Advanced

Aristokratiskt rum och gränsöverskridande. Järrestad och sydöstra Skåne mellan region och rike 600-1100

Söderberg, Bengt LU (2005) In Skrifter. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar 62.
Abstract
This dissertation focuses on the second wave of central places in south Scandinavia, emerging during the prolonged 7th century. The point of departure is a case study of an aristocratic setting in Järrestad, situated in the southernmost part of Sweden. Two problem complexes are tackled:1. The interpretation of the pre-Christian aristocratic settings. The aim is to investigate the staging of rulership ideologies in the hall-setting and the surrounding landscape, and in what ways they related to different social actors. Järrestad is compared with similar settings in south-east Scandinavia in order to discuss the formation of an aristocracy, their means of organizing in networks at interregional level, and how Järrestad... (More)
This dissertation focuses on the second wave of central places in south Scandinavia, emerging during the prolonged 7th century. The point of departure is a case study of an aristocratic setting in Järrestad, situated in the southernmost part of Sweden. Two problem complexes are tackled:1. The interpretation of the pre-Christian aristocratic settings. The aim is to investigate the staging of rulership ideologies in the hall-setting and the surrounding landscape, and in what ways they related to different social actors. Järrestad is compared with similar settings in south-east Scandinavia in order to discuss the formation of an aristocracy, their means of organizing in networks at interregional level, and how Järrestad may fit into this scheme.2. The tension between the interregional and the regional. The aim is to examine expressions of interaction between the interregional aristocracy and the populations of south-east Scania. The region is defined by a distinct tradition of death rituals. Data concerning the natural and cultural landscape, communication, settlement districts and settlement pattern are discussed in order to broaden the analysis.The hall-setting is discussed in terms of border-crossing, cosmology and materialized ideology, and described as the central institution for the political economy within a settlement district, and the manor of a domain. By analyzing sequences of halls two concepts of rulership ideology are singled out. A traditional spatial layout corresponds with local or regional lordship, and a layout introduced in south-east Scandinavia during the 7th century is connected to royal power, exercised through overlordship.At regional level the ritual tradition were practiced by the populations of several settlement districts, characterized by small-scale power structures and a less pronounced level of centralization, thus stressing the importance of the collective tradition. Constructing and maintaining a communal identity through collective ritual practice may be viewed as a strategy in order to define the frameworks for interaction and dominance from outside, exemplified by the overlordship manifested in Järrestad. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen fokuserar på den andra vågen av järnålderns centrala platser, vilka formerades under det långa 600-talet. Utgångspunkten är en fallstudie av en aristokratisk miljö i Järrestad, sydöstra Skåne. Två problemkomplex bearbetas.Tolkningen av de förkristna aristokratiska miljöerna. Syftet är att undersöka hur härskarideologier gestaltades i hallmiljön och det omgivande landskapet, och vilka aktörer de relaterade till. Järrestad jämförs med miljöer med undersökta hallsekvenser i sydöstra Skandinavien i syfte att diskutera hur aristokratin formerade sig i överregionala nätverk, och de funktioner Järrestad förknippas med i detta perspektiv. Hallmiljön beskrivs som den... (More)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen fokuserar på den andra vågen av järnålderns centrala platser, vilka formerades under det långa 600-talet. Utgångspunkten är en fallstudie av en aristokratisk miljö i Järrestad, sydöstra Skåne. Två problemkomplex bearbetas.Tolkningen av de förkristna aristokratiska miljöerna. Syftet är att undersöka hur härskarideologier gestaltades i hallmiljön och det omgivande landskapet, och vilka aktörer de relaterade till. Järrestad jämförs med miljöer med undersökta hallsekvenser i sydöstra Skandinavien i syfte att diskutera hur aristokratin formerade sig i överregionala nätverk, och de funktioner Järrestad förknippas med i detta perspektiv. Hallmiljön beskrivs som den centrala institutionen för ett områdes politiska ekonomi, och som huvudgården i en godsliknande domän. Genom analyser av hallsekvenser identifieras två härskarideologier. Ett traditionellt rumsligt koncept representerar det lokala eller regionala herraväldet, och ett rumsligt koncept som introducerades under 600-talet motsvarar kungligt överherravälde.Spänningsfältet mellan överregionalt och regionalt. Syftet är att undersöka vilka uttryck interaktion mellan en överregional aristokrati och områdesknutna gemenskaper i regionen kan ha tagit sig. Regionen definieras utifrån ett distinkt begravningskick och diskuteras också utifrån natur- och kulturlandskap, kommunikation, bygder och bebyggelsemönster. Det gemensamma begravningsskicket utgör en rituell tradition som upprätthölls av befolkningar i flera bygder där maktstrukturerna var småskaliga och graden av centralisering låg. Regionens heterogena karaktär visar på den traditionens identitetsskapande betydelse. Denna kan ses som en strategi som syftade till att definiera ramarna för interaktion och politisk dominans utifrån, exempelvis i form av det överherravälde som manifesterades i Järrestad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • F.D. Hansson, Martin, Avdelningschef, Smålands museum
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
ethnicity, region, manor, central place complex, materialized ideology, border-crossing, specialized craft, feasting, cosmology, social space, high seat, hall, rulership ideology, lordship, network, aristocracy, Järrestad, early medieval period, identity, Archaeology, Arkeologi
in
Skrifter. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar
volume
62
pages
518 pages
publisher
Riksantikvarieämbetet
defense location
Kulturens auditorium, Karlins plats, Lund
defense date
2005-05-23 10:15:00
ISSN
1102-187X
ISBN
91-7209-381-1
language
Swedish
LU publication?
yes
id
86a06901-20f2-4a43-92fb-5d0eb02e3cb3 (old id 25002)
date added to LUP
2016-04-01 16:23:35
date last changed
2019-05-23 17:49:56
@phdthesis{86a06901-20f2-4a43-92fb-5d0eb02e3cb3,
 abstract   = {This dissertation focuses on the second wave of central places in south Scandinavia, emerging during the prolonged 7th century. The point of departure is a case study of an aristocratic setting in Järrestad, situated in the southernmost part of Sweden. Two problem complexes are tackled:<br/><br>
<br/><br>
1. The interpretation of the pre-Christian aristocratic settings. The aim is to investigate the staging of rulership ideologies in the hall-setting and the surrounding landscape, and in what ways they related to different social actors. Järrestad is compared with similar settings in south-east Scandinavia in order to discuss the formation of an aristocracy, their means of organizing in networks at interregional level, and how Järrestad may fit into this scheme.<br/><br>
<br/><br>
2. The tension between the interregional and the regional. The aim is to examine expressions of interaction between the interregional aristocracy and the populations of south-east Scania. The region is defined by a distinct tradition of death rituals. Data concerning the natural and cultural landscape, communication, settlement districts and settlement pattern are discussed in order to broaden the analysis.<br/><br>
<br/><br>
The hall-setting is discussed in terms of border-crossing, cosmology and materialized ideology, and described as the central institution for the political economy within a settlement district, and the manor of a domain. By analyzing sequences of halls two concepts of rulership ideology are singled out. A traditional spatial layout corresponds with local or regional lordship, and a layout introduced in south-east Scandinavia during the 7th century is connected to royal power, exercised through overlordship.<br/><br>
<br/><br>
At regional level the ritual tradition were practiced by the populations of several settlement districts, characterized by small-scale power structures and a less pronounced level of centralization, thus stressing the importance of the collective tradition. Constructing and maintaining a communal identity through collective ritual practice may be viewed as a strategy in order to define the frameworks for interaction and dominance from outside, exemplified by the overlordship manifested in Järrestad.},
 author    = {Söderberg, Bengt},
 isbn     = {91-7209-381-1},
 issn     = {1102-187X},
 language   = {swe},
 publisher  = {Riksantikvarieämbetet},
 school    = {Lund University},
 series    = {Skrifter. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar},
 title    = {Aristokratiskt rum och gränsöverskridande. Järrestad och sydöstra Skåne mellan region och rike 600-1100},
 volume    = {62},
 year     = {2005},
}