Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kärlekens måltid : en studie av mässliturgier i Svenska kyrkan perioden 1986 - 2004

Petersson, Lena LU (2005)
Abstract
In this dissertation, I discuss issues concerning the liturgy and the theology of the Eucharist in new mass liturgies. The main task is focused on an analysis of 65 new mass liturgies that have been used in the Church of Sweden and which are here compared to the liturgy provided in the current Church of Sweden Service Book. Subjects closely related to the main task of this thesis include the renewal of worship, eucharistic theology and the place and function of music in the liturgy, and these are all treated in separate chapters. The new mass liturgies are first analysed in an overall perspective with regard to structural changes to the order of service as well as to the theological and musical visions that are evident in the prolegomena... (More)
In this dissertation, I discuss issues concerning the liturgy and the theology of the Eucharist in new mass liturgies. The main task is focused on an analysis of 65 new mass liturgies that have been used in the Church of Sweden and which are here compared to the liturgy provided in the current Church of Sweden Service Book. Subjects closely related to the main task of this thesis include the renewal of worship, eucharistic theology and the place and function of music in the liturgy, and these are all treated in separate chapters. The new mass liturgies are first analysed in an overall perspective with regard to structural changes to the order of service as well as to the theological and musical visions that are evident in the prolegomena to these published mass liturgies. A selection of nine orders of mass together with a version of the High Mass provided in the current Church of Sweden Service Book are then analysed in greater detail, consisting mainly of analysis of the texts from a systematic-theological perspective. The analyses of the texts focus on the image of God, the relationship to God and the view of humanity as well as issues of gender in general and linguistic gender employed in the liturgical language used. Christology, human relationships to the surrounding world and eschatological expectations are discussed. I have also undertaken a musical analysis limited to issues of a pedagogical character. Following these analyses, I note that these new orders of mass are characterised by human community, primarily with God and Christ, but also between human beings. The communion with Christ is central, as is thanksgiving for what God has done, does do and for what God gives. Concepts such as salvation, suffering and sacrifice are rare, as are ideas about eternal life. The reconciliation of Christ is formulated as a service of love for humanity, which thereby receives liberation, restitution, hope and peace. A loving God is present in the lives of human beings and from this love grows human responsibility for the church, for society and for the world. The perspective of time utilised in these new orders of mass is, with some exception, life on earth here and now, and for the immediate future. Life beyond death is not a current theme. In some of these mass liturgies, new motifs, such as the eucharistic joy and the view of the Eucharist as a feast, occur. Compared to HB-86, the new mass liturgies do on the whole show a shift in the theology of the Eucharist, by which the emphasis on the forgiveness of sin and the remembrance of the sacrificial death of Christ have been abandoned in favour of a view of the Eucharist as a feast of love and communion. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

I denna avhandling behandlar jag frågor om nattvardens liturgi och teologi i nya mässliturgier. I huvudsak koncentreras uppgiften till en analys av 65 nya mässliturgier som används i Svenska kyrkan och som jämförs med liturgin i Svenska kyrkans nu gällande kyrkohandbok. Ämnesområden som ansluter till avhandlingens huvuduppgift är gudstjänstförnyelse, nattvardsteologi och musiken i liturgin, vilka behandlas i vardera ett kapitel. Mässorna analyseras först övergripande, främst med avseende på strukturella förändringar i gudstjänstordningen samt teologiska och musikaliska visioner som går att utläsa av förorden till mässliturgierna. Ett urval av nio mässor tillsammans med en version av Högmässa... (More)
Popular Abstract in Swedish

I denna avhandling behandlar jag frågor om nattvardens liturgi och teologi i nya mässliturgier. I huvudsak koncentreras uppgiften till en analys av 65 nya mässliturgier som används i Svenska kyrkan och som jämförs med liturgin i Svenska kyrkans nu gällande kyrkohandbok. Ämnesområden som ansluter till avhandlingens huvuduppgift är gudstjänstförnyelse, nattvardsteologi och musiken i liturgin, vilka behandlas i vardera ett kapitel. Mässorna analyseras först övergripande, främst med avseende på strukturella förändringar i gudstjänstordningen samt teologiska och musikaliska visioner som går att utläsa av förorden till mässliturgierna. Ett urval av nio mässor tillsammans med en version av Högmässa enligt nu gällande kyrkohandbok är föremål för en djupare analys, som främst består av en textanalys med systematisk-teologiska förtecken. Textanalysen fokuserar i första hand på gudsbild, gudsrelation och människosyn samt frågor om kön och genus i det liturgiska språket men tar även upp kristologi, människans relationer till omvärlden och eskatologiska förväntningar. Jag gör också en musikalisk analys, begränsad till frågor av musikpedagogisk art. Jag konstaterar efter analyserna att de nya mässorna präglas av människors gemenskap, i första hand med Gud och Kristus, men också med varandra. Gemenskapen med Kristus är central, liksom tacksamheten över vad Gud har gjort, gör och ger. Termerna frälsning, lidande och offer är sällsynta, liksom idéer om ett evigt liv. Kristus försoning formuleras som en kärlekens tjänst åt mänskligheten, som därigenom får befrielse, upprättelse, hopp och frid. En kärleksfull Gud är närvarande i människornas liv och ur denna kärlek växer ett ansvar hos människor, för kyrka, samhälle och värld. Tidsperspektivet är livet på jorden nu och i den närmaste framtiden, livet bortom döden är inget aktuellt tema. Nya motiv är den eukaristiska glädjen och synen på nattvarden som en fest. I jämförelse med HB-86 uppvisar de nya mässorna en förskjutning i nattvardsteologin, där tyngdpunkten på syndernas förlåtelse och åminnelsen av Kristus offerdöd har övergetts till förmån för synen på nattvarden som en kärlekens och gemenskapens måltid. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor emeritus Jørgensen, Theodor, Teologiska fakulteten, Køpenhamn
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Churh of Sweden, Christian music, Church music, Linguistic gender, Liturgical language, Humanity, God, Mass liturgies, Liturgy, Eucharist, General, systematic and practical Christian theology, Kristen teologi (allmän, systematisk och praktisk)
pages
325 pages
publisher
Centre for Theology and Religious Studies, Lund University
defense location
Edens hörsal, Satsvetenskapliga institutitionen, Paradisg 5H i Lund.
defense date
2005-10-14 14:15:00
ISBN
91-628-6626-5
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Systematic Theology (015017071)
id
58dee3e7-212d-41c5-ab4c-8b17ccab5fa4 (old id 24783)
date added to LUP
2016-04-04 12:17:46
date last changed
2018-11-21 21:10:08
@phdthesis{58dee3e7-212d-41c5-ab4c-8b17ccab5fa4,
 abstract   = {{In this dissertation, I discuss issues concerning the liturgy and the theology of the Eucharist in new mass liturgies. The main task is focused on an analysis of 65 new mass liturgies that have been used in the Church of Sweden and which are here compared to the liturgy provided in the current Church of Sweden Service Book. Subjects closely related to the main task of this thesis include the renewal of worship, eucharistic theology and the place and function of music in the liturgy, and these are all treated in separate chapters. The new mass liturgies are first analysed in an overall perspective with regard to structural changes to the order of service as well as to the theological and musical visions that are evident in the prolegomena to these published mass liturgies. A selection of nine orders of mass together with a version of the High Mass provided in the current Church of Sweden Service Book are then analysed in greater detail, consisting mainly of analysis of the texts from a systematic-theological perspective. The analyses of the texts focus on the image of God, the relationship to God and the view of humanity as well as issues of gender in general and linguistic gender employed in the liturgical language used. Christology, human relationships to the surrounding world and eschatological expectations are discussed. I have also undertaken a musical analysis limited to issues of a pedagogical character. Following these analyses, I note that these new orders of mass are characterised by human community, primarily with God and Christ, but also between human beings. The communion with Christ is central, as is thanksgiving for what God has done, does do and for what God gives. Concepts such as salvation, suffering and sacrifice are rare, as are ideas about eternal life. The reconciliation of Christ is formulated as a service of love for humanity, which thereby receives liberation, restitution, hope and peace. A loving God is present in the lives of human beings and from this love grows human responsibility for the church, for society and for the world. The perspective of time utilised in these new orders of mass is, with some exception, life on earth here and now, and for the immediate future. Life beyond death is not a current theme. In some of these mass liturgies, new motifs, such as the eucharistic joy and the view of the Eucharist as a feast, occur. Compared to HB-86, the new mass liturgies do on the whole show a shift in the theology of the Eucharist, by which the emphasis on the forgiveness of sin and the remembrance of the sacrificial death of Christ have been abandoned in favour of a view of the Eucharist as a feast of love and communion.}},
 author    = {{Petersson, Lena}},
 isbn     = {{91-628-6626-5}},
 keywords   = {{Churh of Sweden; Christian music; Church music; Linguistic gender; Liturgical language; Humanity; God; Mass liturgies; Liturgy; Eucharist; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi (allmän; systematisk och praktisk)}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{Centre for Theology and Religious Studies, Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Kärlekens måltid : en studie av mässliturgier i Svenska kyrkan perioden 1986 - 2004}},
 year     = {{2005}},
}