Advanced

Funktionshindrad - med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland.

Inghammar, Andreas LU (2007)
Abstract
This doctoral thesis examines labour market legislation on disability and work in Sweden, England and Germany. In order to provide increased access to the labour market for people with disabilities all three studies countries have undertaken more of less far-reaching legislative measures over a number of decades, both in line with, or as a result of, general labour and employment legislation, but also as more specific parts of the labour market regulation. Obviously legislators in all three countries, and more recently in the European Union, have realised that access to the labour market is a vital and important part of societal inclusion and participation.The study provides a legal dogmatic and comparative analysis of... (More)
This doctoral thesis examines labour market legislation on disability and work in Sweden, England and Germany. In order to provide increased access to the labour market for people with disabilities all three studies countries have undertaken more of less far-reaching legislative measures over a number of decades, both in line with, or as a result of, general labour and employment legislation, but also as more specific parts of the labour market regulation. Obviously legislators in all three countries, and more recently in the European Union, have realised that access to the labour market is a vital and important part of societal inclusion and participation.The study provides a legal dogmatic and comparative analysis of the field of law and raises questions about how rights are provided to individuals under these laws in the different national settings and in what way the legislation represents or reproduces different normative patterns.Three different legal areas appear all over the dissertation, these are positive measures, employment protection and discrimination law. Legislation on positive measures, such as quota-legislation and regulations on supported or sheltered employment, vary widely between the countries, as do employment protection legislation, while the disability discrimination legislation in the different countries is turning into a more EC-conform shape in line with recent EC-legislation on discrimination. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Arbete är centralt i det moderna samhället. Samtidigt står många människor av olika anledningar utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Att detta i särskild utsträckning gäller personer med funktionshinder har i många länder fått till följd att lagstiftning antagits för att på olika sätt öka arbetskraftsdeltagandet för denna grupp. De bestämmelser som reglerar arbete och funktionshinder spänner över områden som aktiva arbetsmarknadsåtgärder, anställningsskydd och diskrimineringslagstiftning. I denna bok behandlas utformning och tillämpning av dessa regler i svensk, engelsk och tysk rätt och även EU-rättens förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder.... (More)
Popular Abstract in Swedish

Arbete är centralt i det moderna samhället. Samtidigt står många människor av olika anledningar utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Att detta i särskild utsträckning gäller personer med funktionshinder har i många länder fått till följd att lagstiftning antagits för att på olika sätt öka arbetskraftsdeltagandet för denna grupp. De bestämmelser som reglerar arbete och funktionshinder spänner över områden som aktiva arbetsmarknadsåtgärder, anställningsskydd och diskrimineringslagstiftning. I denna bok behandlas utformning och tillämpning av dessa regler i svensk, engelsk och tysk rätt och även EU-rättens förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder.Boken innehåller rättsdogmatiska och komparativa analyser av regler kring aktiva åtgärder som till exempel kvotering och skyddade anställningar och kring anställningsskydd och diskriminering. Bland annat analyseras hur funktionshinder definieras och hur definitioner påverkar användningen av olika regelsystem. Dessutom undersöks hur rättsreglerna ger uttryck för spänningar mellan olika intressen, normativa grundmönster, och hur korrelationen mellan rättigheter och skyldigheter kommer till uttryck i de undersökta rättsreglerna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Edström, Örjan, Umeå University
organization
alternative title
Disabled - with a right to work? A comparative study of labour law regulations of work and disability in Sweden, England and Germany
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Swedish law, English law, German law, EC law, disability, discrimination, 'employment protection', integration, positive measures, quota, labour market, dismissal, supported employment, social dimension, human rights, mänskliga rättigheter, comparative law, komparativ rätt, private law, social law, civilrätt, socialrätt, labour law, arbetsrätt, EU law, EU-rätt
pages
447 pages
publisher
Juristförlaget i Lund
defense location
Pufendorfsalen, Faculty of Law, St. Gråbrödersgatan 3 C, Lund
defense date
2007-02-23 13:15:00
ISBN
978-91-544-0358-5
language
Swedish
LU publication?
yes
id
96e5acf5-99b5-4574-96c5-ac3528f6a5e8 (old id 26981)
date added to LUP
2016-04-01 12:21:48
date last changed
2018-11-21 20:06:41
@phdthesis{96e5acf5-99b5-4574-96c5-ac3528f6a5e8,
 abstract   = {This doctoral thesis examines labour market legislation on disability and work in Sweden, England and Germany. In order to provide increased access to the labour market for people with disabilities all three studies countries have undertaken more of less far-reaching legislative measures over a number of decades, both in line with, or as a result of, general labour and employment legislation, but also as more specific parts of the labour market regulation. Obviously legislators in all three countries, and more recently in the European Union, have realised that access to the labour market is a vital and important part of societal inclusion and participation.<br/><br>
<br/><br>
The study provides a legal dogmatic and comparative analysis of the field of law and raises questions about how rights are provided to individuals under these laws in the different national settings and in what way the legislation represents or reproduces different normative patterns.<br/><br>
<br/><br>
Three different legal areas appear all over the dissertation, these are positive measures, employment protection and discrimination law. Legislation on positive measures, such as quota-legislation and regulations on supported or sheltered employment, vary widely between the countries, as do employment protection legislation, while the disability discrimination legislation in the different countries is turning into a more EC-conform shape in line with recent EC-legislation on discrimination.},
 author    = {Inghammar, Andreas},
 isbn     = {978-91-544-0358-5},
 language   = {swe},
 publisher  = {Juristförlaget i Lund},
 school    = {Lund University},
 title    = {Funktionshindrad - med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland.},
 year     = {2007},
}