Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

I litteraturens mittfåra. Månadens bok och svensk bokmarknad under 1970-talet

Steiner, Ann LU (2006)
Abstract
The present dissertation, I litteraturens mittfåra, deals with book trade, book clubs, and the fiction prose of the 1970s in Sweden. The background to the study is the radical change in Swedish book trade through a far-reaching deregulation of the trade in 1970. The book clubs expanded from a position where they held a 9% share of the market in 1970 to a market share of 30% in 1980.And the specific aim of the study has been to find out whether or not the subscription book clubs that started during the decade influenced contemporary literature and changed the book trade in general. Månadens bok arouses special interest as it was the most debated of all the book clubs, and through its particular position within the trade demonstrates... (More)
The present dissertation, I litteraturens mittfåra, deals with book trade, book clubs, and the fiction prose of the 1970s in Sweden. The background to the study is the radical change in Swedish book trade through a far-reaching deregulation of the trade in 1970. The book clubs expanded from a position where they held a 9% share of the market in 1970 to a market share of 30% in 1980.And the specific aim of the study has been to find out whether or not the subscription book clubs that started during the decade influenced contemporary literature and changed the book trade in general. Månadens bok arouses special interest as it was the most debated of all the book clubs, and through its particular position within the trade demonstrates particular connections between society, the book trade, and literature.The first chapter describes the book trade during the 1970s ? focusing on the publishing houses, the distributors, the sales of books, and on the authors. The second chapter depicts the rise of the book clubs and their growth during the 20th century, and more explicitly the disposition and status of Månadens bok. A third more extensive chapter describes and analyses the 89 Swedish fiction prose that was offered in Månadens bok during the 1970s. The particular aspects discussed are realism, the reception of the particular texts, the prevalent ideology, an inheritance from the documentarist movement, and dominant themes. A fourth chapter briefly deals with the relation between the popular literature that was published and sold during the period and the selection of books that was sold in Månadens bok.The dissertation confirms that the growth of book clubs was a result of social, financial, and political circumstances. It also claims that these clubs became important for the promotion of new literature, and thus for the consecration and canonizing of particular texts and authors. The status in the 1970s of the realistic fiction and authors such as Kerstin Ekman, Sven Delblanc, Lars Gustafsson and P. C. Jersild is closely tied in with the importance of Månadens bok for distributing and marketing their writing. And it can be claimed that the strong position of realistic fiction in Sweden during the 1970s was a result of the book club's emphasis on this kind of literature. The deregulation of the book trade in 1970 marked the beginning of a new era in the Swedish trade, and the dramatic development that followed gave rise to many new phenomena, of which the book clubs appear to have been the most significant one. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Föreliggande avhandling, I litteraturens mittfåra, behandlar bokmarknad, bokklubbar och litteraturen under 1970-talet i Sverige. Bakgrunden till undersökningen är de radikala förändringar som skedde på den svensk bokmarknaden efter den genomgripande avregleringen av handeln med böcker 1970. Bokklubbarna växte från att inneha en marknadsandel på 9% 1970 till att ha 30% av marknaden 1980. Syftet med studien har varit att ta reda på huruvida bokklubbarna som startade under decenniet påverkade samtida litteratur och bokmarknad. Månadens bok väcker särskilt intresse eftersom det var den mest omdebatterade av alla bokklubbarna, och kan genom sin starka position på marknaden visa på möjliga samband... (More)
Popular Abstract in Swedish

Föreliggande avhandling, I litteraturens mittfåra, behandlar bokmarknad, bokklubbar och litteraturen under 1970-talet i Sverige. Bakgrunden till undersökningen är de radikala förändringar som skedde på den svensk bokmarknaden efter den genomgripande avregleringen av handeln med böcker 1970. Bokklubbarna växte från att inneha en marknadsandel på 9% 1970 till att ha 30% av marknaden 1980. Syftet med studien har varit att ta reda på huruvida bokklubbarna som startade under decenniet påverkade samtida litteratur och bokmarknad. Månadens bok väcker särskilt intresse eftersom det var den mest omdebatterade av alla bokklubbarna, och kan genom sin starka position på marknaden visa på möjliga samband mellan samhället, bokmarknaden och litteraturen.Det första kapitlet i avhandlingen beskriver bokmarknaden i stort under 1970-talet, men fokuserar främst på förlagen, distributörerna, bokförsäljningen och författarna. Det andra kapitlet visar på framväxten av bokklubbar i Sverige under hela 1900-talet, och särskilt på den position som Månadens bok hade under 1970-talet. Ett tredje, mer omfattande, kapitel behandlar och analyserar de 89 svenska romaner som såldes genom Månadens bok under 1970-talet. De aspekter som främst diskuteras är realism, receptionen av verken i stort, förekommande ideologiska ställningstaganden, arvet från dokumentarismen och dominerande teman. Ett fjärde kapitel beskriver helt kort relationen mellan den samtida populärlitteraturen och urvalet i Månadens bok.Avhandlingen bekräftar att framväxten av bokklubbarna var ett resultat av ett antal olika sociala, ekonomiska och politiska omständigheter. Det hävdas även att dessa klubbar blev viktiga för marknadsföringen av ny litteratur och därmed för konsekrationen och kanoniseringen av verk och författare. Under 1970-talet fick den realistiska litteraturen och författare som Kerstin Ekman, Sven Delblanc, Lars Gustafsson och P. C. Jersild en stark ställning, vilken tydligt påverkades av att Månadens bok sålde och marknadsförde dessa verk. Avregleringen av den bokmarknaden var början på en ny tid för svensk litteratur och de dramatiska förändringar som följde efter 1970 gav upphov till många nya fenomen, varav bokklubbarna framstår som en av de viktigaste. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Prof. Svedjedal, Johan, Uppsala universitet
organization
alternative title
In the Literary Mainstream: Swedish Book Trade and the Book Club Månadens bok during the 1970s
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
sociology of literature, book history, Månadens bok, Bonniers, Sven Delblanc, Kerstin Ekman, popular literature, the Swedish 20th century novel, documentary novels, realism, 1970s, book trade, book clubs, General and comparative literature, Allmän och jämförande litteraturvetenskap, Scandinavian languages and literature, Nordiska språk (språk och litteratur)
pages
335 pages
publisher
Makadam förlag
defense location
Humanisthusets hörsal, Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken 12, Lund
defense date
2006-03-18 10:15:00
ISBN
13 978-7061-022-6
10 91-7061-022-3,
language
Swedish
LU publication?
yes
id
93f92bbe-8df5-48bb-8131-057f2cc98cfe (old id 25355)
date added to LUP
2016-04-04 11:01:43
date last changed
2018-11-21 21:02:12
@phdthesis{93f92bbe-8df5-48bb-8131-057f2cc98cfe,
 abstract   = {The present dissertation, I litteraturens mittfåra, deals with book trade, book clubs, and the fiction prose of the 1970s in Sweden. The background to the study is the radical change in Swedish book trade through a far-reaching deregulation of the trade in 1970. The book clubs expanded from a position where they held a 9% share of the market in 1970 to a market share of 30% in 1980.And the specific aim of the study has been to find out whether or not the subscription book clubs that started during the decade influenced contemporary literature and changed the book trade in general. Månadens bok arouses special interest as it was the most debated of all the book clubs, and through its particular position within the trade demonstrates particular connections between society, the book trade, and literature.<br/><br>
<br/><br>
The first chapter describes the book trade during the 1970s ? focusing on the publishing houses, the distributors, the sales of books, and on the authors. The second chapter depicts the rise of the book clubs and their growth during the 20th century, and more explicitly the disposition and status of Månadens bok. A third more extensive chapter describes and analyses the 89 Swedish fiction prose that was offered in Månadens bok during the 1970s. The particular aspects discussed are realism, the reception of the particular texts, the prevalent ideology, an inheritance from the documentarist movement, and dominant themes. A fourth chapter briefly deals with the relation between the popular literature that was published and sold during the period and the selection of books that was sold in Månadens bok.<br/><br>
<br/><br>
The dissertation confirms that the growth of book clubs was a result of social, financial, and political circumstances. It also claims that these clubs became important for the promotion of new literature, and thus for the consecration and canonizing of particular texts and authors. The status in the 1970s of the realistic fiction and authors such as Kerstin Ekman, Sven Delblanc, Lars Gustafsson and P. C. Jersild is closely tied in with the importance of Månadens bok for distributing and marketing their writing. And it can be claimed that the strong position of realistic fiction in Sweden during the 1970s was a result of the book club's emphasis on this kind of literature. The deregulation of the book trade in 1970 marked the beginning of a new era in the Swedish trade, and the dramatic development that followed gave rise to many new phenomena, of which the book clubs appear to have been the most significant one.},
 author    = {Steiner, Ann},
 isbn     = {13 978-7061-022-6},
 language   = {swe},
 publisher  = {Makadam förlag},
 school    = {Lund University},
 title    = {I litteraturens mittfåra. Månadens bok och svensk bokmarknad under 1970-talet},
 year     = {2006},
}