Advanced

Samverkan i Barnahus kring brottsutsatta barn. En komparativ idéspridningsstudie i nordiska kontexter.

Johansson, Susanna LU (2012) Nordiskt samarbetsråd för kriminologi/Scandinavian Research Council for Criminology´s 54th Research Seminar.
Abstract (Swedish)
Rättsväsendets oförmåga att tillgodose barns rättigheter och rättssäkerhet som brottsoffer har under senare år uppmärksammats och lett till en rad åtgärder, däribland etableringen av s.k. Barnahus. Barnahusidén har genomgått en nordisk spridningsprocess från Barnahusíd på Island som startade 1998 till starten av en försöksverksamhet på sex orter i Sverige år 2006, till ytterligare ett 20-tal orter i Sverige, sju orter i Norge, ett antal i Danmark och en försöksverksamhet i Finland. Barnahusen utgör verksamheter med nära samverkan under ett gemensamt tak mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård samt rättsväsendet kring utredningar av misstänkta vålds- och/eller sexualbrott mot barn. Målet är dels att förbättra utredningskvaliteten och... (More)
Rättsväsendets oförmåga att tillgodose barns rättigheter och rättssäkerhet som brottsoffer har under senare år uppmärksammats och lett till en rad åtgärder, däribland etableringen av s.k. Barnahus. Barnahusidén har genomgått en nordisk spridningsprocess från Barnahusíd på Island som startade 1998 till starten av en försöksverksamhet på sex orter i Sverige år 2006, till ytterligare ett 20-tal orter i Sverige, sju orter i Norge, ett antal i Danmark och en försöksverksamhet i Finland. Barnahusen utgör verksamheter med nära samverkan under ett gemensamt tak mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård samt rättsväsendet kring utredningar av misstänkta vålds- och/eller sexualbrott mot barn. Målet är dels att förbättra utredningskvaliteten och effektivisera rättsprocessen, dels att förbättra skydd och stöd till barnen. Barnahusidén präglas mot denna bakgrund av ett institutionellt spänningsförhållande mellan en straffrättslig logik och en behandlingslogik. Fokus för projektet är hur idén har spridits och översatts i och mellan de nordiska länderna, med särskild uppmärksamhet mot hur spänningsförhållandet mellan straffrätt och socialrätt har hanterats i respektive länder, dvs. hur ett gemensamt institutionellt fält växer fram i Norden och vad som kommer att prägla detta. Ytterligare ett fokus utgörs av olika former för formell och informell styrning av idén i och mellan länderna. I projektet utarbetas ett teoretiskt ramverk för att studera och jämföra idéspridning och styrning av Barnahusidén. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Contribution to conference
publication status
unpublished
subject
conference name
Nordiskt samarbetsråd för kriminologi/Scandinavian Research Council for Criminology´s 54th Research Seminar.
language
Swedish
LU publication?
yes
id
091ee7d3-a57c-4365-a714-e80ad2e41103 (old id 2596944)
date added to LUP
2012-05-30 09:16:34
date last changed
2016-04-16 11:12:01
@misc{091ee7d3-a57c-4365-a714-e80ad2e41103,
 abstract   = {Rättsväsendets oförmåga att tillgodose barns rättigheter och rättssäkerhet som brottsoffer har under senare år uppmärksammats och lett till en rad åtgärder, däribland etableringen av s.k. Barnahus. Barnahusidén har genomgått en nordisk spridningsprocess från Barnahusíd på Island som startade 1998 till starten av en försöksverksamhet på sex orter i Sverige år 2006, till ytterligare ett 20-tal orter i Sverige, sju orter i Norge, ett antal i Danmark och en försöksverksamhet i Finland. Barnahusen utgör verksamheter med nära samverkan under ett gemensamt tak mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård samt rättsväsendet kring utredningar av misstänkta vålds- och/eller sexualbrott mot barn. Målet är dels att förbättra utredningskvaliteten och effektivisera rättsprocessen, dels att förbättra skydd och stöd till barnen. Barnahusidén präglas mot denna bakgrund av ett institutionellt spänningsförhållande mellan en straffrättslig logik och en behandlingslogik. Fokus för projektet är hur idén har spridits och översatts i och mellan de nordiska länderna, med särskild uppmärksamhet mot hur spänningsförhållandet mellan straffrätt och socialrätt har hanterats i respektive länder, dvs. hur ett gemensamt institutionellt fält växer fram i Norden och vad som kommer att prägla detta. Ytterligare ett fokus utgörs av olika former för formell och informell styrning av idén i och mellan länderna. I projektet utarbetas ett teoretiskt ramverk för att studera och jämföra idéspridning och styrning av Barnahusidén.},
 author    = {Johansson, Susanna},
 language   = {swe},
 title    = {Samverkan i Barnahus kring brottsutsatta barn. En komparativ idéspridningsstudie i nordiska kontexter.},
 year     = {2012},
}