Advanced

Evangelium Cyrillicum Gothoburgense : A Codicological, Palaeographical, Textological and Linguistic Study of a Church Slavonic Tetraevangel

Varpio, Mirja LU (2005) In Lund Slavonic Monographs 9.
Abstract
Evangelium Cyrillicum Gothoburgense, ECG, a tetraevangel treasured in Göteborg University Library, has been studied from several aspects. A codicological study showed that the MS bears signs of earlier restoration and that some leaves are missing at the beginning and at the end. The watermark is a "boar", and the date of ECG is believed to be 1605-1625 on the basis of an identical watermark in another, Ukrainian, tetra, Hil, dated 1615. A palaeographical study of the script and ornament revealed some features characteristic of the 16th c., and others of the 17th c., generally reminiscent of a Moldavian hand.The textological findings are the unusual order of the articles, resembling a few tetras from Serbia and Moldavia,... (More)
Evangelium Cyrillicum Gothoburgense, ECG, a tetraevangel treasured in Göteborg University Library, has been studied from several aspects. A codicological study showed that the MS bears signs of earlier restoration and that some leaves are missing at the beginning and at the end. The watermark is a "boar", and the date of ECG is believed to be 1605-1625 on the basis of an identical watermark in another, Ukrainian, tetra, Hil, dated 1615. A palaeographical study of the script and ornament revealed some features characteristic of the 16th c., and others of the 17th c., generally reminiscent of a Moldavian hand.The textological findings are the unusual order of the articles, resembling a few tetras from Serbia and Moldavia, different numbering of the pericopes, typical of Greek and early Slavonic MSS; and the long versions of the Prologues to the Gospels of St Mark and St John. The Menologion contains Serbian and Athonite saints, not found in East Slavonic MSS. The Gospel text in ECG, when compared with the Ostrog Bible of 1581, agreed largely with that of the fourth redaction, although not entirely. In a search of the sources of the textological differences, a collation between ECG and the other fourth redaction texts showed that LUB, an unpublished 16th c. East Slavonic tetra, is most in accord with ECG while Hil, contemporary with ECG, agrees most the Ostrog Bible. More agreement with ECG in the same readings was found in earlier tetras: a Bulgarian, Bani'ko tetraevagel, and a Serbian, Vukanovo lectionary.The scribe's Church Slavonic has a Great Russian base and over it a layer of South Slavonic, mostly Middle Bulgarian, orthographical, morphological and phonological features. Traits differing from the Great Russian base have parallels in Ukrainian and also to a lesser extent in Belorussian and Western Great Russian manuscripts. The accentuation of ECG and Ostrog is identical in about three-quarters of cases; in the remainder, the pen-ultimate stress is the most characteristic feature of the ECG. Along with the penultimate stress there is a striving for a columnar stress pattern. This accent pattern conforms essentially to the dialectal accentuation in the West Boiko area of western Ukraine, thus supporting the scribe's information on his origins, namely, that he was from Rybotycze, not far from Boiko.In conclusion, much is known about the scribe and his Church Slavonic, but his antegraph remains unknown although many of the features in ECG have been identified as Moldavian or Bulgarian or Serbian or Athonite. The fact that a contemporary tetra, Hil, is almost a copy of Ostrog and that another tetra, ECG, dissimilar to Ostrog, was copied at the same time in Rybotycze shows that different antegraphs were used. An interesting task for the future is the search of the ECG antegraph. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Evangelium Cyrillicum Gothoburgense, ECG, ett tetraevangelium som förvaras i Göteborgs universitets-bibliotek, har studerats i flera avseenden. Den kodikologiska studien visar att handskriften har restaurerats tidigare och att några sidor fattas i början och i slutet. Vattenmärket är ett vildsvin, vilket daterar ECG till 1605-1625 med stöd av ett identiskt vattenmärke i ett annat tetraevangelium, daterat 1615. Enligt den paleografiska studien är några särdrag karakteristiska för 1500-talet och andra för 1600-talet, men generellt påminner stilen om det moldaviska skrivsättet.Textologiskt utmärkande drag är artiklarnas ovanliga inbördes ordning, som liknar den i några... (More)
Popular Abstract in Swedish

Evangelium Cyrillicum Gothoburgense, ECG, ett tetraevangelium som förvaras i Göteborgs universitets-bibliotek, har studerats i flera avseenden. Den kodikologiska studien visar att handskriften har restaurerats tidigare och att några sidor fattas i början och i slutet. Vattenmärket är ett vildsvin, vilket daterar ECG till 1605-1625 med stöd av ett identiskt vattenmärke i ett annat tetraevangelium, daterat 1615. Enligt den paleografiska studien är några särdrag karakteristiska för 1500-talet och andra för 1600-talet, men generellt påminner stilen om det moldaviska skrivsättet.Textologiskt utmärkande drag är artiklarnas ovanliga inbördes ordning, som liknar den i några handskrifter från Serbien och Moldavien, avvikande numrering av läsningarna, typisk för grekiska och tidiga slaviska handskrifter, och de långa versionerna av förorden till Markus- och Johannesevangelierna. Helgonkalendern innehåller helgonnamn från Serbien och Athosberget som inte förekommer i östslaviska handskrifter. ECG:s evangelietext, jämförd med Ostrog-Bibeln från 1581 som tillhör den den fjärde redaktionen, sammanfaller i stora drag, dock el helt. För att finna källan till de textologiska skillnaderna jämfördes ECG med några andra texter av den fjärde redaktionen. Jämförelsen visade att LUB, ett opublicerat tetraevangelium från 1500-talet, är mest likt ECG medan Hil, ett ukrainskt tetraevangelium och samtida med ECG, mest liknar Ostrog-Bibeln. Samma läsningar i äldre redaktioner: Ban, ett bulgariskt tetraevangelium och Vuk, ett serbiskt lektionarium, överensstämmer oftare med ECG.Skrivarens kyrkslaviska är i grunden rysk men uppvisar även sydslaviska, särskilt bulgariska, särdrag i ortografi, morfologi och fonologi. Avvikelser från den ryska kyrkslaviskan uppträder parallellt i ukrainska och, i mindre grad vitryska och västryska handskrifter. Accentueringen i ECG and Ostrog är identisk till 75 procent. Det mest karakteristiska draget i ECG är betoningen på näst sista stavelsen i förening med en strävan efter fast accent. Denna betoning överensstämmer i hög grad med den dialektala accentueringen i västra Boiko, den region i västra Ukraina som skrivaren anger som sin hemvist, nämligen Rybotycze.Slutligen vet vi en del om skrivaren och hans kyrkslaviska, men förlagan till hans evangelietext är fortfarande okänd; visserligen har flera av särdragen identifierats som moldaviska, bulgariska, serbiska eller athonska. Det faktum att Hil, ett tetraevangelium samtida med ECG, nästan är en kopia av Ostrog-Bibeln medan ECG skiljer sig från Ostrog, visar att olika förlagor har använts. En spännande framtida uppgift är att spåra upp förlagan till ECG.s (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Ph.D. Lysén, Irina, Dept. of Modern Languages, Uppsala University
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Russian language and literature, Accentuation, Great Russian Church Slavonic, Textology, Palaeography, Codicology, Ryska (språk och litteratur)
in
Lund Slavonic Monographs
volume
9
pages
226 pages
publisher
Central and Eastern European Studies
defense location
Humanisthusets Hörsal, Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken 12, Lund
defense date
2005-10-28 13:15:00
ISSN
0280-0284
ISBN
91-970201-8-4
language
English
LU publication?
yes
id
651ea948-31eb-4b61-95ea-08398b8b5c91 (old id 24779)
date added to LUP
2016-04-01 16:25:58
date last changed
2019-05-21 18:23:56
@phdthesis{651ea948-31eb-4b61-95ea-08398b8b5c91,
 abstract   = {Evangelium Cyrillicum Gothoburgense, ECG, a tetraevangel treasured in Göteborg University Library, has been studied from several aspects. A codicological study showed that the MS bears signs of earlier restoration and that some leaves are missing at the beginning and at the end. The watermark is a "boar", and the date of ECG is believed to be 1605-1625 on the basis of an identical watermark in another, Ukrainian, tetra, Hil, dated 1615. A palaeographical study of the script and ornament revealed some features characteristic of the 16th c., and others of the 17th c., generally reminiscent of a Moldavian hand.<br/><br>
<br/><br>
The textological findings are the unusual order of the articles, resembling a few tetras from Serbia and Moldavia, different numbering of the pericopes, typical of Greek and early Slavonic MSS; and the long versions of the Prologues to the Gospels of St Mark and St John. The Menologion contains Serbian and Athonite saints, not found in East Slavonic MSS. The Gospel text in ECG, when compared with the Ostrog Bible of 1581, agreed largely with that of the fourth redaction, although not entirely. In a search of the sources of the textological differences, a collation between ECG and the other fourth redaction texts showed that LUB, an unpublished 16th c. East Slavonic tetra, is most in accord with ECG while Hil, contemporary with ECG, agrees most the Ostrog Bible. More agreement with ECG in the same readings was found in earlier tetras: a Bulgarian, Bani'ko tetraevagel, and a Serbian, Vukanovo lectionary.<br/><br>
<br/><br>
The scribe's Church Slavonic has a Great Russian base and over it a layer of South Slavonic, mostly Middle Bulgarian, orthographical, morphological and phonological features. Traits differing from the Great Russian base have parallels in Ukrainian and also to a lesser extent in Belorussian and Western Great Russian manuscripts. The accentuation of ECG and Ostrog is identical in about three-quarters of cases; in the remainder, the pen-ultimate stress is the most characteristic feature of the ECG. Along with the penultimate stress there is a striving for a columnar stress pattern. This accent pattern conforms essentially to the dialectal accentuation in the West Boiko area of western Ukraine, thus supporting the scribe's information on his origins, namely, that he was from Rybotycze, not far from Boiko.<br/><br>
<br/><br>
In conclusion, much is known about the scribe and his Church Slavonic, but his antegraph remains unknown although many of the features in ECG have been identified as Moldavian or Bulgarian or Serbian or Athonite. The fact that a contemporary tetra, Hil, is almost a copy of Ostrog and that another tetra, ECG, dissimilar to Ostrog, was copied at the same time in Rybotycze shows that different antegraphs were used. An interesting task for the future is the search of the ECG antegraph.},
 author    = {Varpio, Mirja},
 isbn     = {91-970201-8-4},
 issn     = {0280-0284},
 language   = {eng},
 publisher  = {Central and Eastern European Studies},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund Slavonic Monographs},
 title    = {Evangelium Cyrillicum Gothoburgense : A Codicological, Palaeographical, Textological and Linguistic Study of a Church Slavonic Tetraevangel},
 volume    = {9},
 year     = {2005},
}