Advanced

A Quest for Legitimacy : Debating UN Security Council Rules on Terrorism and Non-proliferation

Ahrnens, Anette LU (2007) In Lund Political Studies
Abstract
Since the end of the Cold War, international politics and international law have not only become increasingly intertwined, but their mutual implications have also become increasingly recognized by scholars. Yet research explicitly addressing the question of how political factors affect the emergence of legal rules is still limited. This doctoral dissertation aims to take a step in the direction of solving that puzzle by focusing on the construction of legitimacy at the crossroads between international politics and international law. It is argued that all forms of international rule-making, whether through the international legal process or in more political forums, depend on being perceived as legitimate, but that they may differ in terms... (More)
Since the end of the Cold War, international politics and international law have not only become increasingly intertwined, but their mutual implications have also become increasingly recognized by scholars. Yet research explicitly addressing the question of how political factors affect the emergence of legal rules is still limited. This doctoral dissertation aims to take a step in the direction of solving that puzzle by focusing on the construction of legitimacy at the crossroads between international politics and international law. It is argued that all forms of international rule-making, whether through the international legal process or in more political forums, depend on being perceived as legitimate, but that they may differ in terms of what normative values their claim to legitimacy is based on. Viewing legitimacy as a continuously and socially constructed concept, this study focuses on the practice of legitimation. Distinguishing two logics of legitimation - one legal and one political - the author develops a framework for the analysis of so-called legitimation arguments. Each logic further consists of two elements of legitimacy: one procedural and one more substantive. In the case of the legal logic, these correspond to legality and justifiability, whereas in the political logic they are represented by consent and efficiency. This framework is then used to analyze states' legitimation arguments in relation to UN Security Council resolutions 1373 (on terrorism) and 1540 (on non-proliferation), which take the unprecedented step of creating instant and legally binding obligations for all 192 UN member states. The analysis demonstrates that all four elements figure prominently in states' legitimation arguments, thereby illustrating the utility of the framework. Furthermore, it reveals that political elements are often perceived as valid compensations for their legal counterparts in the general construction of legitimacy. With the Unites States being the initiator and main advocate for the creation of legal obligations through the Security Council, it is also possible to discuss these resolutions in terms of (collective) hegemonic international law. Lastly, the author concludes that a focus on the construction of legitimacy is a useful approach for analyzing the interrelationship between international politics and international law and that the deliberate substitution of political elements for legal ones in actors' legitimation arguments constitutes one example of how political factors may affect the emergence of legal rules. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Efter terroristattackerna den 11 september 2001 har FN:s säkerhetsråd - med USA i spetsen - radikalt utvidgat sina egna befogenheter när det gäller att upprätthålla internationell fred och säkerhet genom att anta resolutioner som i praktiken är lagstiftande. Resolution 1373 (som behandlar terrorism) och resolution 1540 (som behandlar spridning av massförstörelsevapen till icke-statliga aktörer) innehåller juridiskt bindande beslut som ålägger alla FN:s medlemsstater att vidta en mängd åtgärder för att bekämpa dessa två företeelser. Både resolution 1373 och resolution 1540 bryter dessutom mot tidigare praxis i säkerhetsrådet, då de inte riktar sig mot specifika länder eller situationer. I stället... (More)
Popular Abstract in Swedish

Efter terroristattackerna den 11 september 2001 har FN:s säkerhetsråd - med USA i spetsen - radikalt utvidgat sina egna befogenheter när det gäller att upprätthålla internationell fred och säkerhet genom att anta resolutioner som i praktiken är lagstiftande. Resolution 1373 (som behandlar terrorism) och resolution 1540 (som behandlar spridning av massförstörelsevapen till icke-statliga aktörer) innehåller juridiskt bindande beslut som ålägger alla FN:s medlemsstater att vidta en mängd åtgärder för att bekämpa dessa två företeelser. Både resolution 1373 och resolution 1540 bryter dessutom mot tidigare praxis i säkerhetsrådet, då de inte riktar sig mot specifika länder eller situationer. I stället gäller de bekämpning av terrorism och spridning av massförstörelsevapen generellt, utan vare sig geografiska eller tidsmässiga begränsningar, och kan därför - likt lagar - appliceras på ett obegränsat antal fall. Dessa resolutioner har med rätta beskrivits som "revolutionerande" då de inte bara ökar säkerhetsrådets makt utan samtidigt riskerar att underminera den traditionella mellanstatliga processen som vanligtvis ligger till grund för skapandet av folkrättsliga regler. Samtidigt har säkerhetsrådet fått mycket beröm för sitt snabba och resoluta agerande och båda resolutionerna antogs enhälligt och med stöd även från icke-rådsmedlemmar. Målet med den här avhandlingen är att öka vår förståelse av säkerhetsrådets agerande och undersöka i vilken mån och på vilken grund det uppfattas som legitimt av FN:s medlemsstater. I avhandlingen analyseras därför mötesprotokoll från ett stort antal säkerhetsrådsdebatter för att se hur stater argumenterar för att det var legitimt för säkerhetsrådet att agera på det här sättet, alternativt på vilka grunder det inte var det.Studien tar avstamp i både folkrättsliga och statsvetenskapliga perspektiv på tillkomsten av internationella regler och problematiserar påståendet om den starkares rätt i det anarkiska internationella systemet. För att låna ett engelskt uttryck så säger man ofta att "might makes right", men hur går det egentligen till? Hur kan stormakter påverka framväxten och förändringen av internationella regler på ett sätt som inte undergräver reglernas status och integritet (och därmed deras användbarhet för stormakterna)- Författaren föreslår att legitimitet skulle kunna vara en central pusselbit i svaret på den frågan, då både juridiska och politiska aktörer är beroende av att deras agerande uppfattas som legitimt för att nå framgång. I avhandlingen ses legitimitet som ett övergripande begrepp som kan bygga på flera olika värden. Den här studien fokuserar speciellt på legalitet, principiellt rättfärdigande, samtycke och effektivitet. Författaren konstruerar därefter ett teoretiskt ramverk bestående av dessa värden - eller element - med vars hjälp staters officiella uppfattningar om legitimitet i gränslandet mellan folkrätt och internationell politik kan analyseras. Är det främst juridiska eller politiska element som betonas och talar man om legitimitet i relation till processen eller till innehållet? De huvudsakliga slutsatser som avhandlingen kommer fram till är att ett fokus på legitimitet verkar vara ett fruktbart sätt att förena de ofta alltför åtskilda forskningstraditionerna inom folkrätt och internationell politik. Ramverket visar sig också vara ett användbart analysinstrument och avslöjar till exempel att politiska element, såsom starkt samtycke eller hög effektivitet, ofta kunnat kompensera för brister i juridiska legitimitetselement, såsom legalitet eller principiellt rättfärdigande, i debatterna kring resolution 1373 och resolution 1540. Då det är lättare för stater med stora resurser att påverka faktorer som samtycke och effektivitet kan detta vara ett möjligt svar på frågan om hur stormakter kan utöva inflytande på den internationella rättsbildningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Wallensteen, Peter, Uppsala University
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Social sciences, law-making, hegemonic international law, non-proliferation, terrorism, UNSCR 1540, UNSCR 1373, United States, sovereign equality, power, Security Council, United Nations, legitimacy, international relations, international law, Political and administrative sciences, Samhällsvetenskaper, Statsvetenskap, förvaltningskunskap
in
Lund Political Studies
issue
148
pages
247 pages
publisher
Department of Political Science, Lund University
defense location
Eden, Paradisgatan 5, Lund
defense date
2007-06-02 10:15:00
ISSN
0460-0037
ISBN
978-91-88306-66-1
91-88306-66-6
language
English
LU publication?
yes
id
942ee3d6-1eb4-499c-bc56-87be75b5d890 (old id 26860)
date added to LUP
2016-04-04 11:45:20
date last changed
2019-07-03 20:30:52
@phdthesis{942ee3d6-1eb4-499c-bc56-87be75b5d890,
 abstract   = {Since the end of the Cold War, international politics and international law have not only become increasingly intertwined, but their mutual implications have also become increasingly recognized by scholars. Yet research explicitly addressing the question of how political factors affect the emergence of legal rules is still limited. This doctoral dissertation aims to take a step in the direction of solving that puzzle by focusing on the construction of legitimacy at the crossroads between international politics and international law. It is argued that all forms of international rule-making, whether through the international legal process or in more political forums, depend on being perceived as legitimate, but that they may differ in terms of what normative values their claim to legitimacy is based on. Viewing legitimacy as a continuously and socially constructed concept, this study focuses on the practice of legitimation. Distinguishing two logics of legitimation - one legal and one political - the author develops a framework for the analysis of so-called legitimation arguments. Each logic further consists of two elements of legitimacy: one procedural and one more substantive. In the case of the legal logic, these correspond to legality and justifiability, whereas in the political logic they are represented by consent and efficiency. This framework is then used to analyze states' legitimation arguments in relation to UN Security Council resolutions 1373 (on terrorism) and 1540 (on non-proliferation), which take the unprecedented step of creating instant and legally binding obligations for all 192 UN member states. The analysis demonstrates that all four elements figure prominently in states' legitimation arguments, thereby illustrating the utility of the framework. Furthermore, it reveals that political elements are often perceived as valid compensations for their legal counterparts in the general construction of legitimacy. With the Unites States being the initiator and main advocate for the creation of legal obligations through the Security Council, it is also possible to discuss these resolutions in terms of (collective) hegemonic international law. Lastly, the author concludes that a focus on the construction of legitimacy is a useful approach for analyzing the interrelationship between international politics and international law and that the deliberate substitution of political elements for legal ones in actors' legitimation arguments constitutes one example of how political factors may affect the emergence of legal rules.},
 author    = {Ahrnens, Anette},
 isbn     = {978-91-88306-66-1},
 issn     = {0460-0037},
 language   = {eng},
 number    = {148},
 publisher  = {Department of Political Science, Lund University},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund Political Studies},
 title    = {A Quest for Legitimacy : Debating UN Security Council Rules on Terrorism and Non-proliferation},
 url     = {https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/5847668/26861.pdf},
 year     = {2007},
}