nästan uteslutande av yngre rödgods (BII:4).I Södergatans östra delar påträffades lämningar efter bodar. I dess norra och södra delar framkom rester efter kvartersbebyggelse. Gatan har varit bred i sträckningen mellan kvarteren Oscar och Claus Mortensen, och smalnat av i dess norra och södra delar. Resultaten antyder även att Per Weijersgatan varit smalare och att Skomakaregatans västra delar inledningsvis haft en sydligare sträckning.De stratigrafiska sekvenserna i de äldre gatumiljöerna karakteriseras av upprepade omgångar med bärlager, sättsand och gatubeläggningar. Fyllnadsmaterialen i de äldre bärlagren kommer från angränsande tomterna, vilket visar på att det var innehavarna av dessa som hade ansvar för gatuhållningen. Det fanns även en tydlig kronologisk förändring av gatubeläggning, från knaddersten i de äldre nivåerna till stenläggning i de yngre.I Södergatan och Skomakaregatan fanns knadderstenbeläggningar direkt på

bottensanden. Beläggningarna överlagrade inte några äldre lämningar, vilket antyder att det är primära och planlagda gator.De östra delarna av Baltzarsgatan ligger i ett område som tidigare varit kvartersmark (kv Ellenbogen), nära stadens södra gräns. Vid schaktningarna framkom bebyggelselämningar som preliminärt daterats till 1600-tal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
in
2007:064
volume
2007:064
pages
60 pages
publisher
Malmö Kulturmiljö
language
Swedish
LU publication?
no
id
cfa06d16-490c-4118-839e-0a05be2f5581 (old id 2338555)
date added to LUP
2012-02-13 08:31:31
date last changed
2018-05-29 10:50:08
@techreport{cfa06d16-490c-4118-839e-0a05be2f5581,
 abstract   = {Under år 1999 genomfördes en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning i Södergatan, Skomakaregatan, Per Weijersgatan och Baltzarsgatan i Malmö stad under år 1999. Arbetena berörde Malmö äldre stadsområde, registrerat som fornlämning 20 i Malmö stad enligt Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem (FMIS).<br/><br>
<br/><br>
Sammanlagt övervakades 65 schakt, äldre lämningar påträffades i 29 (43 %) av dessa. Kulturlagertjockleken uppgick som mest till 1,7 m, men var vanligen ca 1 m. Bevaringsförhållandena för organiskt material var överlag bra. I de nedersta lagren påträffades bl.a. trä och läder och i dessa fanns även bitvis riktligt med gödsel, växtdelar och andra organiska komponenter.<br/><br>
<br/><br>
Dokumentationsarbetet bestod mestadels av att upprätta sektionsritningar. Sällan gavs det möjlighet att gräva ut lämningarna och göra planritningar. Detta har fått till följd att det endast tillvaratogs ett förhållandevis litet och icke kontextbundet fyndmaterial, vilket påtagligt försvarat datering och funktionsbestämning.<br/><br>
<br/><br>
Vid undersökningen tillvaratogs 520 föremål eller fragment av föremål fördelat på 149 fyndposter. Majoriteten utgörs av slagg och djurben. Keramikmaterialet, som består av 70 skärvor, utgörs nästan uteslutande av yngre rödgods (BII:4).<br/><br>
<br/><br>
I Södergatans östra delar påträffades lämningar efter bodar. I dess norra och södra delar framkom rester efter kvartersbebyggelse. Gatan har varit bred i sträckningen mellan kvarteren Oscar och Claus Mortensen, och smalnat av i dess norra och södra delar. Resultaten antyder även att Per Weijersgatan varit smalare och att Skomakaregatans västra delar inledningsvis haft en sydligare sträckning.<br/><br>
<br/><br>
De stratigrafiska sekvenserna i de äldre gatumiljöerna karakteriseras av upprepade omgångar med bärlager, sättsand och gatubeläggningar. Fyllnadsmaterialen i de äldre bärlagren kommer från angränsande tomterna, vilket visar på att det var innehavarna av dessa som hade ansvar för gatuhållningen. Det fanns även en tydlig kronologisk förändring av gatubeläggning, från knaddersten i de äldre nivåerna till stenläggning i de yngre.<br/><br>
<br/><br>
I Södergatan och Skomakaregatan fanns knadderstenbeläggningar direkt på<br/><br>
bottensanden. Beläggningarna överlagrade inte några äldre lämningar, vilket antyder att det är primära och planlagda gator.<br/><br>
<br/><br>
De östra delarna av Baltzarsgatan ligger i ett område som tidigare varit kvartersmark (kv Ellenbogen), nära stadens södra gräns. Vid schaktningarna framkom bebyggelselämningar som preliminärt daterats till 1600-tal.},
 author    = {Thomasson, Joakim and Heimer, Olle and Mårald, Ingvar and Sjöstrand, Ulrika},
 institution = {Malmö Kulturmiljö},
 language   = {swe},
 pages    = {60},
 series    = {2007:064},
 title    = {Det äldre gatunätet i Malmö. Dokumentation i samband med schaktningsövervakning i Södergatan, Skomakaregatan, Per Weijersgatan och Baltzarsgatan},
 volume    = {2007:064},
 year     = {2007},
}