Advanced

Trygghet i skärgårdsmiljö. En studie om rädsla för brott i Åboland.

Mallén, Agneta LU (2005)
Abstract
This study examines safety and fear of crime in Åboland, a predominantly rural area in southwestern Finland. It also examines crime and criminals in the area, as well as the distinctive social control that characterises Åboland's eight municipalities. The study continues two strands of research, the first about criminality and fear of crime in societies that are considered safe by their inhabitants, the second about safety and lack of fear of crime in Finnish societies.My emphasis on social control originates in analytical abduction ? a combination of analytical induction and deduction. My attention has been drawn to the concept ?social control? in both the theoretical and empirical phases of this study. Both... (More)
This study examines safety and fear of crime in Åboland, a predominantly rural area in southwestern Finland. It also examines crime and criminals in the area, as well as the distinctive social control that characterises Åboland's eight municipalities. The study continues two strands of research, the first about criminality and fear of crime in societies that are considered safe by their inhabitants, the second about safety and lack of fear of crime in Finnish societies.My emphasis on social control originates in analytical abduction ? a combination of analytical induction and deduction. My attention has been drawn to the concept ?social control? in both the theoretical and empirical phases of this study. Both qualitative and quantitative methods have been used.I discuss seven elements that can increase fear of crime, using them as tools to analyse the inhabitants? experiences and descriptions of safety: degree of urbanisation, environmental design, integration, trust, vulnerability, victimisation and mass media.The safety in the Åboland area consists of several aspects. Many of the municipalities are connected to the mainland by ferry, which create visible borderlines between Åboland and the world outside. Åboland can thus be seen as a ?natural? gated community with the ferries keeping out ?dangerous? elements. Also, in Gemeinschaft societies such as Åboland, there is a considerable amount of trust between the inhabitants. This personal trust between inhabitants takes various forms. It is common practice to keep front doors, bicycles and cars unlocked. It is also common to trust neighbours or friends to provide help, for example in dangerous or threatening situations.However, there are also dangers in the area. These dangers, of which drugs and drunk drivers are considered as most severe, increase the fear of crime. Most local offenders are nevertheless seen as non-dangerous, often because their crime is considered to be an unintentional result of inebriation rather than truly ?intentional? offending. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Denna studie diskuterar trygghet och rädsla för brott i åtta kommuner i Åboland, men även kriminalitet och förövare i området samt den särpräglade sociala kontroll som råder i de åtta kommunerna. Studien fortsätter två forskningsspår ? det ena om brottslighetens och rädslans former i områden som upplevs som trygga av sina invånare och det andra om trygghet och oräddhet i finländska samhällen.Det huvudsakliga syftet med avhandlingen är att diskutera, analysera och problematisera kommuninvånarnas upplevelser och beskrivningar av trygghet. För att uppnå detta syfte, undersöks och diskuteras vetenskapliga termer som vanligtvis används för att analysera rädsla för brott:... (More)
Popular Abstract in Swedish

Denna studie diskuterar trygghet och rädsla för brott i åtta kommuner i Åboland, men även kriminalitet och förövare i området samt den särpräglade sociala kontroll som råder i de åtta kommunerna. Studien fortsätter två forskningsspår ? det ena om brottslighetens och rädslans former i områden som upplevs som trygga av sina invånare och det andra om trygghet och oräddhet i finländska samhällen.Det huvudsakliga syftet med avhandlingen är att diskutera, analysera och problematisera kommuninvånarnas upplevelser och beskrivningar av trygghet. För att uppnå detta syfte, undersöks och diskuteras vetenskapliga termer som vanligtvis används för att analysera rädsla för brott: urbaniseringsgrad, miljö, integration, tillit, sårbarhet, viktimisering och massmedia.Både kvalitativa och kvantitativa metoder har använts i studien. Betoningen på social kontroll har uppstått som en följd analytisk abduktion ? en kombination av induktion och deduktion. Jag har analyserat begreppet social kontroll både induktivt och deduktivt enär begreppet fångat min uppmärksamhet både i de empiriska och teoretiska skedena av avhandlingsarbetet.Tryggheten i Åboland konstrueras på ett flertal sätt. Geografin skapar gränser mellan Åboland och världen utanför. Fyra av de åtta kommunerna är ensligt belägna och nås endast med färja, vilket föranleder att de har likheter med så kallade gated communities. Färjorna upprätthåller två slags portar ? eller spärrar ? till öarna. De hindrar eventuella brottslingar att lämna öarna men kan också hindra folk att komma ut till vissa av de små öarna. Såsom i gated communities, upplever man också ofta att hotet eller farligheterna kommer utifrån.I Gemeinschaft-samhället Åboland finns också en stark tillit mellan invånarna. Denna tillit tar olika former: det är vanligt att lämna ytterdörren, bilen eller cykeln olåst. Invånarna förlitar sig även på andra ortsbor vid nödsituationer. Invånarna strävar också efter att försöka identifiera en främling snarast möjligt genom olika strategier. Rädsla för brott definieras bland annat som rädsla för främlingar och en av orsakerna till att man snabbt försöker identifiera en främling kan därför vara att sålunda göra denne mer bekant och därmed ofarlig.I studien behandlas också ?baksidan? av tryggheten i kommunerna ? såsom droger, rattfylleri, förövare och offerupplevelser. De flesta lokala förövare uppfattas dock som ofarliga enär invånarna tenderar att stämpla den avvikande handlingen som ond men trots detta se avvikaren som god. Vissa lokala förövare kan trots allt uppfattas som hotfulla. Detta sker då invånarna har negativ tidigare information om avvikaren samt upplever honom eller henne som oberäknelig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Franzén, Mats, Institutet för bostads- och urbanforskning
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Criminology, Åboland, Victimisation, Trust, Stranger, Social control, Shaming, Safety, Rural, Risk, Police, Moral minimalism, Gossip, Gemeinschaft, Gated community, Fear of crime, Established and outsiders, Drink driving, Archipelago, Community, Kriminologi, Sociology, Sociologi
pages
218 pages
publisher
Department of Sociology, Lund University
defense location
Kulturens auditorium
defense date
2005-09-28 13:15:00
ISBN
91-7267-195-5
language
Swedish
LU publication?
yes
id
2bf20718-f49a-495f-a7b2-ed4522a36470 (old id 24410)
date added to LUP
2016-04-04 10:52:48
date last changed
2018-11-21 21:01:18
@phdthesis{2bf20718-f49a-495f-a7b2-ed4522a36470,
 abstract   = {This study examines safety and fear of crime in Åboland, a predominantly rural area in southwestern Finland. It also examines crime and criminals in the area, as well as the distinctive social control that characterises Åboland's eight municipalities. The study continues two strands of research, the first about criminality and fear of crime in societies that are considered safe by their inhabitants, the second about safety and lack of fear of crime in Finnish societies.<br/><br>
<br/><br>
My emphasis on social control originates in analytical abduction ? a combination of analytical induction and deduction. My attention has been drawn to the concept ?social control? in both the theoretical and empirical phases of this study. Both qualitative and quantitative methods have been used.<br/><br>
<br/><br>
I discuss seven elements that can increase fear of crime, using them as tools to analyse the inhabitants? experiences and descriptions of safety: degree of urbanisation, environmental design, integration, trust, vulnerability, victimisation and mass media.<br/><br>
<br/><br>
The safety in the Åboland area consists of several aspects. Many of the municipalities are connected to the mainland by ferry, which create visible borderlines between Åboland and the world outside. Åboland can thus be seen as a ?natural? gated community with the ferries keeping out ?dangerous? elements. Also, in Gemeinschaft societies such as Åboland, there is a considerable amount of trust between the inhabitants. This personal trust between inhabitants takes various forms. It is common practice to keep front doors, bicycles and cars unlocked. It is also common to trust neighbours or friends to provide help, for example in dangerous or threatening situations.<br/><br>
<br/><br>
However, there are also dangers in the area. These dangers, of which drugs and drunk drivers are considered as most severe, increase the fear of crime. Most local offenders are nevertheless seen as non-dangerous, often because their crime is considered to be an unintentional result of inebriation rather than truly ?intentional? offending.},
 author    = {Mallén, Agneta},
 isbn     = {91-7267-195-5},
 language   = {swe},
 publisher  = {Department of Sociology, Lund University},
 school    = {Lund University},
 title    = {Trygghet i skärgårdsmiljö. En studie om rädsla för brott i Åboland.},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/5642726/26558.pdf},
 year     = {2005},
}