Advanced

Climate Change after the International : Rethinking Security, Territory and Authority

Stripple, Johannes LU (2005) In Lund Political Studies
Abstract
What does a politics after the international mean? Many strands of contemporary scholarship converge on the image of the international as obsolete, but strongly diverge on the contours of the kinds of politics that are superseding it. The modern state has been pivotal to the meaning of security, territory and authority?concepts central to the idea of the international?but they do not necessarily have to be tied to the state. Johannes Stripple offers a critique of International Relations theory combined with a study of climate change. A departure in 'process philosophy' facilitate a rethinking of security, territory and authority as activities rather than things, as verbs rather than nouns. The author shows that a multiplicity of practices... (More)
What does a politics after the international mean? Many strands of contemporary scholarship converge on the image of the international as obsolete, but strongly diverge on the contours of the kinds of politics that are superseding it. The modern state has been pivotal to the meaning of security, territory and authority?concepts central to the idea of the international?but they do not necessarily have to be tied to the state. Johannes Stripple offers a critique of International Relations theory combined with a study of climate change. A departure in 'process philosophy' facilitate a rethinking of security, territory and authority as activities rather than things, as verbs rather than nouns. The author shows that a multiplicity of practices of securitization, territorialization, and authorization are visible in the climate issue. The book goes beyond, and reflects upon, the traditional study of 'International Environmental Politics' as a particular subfield of International Relations. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Vad innebär politik efter det internationella? Många samtida perspektiv på internationell politik konvergerar i synen på 'det internationella' som en överspelad idé, men divergerar i synen på vilken typ av politik som växer fram i dess ställe. Den moderna staten har varit avgörande för betydelsen av säkerhet, territorialitet och auktoritet - begrepp konstituerande för idén om det internationella, men som inte nödvändigtvis måste vara knutna till staten. Johannes Stripple kritiserar härvidlag traditionell statscentrerad teoribildning inom internationella relationer och konkretiserar resonemanget genom en empirisk analys av global klimatförändring. Med utgångspunkt i vad som kallas en... (More)
Popular Abstract in Swedish

Vad innebär politik efter det internationella? Många samtida perspektiv på internationell politik konvergerar i synen på 'det internationella' som en överspelad idé, men divergerar i synen på vilken typ av politik som växer fram i dess ställe. Den moderna staten har varit avgörande för betydelsen av säkerhet, territorialitet och auktoritet - begrepp konstituerande för idén om det internationella, men som inte nödvändigtvis måste vara knutna till staten. Johannes Stripple kritiserar härvidlag traditionell statscentrerad teoribildning inom internationella relationer och konkretiserar resonemanget genom en empirisk analys av global klimatförändring. Med utgångspunkt i vad som kallas en 'processfilosofi' ges i avhandlingen nya perspektiv på säkerhet, territorialitet och auktoritet, där dessa begrepp ses som aktiviteter snarare än saker, som verb snarare än substantiv. Författaren visar hur en mångfald av säkerhetiserings-, territorialiserings- och auktoriseringspraktiker är synliga i klimatfrågan och går därmed bortom det traditionella studiet av 'internationell miljöpolitik' som en specifik underavdelning inom internationella relationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Associate Professor of Government and Politics. Director, Harrison Program on the Future Global Agen Conca, Ken, University of Maryland
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Insurance Industry, Climate Change, Environmental Politics, Environmental Issues, Environment, Process Philosophy, Authority, Territory, Security, International Relations, International Politics, UNFCCC, Political and administrative sciences, Statsvetenskap, förvaltningskunskap
in
Lund Political Studies
issue
140
pages
218 pages
publisher
Department of Political Science, Lund University
defense location
Edens hörsal, 1:a våningen, Statsvetenskapliga institutionen
defense date
2005-09-16 10:15:00
ISSN
0460-0037
ISBN
91-88306-55-0
language
English
LU publication?
yes
id
9351afb6-5147-4162-a7c8-5dd007d207ac (old id 24455)
date added to LUP
2016-04-01 16:09:53
date last changed
2019-07-03 19:41:21
@phdthesis{9351afb6-5147-4162-a7c8-5dd007d207ac,
 abstract   = {What does a politics after the international mean? Many strands of contemporary scholarship converge on the image of the international as obsolete, but strongly diverge on the contours of the kinds of politics that are superseding it. The modern state has been pivotal to the meaning of security, territory and authority?concepts central to the idea of the international?but they do not necessarily have to be tied to the state. Johannes Stripple offers a critique of International Relations theory combined with a study of climate change. A departure in 'process philosophy' facilitate a rethinking of security, territory and authority as activities rather than things, as verbs rather than nouns. The author shows that a multiplicity of practices of securitization, territorialization, and authorization are visible in the climate issue. The book goes beyond, and reflects upon, the traditional study of 'International Environmental Politics' as a particular subfield of International Relations.},
 author    = {Stripple, Johannes},
 isbn     = {91-88306-55-0},
 issn     = {0460-0037},
 language   = {eng},
 number    = {140},
 publisher  = {Department of Political Science, Lund University},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund Political Studies},
 title    = {Climate Change after the International : Rethinking Security, Territory and Authority},
 year     = {2005},
}