Advanced

Symptom Bearer and Symptom Solver. Arne Garborg´s Road towards a Lasting Conception of Life (1851-1894). A Psychological Study. Method & Analysis.

Lie, Tor LU (2007)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

En bred, distinkt materialpresentation är knuten till enskilda variabler av psykologiskt märke. Dessa innebär ett sök efter den autentiske Garborg, värderat som såväl symptombärare som symptomlösare. Introduktionen till Garborgs levnadshistoria avser att vara en invitation, speciellt till dem som inte är bekanta med honom som person och författare. Utifrån en period kring 110 år av Garborg-forskning, belyser jag det mest relevanta materialet enligt min egen intention. Den preliminära problemformuleringen (sid 13) tar upp huvudtitelns första ord, "symptombärare och symptomlösare", i det att jag ger accent åt de referenser han använder i hanterandet av traumat avseende på sin fars öde och den egna... (More)
Popular Abstract in Swedish

En bred, distinkt materialpresentation är knuten till enskilda variabler av psykologiskt märke. Dessa innebär ett sök efter den autentiske Garborg, värderat som såväl symptombärare som symptomlösare. Introduktionen till Garborgs levnadshistoria avser att vara en invitation, speciellt till dem som inte är bekanta med honom som person och författare. Utifrån en period kring 110 år av Garborg-forskning, belyser jag det mest relevanta materialet enligt min egen intention. Den preliminära problemformuleringen (sid 13) tar upp huvudtitelns första ord, "symptombärare och symptomlösare", i det att jag ger accent åt de referenser han använder i hanterandet av traumat avseende på sin fars öde och den egna erfarenheten av depression och nervositet. Efter ha diskuterat Garborg-forskning blir denna problemformuleringen följd upp med en uttryckt hypotes (sid 33), dels med betoning av den omtalade rollen som både "symptombärare" och "symptomlösare", dels att jag ger "rum" åt tre olika strata under den analyserade levnadshistorian, formulerad som att ett samband mellan dem skulle vara möjligt att påvisa: inom det symptomala, det funktionella och livsåskådningsområdet, sistnämnda inkluderande såväl de klassiska positionerna som de icke-dogmatiska livsfilosofierna. Efter ha presenterat teoretiska referenser och distinktioner gör jag en preciserad formulering med en hypotes (sid 52). Där argumenterar jag för att det är analytiskt möjligt att värdera hur de tre strata interagerar, bedömd som en fortlöpande interaktion av värden, från ett stratum till ett annat. (Less)
Abstract
A broad, distinctive material presentation is done, which is linked to some variables of psychological value, stating a research for the authenticity of Garborg in viewing him as well a symptom bearer as a symptom solver. An introduction to Garborg is meant to be an invitation, especially to those who are not so well acquainted with him as a person and a writer. Out from a period of about 110 years of Garborg research, I put some light on the most relevant material according to my own intention. The preliminary problem formulation (p 13) is dealing with the main title´s first words, the "Symptom Bearer" and the "Symptom Solver", accentuating the references that he is using to handle the trauma regarding his father´s destiny and his own... (More)
A broad, distinctive material presentation is done, which is linked to some variables of psychological value, stating a research for the authenticity of Garborg in viewing him as well a symptom bearer as a symptom solver. An introduction to Garborg is meant to be an invitation, especially to those who are not so well acquainted with him as a person and a writer. Out from a period of about 110 years of Garborg research, I put some light on the most relevant material according to my own intention. The preliminary problem formulation (p 13) is dealing with the main title´s first words, the "Symptom Bearer" and the "Symptom Solver", accentuating the references that he is using to handle the trauma regarding his father´s destiny and his own experienced depression and nervousness. After discussing Garborg research this formulation is followed up with an expressed hypothesis (p 33), partly stressing the mentioned role as both "Symptom Bearer" and "Symptom Solver", partly making "room" for the three different strata throughout the story of his life, formulated as if a connection in between them should be possible: the symptomal, the functional, and the conception of life area, the last one including the classical positions as well as non-dogmatic philosophies of life positions. After presenting theoretical references and distinctions I make a precised formulation with an hypothesis (p 52). There I argue that it is analytical possible to uncover how the three strata are interacting, viewed as an ongoing interaction of values from one strata to another. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
opponent
 • Dr Stifoss-Hanssen, Hans, KIFO/Centre for Church Research, Oslo
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Symptom bearer/symptom solver, Conceptions of life/philosophies of life, Psychiatrisation, Religious Studies and Theology, Processes of suicide, Depression/nervousness, Religion och teologi
pages
338 pages
publisher
Centre for Theology and Religious Studies, Lund University
defense location
Sal 118, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Allhelgona kyrkogata 8, Lund
defense date
2007-02-16 14:00
ISBN
10 91-628-7059-9
language
Norwegian
LU publication?
yes
id
da762efc-6191-4562-9625-4e53cd482a3a (old id 26950)
date added to LUP
2007-06-05 11:00:29
date last changed
2018-05-29 10:06:26
@phdthesis{da762efc-6191-4562-9625-4e53cd482a3a,
 abstract   = {A broad, distinctive material presentation is done, which is linked to some variables of psychological value, stating a research for the authenticity of Garborg in viewing him as well a symptom bearer as a symptom solver. An introduction to Garborg is meant to be an invitation, especially to those who are not so well acquainted with him as a person and a writer. Out from a period of about 110 years of Garborg research, I put some light on the most relevant material according to my own intention. The preliminary problem formulation (p 13) is dealing with the main title´s first words, the "Symptom Bearer" and the "Symptom Solver", accentuating the references that he is using to handle the trauma regarding his father´s destiny and his own experienced depression and nervousness. After discussing Garborg research this formulation is followed up with an expressed hypothesis (p 33), partly stressing the mentioned role as both "Symptom Bearer" and "Symptom Solver", partly making "room" for the three different strata throughout the story of his life, formulated as if a connection in between them should be possible: the symptomal, the functional, and the conception of life area, the last one including the classical positions as well as non-dogmatic philosophies of life positions. After presenting theoretical references and distinctions I make a precised formulation with an hypothesis (p 52). There I argue that it is analytical possible to uncover how the three strata are interacting, viewed as an ongoing interaction of values from one strata to another.},
 author    = {Lie, Tor},
 isbn     = {10 91-628-7059-9},
 keyword   = {Symptom bearer/symptom solver,Conceptions of life/philosophies of life,Psychiatrisation,Religious Studies and Theology,Processes of suicide,Depression/nervousness,Religion och teologi},
 language   = {nor},
 pages    = {338},
 publisher  = {Centre for Theology and Religious Studies, Lund University},
 school    = {Lund University},
 title    = {Symptom Bearer and Symptom Solver. Arne Garborg´s Road towards a Lasting Conception of Life (1851-1894). A Psychological Study. Method & Analysis.},
 year     = {2007},
}