Advanced

Oskyldighetspresumtionen

Nowak, Karol LU (2003)
Abstract (Swedish)
Oskyldighetspresumtionen är en grundläggande straffprocessuell princip som i korthet innebär en rätt för misstänkta och tilltalade att bli behandlade som oskyldiga fram till en fällande dom. Presumtionen kan även i vissa fall sträcka sig utanför själva processen.Två till synes svårförenliga intressen står mot varandra vid tillämpningen av oskyldighetspresumtionen; säkerställandet av en effektiv rättstillämpning och det processuella rättsskyddet för individen. En avvägning måste därför göras mellan presumtionens krav och önskemålet om en effektiv brottmålsprocess.

I boken fastställs oskyldighetspresumtionens innehåll och dess ställning i rättssystemet med hjälp av en teoretisk analys av presumtionens funktion... (More)
Oskyldighetspresumtionen är en grundläggande straffprocessuell princip som i korthet innebär en rätt för misstänkta och tilltalade att bli behandlade som oskyldiga fram till en fällande dom. Presumtionen kan även i vissa fall sträcka sig utanför själva processen.Två till synes svårförenliga intressen står mot varandra vid tillämpningen av oskyldighetspresumtionen; säkerställandet av en effektiv rättstillämpning och det processuella rättsskyddet för individen. En avvägning måste därför göras mellan presumtionens krav och önskemålet om en effektiv brottmålsprocess.

I boken fastställs oskyldighetspresumtionens innehåll och dess ställning i rättssystemet med hjälp av en teoretisk analys av presumtionens funktion och genom en undersökning av dess konkreta betydelse i olika fall från Europadomstolen. Slutligen granskas de särskilda krav som oskyldighetspresumtionen ställer på svensk rättsordning.Granskningen är indelad i tre delar. I del I beskrivs oskyldighetspresumtionens roll och dess funktion i det straffprocessuella systemet. Del II skildrar oskyldighetspresumtionens ställning och funktion i internationell rätt som en grundläggande mänsklig rättighet. Delen omfattar i huvudsak en beskrivning av Europadomstolens rättstillämpning och en analys av densamma mot bakgrund av slutsatserna i del I. I samband härmed belyses också dess nära förbindelse med övriga artiklar i Europakonventionen, dock i huvudsak med övriga punkter i artikel 6. Genom del I och II tillsammans kan oskyldighetspresumtionens ”kärna” definieras. I del III exemplifieras tillämpningen av den sålunda definierade oskyldighetspresumtionen i svensk rätt och de särskilda krav den ställer på svensk rättsordning.1. Vad är oskyldighetspresumtionen och vilken ställning har den i rättssystemet?2. Vilken konkret betydelse har presumtionen visats ha i olika fall i Europadomstolens praxis?3. Vad betyder oskyldighetspresumtionen och dess utveckling i Europadomstolens praxis för den svenska brottmålsrättegången? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
processrätt, civil and criminal procedure, mänskliga rättigheter, human rights, folkrätt, public international law, allmän rättslära, jurisprudence, konstitutionell rätt, constitutional law rättsvetenskap, law
pages
489 pages
publisher
Norstedts Juridik AB
ISBN
91-39-00923-8
language
Swedish
LU publication?
no
id
3d340a3c-e3a0-4ed3-b5cb-58141104e946 (old id 2429587)
date added to LUP
2016-04-04 11:22:33
date last changed
2018-11-21 21:04:25
@book{3d340a3c-e3a0-4ed3-b5cb-58141104e946,
 abstract   = {Oskyldighetspresumtionen är en grundläggande straffprocessuell princip som i korthet innebär en rätt för misstänkta och tilltalade att bli behandlade som oskyldiga fram till en fällande dom. Presumtionen kan även i vissa fall sträcka sig utanför själva processen. <br/><br>
<br/><br>
Två till synes svårförenliga intressen står mot varandra vid tillämpningen av oskyldighetspresumtionen; säkerställandet av en effektiv rättstillämpning och det processuella rättsskyddet för individen. En avvägning måste därför göras mellan presumtionens krav och önskemålet om en effektiv brottmålsprocess. <br/><br>
I boken fastställs oskyldighetspresumtionens innehåll och dess ställning i rättssystemet med hjälp av en teoretisk analys av presumtionens funktion och genom en undersökning av dess konkreta betydelse i olika fall från Europadomstolen. Slutligen granskas de särskilda krav som oskyldighetspresumtionen ställer på svensk rättsordning.<br/><br>
<br/><br>
Granskningen är indelad i tre delar. I del I beskrivs oskyldighetspresumtionens roll och dess funktion i det straffprocessuella systemet. Del II skildrar oskyldighetspresumtionens ställning och funktion i internationell rätt som en grundläggande mänsklig rättighet. Delen omfattar i huvudsak en beskrivning av Europadomstolens rättstillämpning och en analys av densamma mot bakgrund av slutsatserna i del I. I samband härmed belyses också dess nära förbindelse med övriga artiklar i Europakonventionen, dock i huvudsak med övriga punkter i artikel 6. Genom del I och II tillsammans kan oskyldighetspresumtionens ”kärna” definieras. I del III exemplifieras tillämpningen av den sålunda definierade oskyldighetspresumtionen i svensk rätt och de särskilda krav den ställer på svensk rättsordning.<br/><br>
<br/><br>
1. Vad är oskyldighetspresumtionen och vilken ställning har den i rättssystemet?<br/><br>
<br/><br>
2. Vilken konkret betydelse har presumtionen visats ha i olika fall i Europadomstolens praxis?<br/><br>
<br/><br>
3. Vad betyder oskyldighetspresumtionen och dess utveckling i Europadomstolens praxis för den svenska brottmålsrättegången?},
 author    = {Nowak, Karol},
 isbn     = {91-39-00923-8},
 language   = {swe},
 publisher  = {Norstedts Juridik AB},
 title    = {Oskyldighetspresumtionen},
 year     = {2003},
}