Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Konsten att lägga pussel. Deckaren och besvärjandet av ondskan i folkhemmet

Kärrholm, Sara LU (2005)
Abstract
The present thesis, Konsten att lägga pussel. Deckaren och besvärjandet av ondskan i folkhemmet, constitutes a literary and cultural-historical investigation of the Swedish 'whodunit' from 1945 to 1965, a period when the genre flourished in Sweden. The central questions that the thesis attempts to answer are: How does the Swedish whodunit emerge and develop in a dialogue with its time during the period, usually referred to as the Cold War, and how was a new narrative of good and evil formulated within the framework of this genre?The first chapter contains two main components: a presentation of the whodunit genre and its emergence in 1950s Sweden, and a discussion of the whodunit as a literary formula. Chapter 2 deals... (More)
The present thesis, Konsten att lägga pussel. Deckaren och besvärjandet av ondskan i folkhemmet, constitutes a literary and cultural-historical investigation of the Swedish 'whodunit' from 1945 to 1965, a period when the genre flourished in Sweden. The central questions that the thesis attempts to answer are: How does the Swedish whodunit emerge and develop in a dialogue with its time during the period, usually referred to as the Cold War, and how was a new narrative of good and evil formulated within the framework of this genre?The first chapter contains two main components: a presentation of the whodunit genre and its emergence in 1950s Sweden, and a discussion of the whodunit as a literary formula. Chapter 2 deals with Stieg Trenter's novel Ristat i sten from 1952 and primarily discussesthe attitude to women represented in the novel, as well as the function of male and female. Chapter 3 examines the theme of normal versus deviant sexuality in Maria Lang'sfirst novel, Mördaren ljuger inte ensam from 1949. Chapter 4 deals with H.-K. Rönblom'sdetective novel Senatorn kommer tillbaka from 1959. In this novel Rönblom raised the issues of the family, the small town in Sweden, relations between Sweden and the United States, and the relationship between the individual and the collective. Finally, chapter 5 discusses the results of the investigation, grouping them according to major themes: threatened and threatening youth; the woman's role; town and country; and the role of the detective as the protector of threatened progress.The whodunit novels give us ongoing discussions and renegotiations of those social values, roles, and modes of behaviour which other media appear to advocate at the relevant point in time. By stressing good moral qualities like cooperation and family values, issues that were directly connected to the central Swedish metaphor of the time, folkhemmet, the whodunit keeps evil at bay. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Föreliggande avhandling, Konsten att lägga pussel. Deckaren och besvärjandet av ondskan i folkhemmet, utgör en litteraturvetenskaplig och kulturhistorisk undersökning av den svenska pusseldeckaren under perioden 1945 till 1965, som var genrens storhetstid i Sverige. De huvudfrågor som avhandlingen ägnas att besvara är hur den svenska pusseldeckaren, under den period som brukar benämnas det kalla kriget, växer fram och utvecklas i en dialog med sin samtid och hur en ny berättelse om gott och ont formulerades inom denna genre. Det första kapitlet består av två huvuddelar: en presentation av pusseldeckargenren och dess framväxt i 50-talets Sverige och en diskussion av genrens litterära formel.... (More)
Popular Abstract in Swedish

Föreliggande avhandling, Konsten att lägga pussel. Deckaren och besvärjandet av ondskan i folkhemmet, utgör en litteraturvetenskaplig och kulturhistorisk undersökning av den svenska pusseldeckaren under perioden 1945 till 1965, som var genrens storhetstid i Sverige. De huvudfrågor som avhandlingen ägnas att besvara är hur den svenska pusseldeckaren, under den period som brukar benämnas det kalla kriget, växer fram och utvecklas i en dialog med sin samtid och hur en ny berättelse om gott och ont formulerades inom denna genre. Det första kapitlet består av två huvuddelar: en presentation av pusseldeckargenren och dess framväxt i 50-talets Sverige och en diskussion av genrens litterära formel. Kapitel 2 handlar om Stieg Trenters roman Ristat i sten från 1952 och behandlar främst den kvinnosyn som framkommer i romanen, liksom funktionen av dikotomin manligt och kvinnligt. Kapitel 3 behandlar avvikande versus normal sexualitet i Maria Langs debutroman Mördaren ljuger inte ensam från 1949. Kapitel 5 handlar om H.-K. Rönbloms roman Senatorn kommer tillbaka från 1959. I denna roman behandlar Rönblom frågor om familjen, den svenska småstaden, relationen mellan Sverige och USA, och förhållandet mellan individ och kollektiv. Slutligen diskuteras i kapitel 5 avhandlingens slutsatser och dessa grupperas här enligt ett antal olika teman: Den hotande och den hotfulla ungdomen, kvinnans plats i folkhemmet, stad och land, och detektivens roll som beskyddare av det hotade framsteget.Pusseldeckarna tillhandahåller fortgående diskussioner och omförhandlingar av de sociala värden, roller och beteenden som framhävdes i andra medier under samma tid. Genom att betona vikten av goda moraliska värden som samarbete och familjevärderingar, värden som direkt kan sammanlänkas med tidens centrala metafor, folkhemmet, försökte pusseldeckaren besvärja det onda. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Fil dr Persson, Magnus, Malmö Högskola, Lärarutbildningen
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
General and comparative literature, Historia, History, Historia och konstvetenskap, History and Arts, Humaniora, Humanities, pastoral, the fifties, crime novel, the Cold War, detective, Allmän och jämförande litteraturvetenskap, Scandinavian languages and literature, Nordiska språk (språk och litteratur)
pages
368 pages
publisher
Brutus Östlings Bokförlag Symposion
defense location
Humanisthusets hörsal, Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken 12, Lund
defense date
2005-12-10 10:15:00
ISBN
91-7139-731-0
project
Kalla krigets berättelser
language
Swedish
LU publication?
yes
id
a15407f4-90c8-43d5-920a-15e247fd741e (old id 24692)
date added to LUP
2016-04-04 11:56:43
date last changed
2018-11-21 21:08:07
@phdthesis{a15407f4-90c8-43d5-920a-15e247fd741e,
 abstract   = {{The present thesis, Konsten att lägga pussel. Deckaren och besvärjandet av ondskan i folkhemmet, constitutes a literary and cultural-historical investigation of the Swedish 'whodunit' from 1945 to 1965, a period when the genre flourished in Sweden. The central questions that the thesis attempts to answer are: How does the Swedish whodunit emerge and develop in a dialogue with its time during the period, usually referred to as the Cold War, and how was a new narrative of good and evil formulated within the framework of this genre?<br/><br>
<br/><br>
The first chapter contains two main components: a presentation of the whodunit genre and its emergence in 1950s Sweden, and a discussion of the whodunit as a literary formula. Chapter 2 deals with Stieg Trenter's novel Ristat i sten from 1952 and primarily discussesthe attitude to women represented in the novel, as well as the function of male and female. Chapter 3 examines the theme of normal versus deviant sexuality in Maria Lang'sfirst novel, Mördaren ljuger inte ensam from 1949. Chapter 4 deals with H.-K. Rönblom'sdetective novel Senatorn kommer tillbaka from 1959. In this novel Rönblom raised the issues of the family, the small town in Sweden, relations between Sweden and the United States, and the relationship between the individual and the collective. Finally, chapter 5 discusses the results of the investigation, grouping them according to major themes: threatened and threatening youth; the woman's role; town and country; and the role of the detective as the protector of threatened progress.<br/><br>
<br/><br>
The whodunit novels give us ongoing discussions and renegotiations of those social values, roles, and modes of behaviour which other media appear to advocate at the relevant point in time. By stressing good moral qualities like cooperation and family values, issues that were directly connected to the central Swedish metaphor of the time, folkhemmet, the whodunit keeps evil at bay.}},
 author    = {{Kärrholm, Sara}},
 isbn     = {{91-7139-731-0}},
 keywords   = {{General and comparative literature; Historia; History; Historia och konstvetenskap; History and Arts; Humaniora; Humanities; pastoral; the fifties; crime novel; the Cold War; detective; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk (språk och litteratur)}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{Brutus Östlings Bokförlag Symposion}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Konsten att lägga pussel. Deckaren och besvärjandet av ondskan i folkhemmet}},
 year     = {{2005}},
}