Advanced

Kvalitet i nya deponiers lakvatten - resultat från Renovas deponi Fläskebo

Modin, Hanna LU ; van Praagh, Martijn LU and Persson, Kenneth M LU (2008) In Vatten: tidskrift för vattenvård /Journal of Water Management and research 64(4). p.283-290
Abstract (Swedish)
EU:s deponeringsdirektiv har medfört ökade krav på deponier. Mängden deponerat organiskt material har

begränsats kraftigt och deponiernas inre skall nu vara så torrt som möjligt. Konsekvenserna av detta är ännu inte

helt kända. Fläskebodeponin, den deponi som varit i drift längst av de få svenska deponier som är konstruerade

enligt direktivet, har här fungerat som ett exempel på framtidens deponier. Dess lakvatten har studerats med

hjälp av de multivariata analysmetoderna principalkomponentsanalys (PCA) och kanonisk korrelationsanalys

(CCA) samt med den geokemiska beräkningsmodellen PHREEQC. Flera intressanta samband hittades och

resultaten visar tydligt att multivariata metoder... (More)
EU:s deponeringsdirektiv har medfört ökade krav på deponier. Mängden deponerat organiskt material har

begränsats kraftigt och deponiernas inre skall nu vara så torrt som möjligt. Konsekvenserna av detta är ännu inte

helt kända. Fläskebodeponin, den deponi som varit i drift längst av de få svenska deponier som är konstruerade

enligt direktivet, har här fungerat som ett exempel på framtidens deponier. Dess lakvatten har studerats med

hjälp av de multivariata analysmetoderna principalkomponentsanalys (PCA) och kanonisk korrelationsanalys

(CCA) samt med den geokemiska beräkningsmodellen PHREEQC. Flera intressanta samband hittades och

resultaten visar tydligt att multivariata metoder har en stor potential när det gäller att hantera lakvattendata,

inte minst på grund av deras förmåga att vaska fram den mest relevanta informationen. I kombination med den

geokemiska modellen kan de leda till ökad förståelse av processer som styr lakvattenkemin. Nästa steg i studien

blir att jämföra Fläskebos lakvatten med vatten från äldre deponier för att med hjälp av multivariata metoder

hitta intressanta skillnader och likheter. (Less)
Abstract
The European landfill directive increases demands on landfills. The amount of organic matter being landfilled

is restricted and landfills should be as dry as possible. The consequences of these changes are not yet fully

understood. In this study the first landfill in Sweden to be constructed according to the directive, Fläskebo, has

served as an example of future landfills. Its leachate has been studied with multivariate techniques (principal

component analysis and canonical correlation analysis) and with the geochemical model PHREEQC. Several

interesting correlations were found and the results clearly show that multivariate statistics can be of great use

when studying landfill... (More)
The European landfill directive increases demands on landfills. The amount of organic matter being landfilled

is restricted and landfills should be as dry as possible. The consequences of these changes are not yet fully

understood. In this study the first landfill in Sweden to be constructed according to the directive, Fläskebo, has

served as an example of future landfills. Its leachate has been studied with multivariate techniques (principal

component analysis and canonical correlation analysis) and with the geochemical model PHREEQC. Several

interesting correlations were found and the results clearly show that multivariate statistics can be of great use

when studying landfill leachate. Their ability to extract the most important information is one thing that can

be very useful. Combined with geochemical models they can provide an increased understanding of processes

governing leachate quality. The next part of the study will be to use multivariate statistics to compare Fläskebo’s

leachate with that from older landfills to find interesting differences and similarities. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Contribution to specialist publication or newspaper
publication status
published
subject
keywords
geochemical modelling, Landfill Directive, CCA, PCA, multivariate data analysis, leachate analysis, Landfill monitoring
categories
Popular Science
in
Vatten: tidskrift för vattenvård /Journal of Water Management and research
volume
64
issue
4
pages
283 - 290
publisher
Föreningen Vatten
ISSN
0042-2886
language
English
LU publication?
yes
id
d6a5ca67-44d5-4915-b0c7-aef724304971 (old id 2493285)
date added to LUP
2012-04-24 16:28:47
date last changed
2016-04-16 06:24:57
@misc{d6a5ca67-44d5-4915-b0c7-aef724304971,
 abstract   = {The European landfill directive increases demands on landfills. The amount of organic matter being landfilled <br/><br>
is restricted and landfills should be as dry as possible. The consequences of these changes are not yet fully <br/><br>
 understood. In this study the first landfill in Sweden to be constructed according to the directive, Fläskebo, has <br/><br>
served as an example of future landfills. Its leachate has been studied with multivariate techniques (principal <br/><br>
component analysis and canonical correlation analysis) and with the geochemical model PHREEQC. Several <br/><br>
interesting correlations were found and the results clearly show that multivariate statistics can be of great use <br/><br>
when studying landfill leachate. Their ability to extract the most important information is one thing that can <br/><br>
be very useful. Combined with geochemical models they can provide an increased understanding of processes <br/><br>
governing leachate quality. The next part of the study will be to use multivariate statistics to compare Fläskebo’s <br/><br>
leachate with that from older landfills to find interesting differences and similarities.},
 author    = {Modin, Hanna and van Praagh, Martijn and Persson, Kenneth M},
 issn     = {0042-2886},
 keyword   = {geochemical modelling,Landfill Directive,CCA,PCA,multivariate data analysis,leachate analysis,Landfill monitoring},
 language   = {eng},
 number    = {4},
 pages    = {283--290},
 publisher  = {Föreningen Vatten},
 series    = {Vatten: tidskrift för vattenvård /Journal of Water Management and research},
 title    = {Kvalitet i nya deponiers lakvatten - resultat från Renovas deponi Fläskebo},
 volume    = {64},
 year     = {2008},
}