Advanced

Boligplanlegging og energibruk – fra overordnede mål og forbildeprosjekter til konkrete avgjørelser i hverdagen.

Karlsen, Marry-Anne; Vabø, Anne-Kathrine; Holgersen, Ståle LU and Ortiz, Romy (2011) In BYØK-rapport 2/2011, Bergen. 2/2011.
Abstract (Swedish)
Abstract in Norwegian

Hensikten med denne rapporten er å få frem kunnskap om hvordan spørsmål om mer effektiv og miljøvennlig energibruk ivaretas ved boligutbygging. Rapporten fokuserer først og fremst på institusjonelle drivkrefter og barrierer knyttet til kommunale planog

byggesaksprosesser, og hvordan dette påvirker ulike aktørers praksis. Sentrale spørsmål i studien er følgende:

• Hvordan ivaretar kommunene spørsmål om energibruk i lokal saksbehandling og hvordan fungerer og bruker de sitt virkemiddelapparat?

• Hvilke faktorer påvirker relasjonen mellom kommune og utbyggere,

og hvordan former dette institusjonelle praksiser knyttet til energihensyn i plan- og... (More)
Abstract in Norwegian

Hensikten med denne rapporten er å få frem kunnskap om hvordan spørsmål om mer effektiv og miljøvennlig energibruk ivaretas ved boligutbygging. Rapporten fokuserer først og fremst på institusjonelle drivkrefter og barrierer knyttet til kommunale planog

byggesaksprosesser, og hvordan dette påvirker ulike aktørers praksis. Sentrale spørsmål i studien er følgende:

• Hvordan ivaretar kommunene spørsmål om energibruk i lokal saksbehandling og hvordan fungerer og bruker de sitt virkemiddelapparat?

• Hvilke faktorer påvirker relasjonen mellom kommune og utbyggere,

og hvordan former dette institusjonelle praksiser knyttet til energihensyn i plan- og byggesaksbehandlingen?

Energibruk i bygg har i økende grad kommet på dagsorden de senere årene, og flere har pekt på energisparing som det enkleste og billigste klimatiltaket. I Norge har det blitt satt i gang en rekke initiativer for å øke fokuset på energieffektivisering

i bygninger. Både fagseminarer, utredninger og forbildeprosjekter, samt justeringer i plan- og bygningsloven og tilhørende teknisk forskrift er eksempler på slike tiltak.

Denne rapporten viser imidlertid at det fortsatt er en lang vei å gå før overordnede nasjonale mål om energibruk i boliger og energisparende teknologi er en integrert del av hverdagslige avgjørelser ved boligutbygging. Mange av disse beslutningene

er små, og skjer i løpende saksbehandling innenfor eksisterende forvaltningspraksis. Kommunene har slik en nøkkelrolle som planlegger og forvalter av lovverk. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
in
BYØK-rapport 2/2011, Bergen.
volume
2/2011
publisher
Senter for Byökologi - rapportserie
ISSN
1891-2389
language
Norwegian
LU publication?
no
id
e468bac7-8ec7-418d-8524-616ebd1f6a21 (old id 2430747)
date added to LUP
2012-04-01 14:42:48
date last changed
2016-06-29 09:01:49
@techreport{e468bac7-8ec7-418d-8524-616ebd1f6a21,
 abstract   = {<b>Abstract in Norwegian</b><br/><br>
Hensikten med denne rapporten er å få frem kunnskap om hvordan spørsmål om mer effektiv og miljøvennlig energibruk ivaretas ved boligutbygging. Rapporten fokuserer først og fremst på institusjonelle drivkrefter og barrierer knyttet til kommunale planog<br/><br>
byggesaksprosesser, og hvordan dette påvirker ulike aktørers praksis. Sentrale spørsmål i studien er følgende:<br/><br>
• Hvordan ivaretar kommunene spørsmål om energibruk i lokal saksbehandling og hvordan fungerer og bruker de sitt virkemiddelapparat?<br/><br>
• Hvilke faktorer påvirker relasjonen mellom kommune og utbyggere,<br/><br>
og hvordan former dette institusjonelle praksiser knyttet til energihensyn i plan- og byggesaksbehandlingen?<br/><br>
Energibruk i bygg har i økende grad kommet på dagsorden de senere årene, og flere har pekt på energisparing som det enkleste og billigste klimatiltaket. I Norge har det blitt satt i gang en rekke initiativer for å øke fokuset på energieffektivisering<br/><br>
i bygninger. Både fagseminarer, utredninger og forbildeprosjekter, samt justeringer i plan- og bygningsloven og tilhørende teknisk forskrift er eksempler på slike tiltak.<br/><br>
Denne rapporten viser imidlertid at det fortsatt er en lang vei å gå før overordnede nasjonale mål om energibruk i boliger og energisparende teknologi er en integrert del av hverdagslige avgjørelser ved boligutbygging. Mange av disse beslutningene<br/><br>
er små, og skjer i løpende saksbehandling innenfor eksisterende forvaltningspraksis. Kommunene har slik en nøkkelrolle som planlegger og forvalter av lovverk.},
 author    = {Karlsen, Marry-Anne and Vabø, Anne-Kathrine and Holgersen, Ståle and Ortiz, Romy},
 institution = {Senter for Byökologi - rapportserie},
 issn     = {1891-2389},
 language   = {nor},
 series    = {BYØK-rapport 2/2011, Bergen.},
 title    = {Boligplanlegging og energibruk – fra overordnede mål og forbildeprosjekter til konkrete avgjørelser i hverdagen.},
 volume    = {2/2011},
 year     = {2011},
}