Advanced

Vilhelm Moberg tar ställning. En studie av hans journalistik och tidsaktuella diktning.

Carlstoft Bramell, Anna-Karin LU (2007)
Abstract
Vilhelm Moberg (1898-1973) is one of the most well-known Swedish writers of the 20th century. In this dissertation attention is directed to his extensive journalism, a less well-known side of his authorship. The dissertation brings out and sheds light on a large number of his newspaper articles. An equally important part of his writing is his short controversial pamphlets. He also gave a large number of public speeches on various issues. In the present dissertation, theses texts are analysed and put in relation to some of his most important works of fiction. The purpose of the dissertation is to investigate Moberg´s achievements as a journalist and opinion maker. His texts, irrespective of genre, form a continuum, in which the same themes... (More)
Vilhelm Moberg (1898-1973) is one of the most well-known Swedish writers of the 20th century. In this dissertation attention is directed to his extensive journalism, a less well-known side of his authorship. The dissertation brings out and sheds light on a large number of his newspaper articles. An equally important part of his writing is his short controversial pamphlets. He also gave a large number of public speeches on various issues. In the present dissertation, theses texts are analysed and put in relation to some of his most important works of fiction. The purpose of the dissertation is to investigate Moberg´s achievements as a journalist and opinion maker. His texts, irrespective of genre, form a continuum, in which the same themes and issues recur, but in different shapes, and with a number of links between the different texts. The main method of interpretation is rhetoric. By bringing out persuasive elements in the texts, the dissertation make visible their opinion-forming character, discuss their themes and structures, and illustrate how the material is arranged stylistically. The texts are also related to their contemporary context.A critical outlook on society and a constant struggle for democratic justice epitomizes Moberg´s authorship. His journalism and topical fiction resound with an authorative voice. The various forms of expression that he used run as parallell lines in his opinion-making strategies. He was not educated in classical rhetoric, but he learned from the persuasive public speaking that he met in the popular movements and from his experiences at small-town newspapers in the 1920´s. He had a distinctive ability to draw attention to his contributions to the public debate. He constantly made attempts to make himself heard and stated an obligation to take part in the debate. He had a keen interest in the moulding of public opinion, which characterized his whole authorship. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Journalistiken var genom alla år en vital del av Vilhelm Mobergs gärning, men den utgör en del av hans författarskap som inte tidigare ägnats en separat vetenskaplig studie. Avhandlingens syfte är att genom en studie av ett tidigare förbisett material bidra till att ge en fördjupad bild av ett centralt svenskt författarskap. Avhandlingen belyser Mobergs opinionsbildande författarskap och placerar in texterna i sitt samtida sammanhang. I avhandlingen lyfts åtskilliga hittills bortglömda texter fram, bland annat tidningsartiklar, föredragsmanus och brev.En viktig utgångspunkt för studien är att själva ställningstagandet var essentiellt i Mobergs skrivande gärning. En annan... (More)
Popular Abstract in Swedish

Journalistiken var genom alla år en vital del av Vilhelm Mobergs gärning, men den utgör en del av hans författarskap som inte tidigare ägnats en separat vetenskaplig studie. Avhandlingens syfte är att genom en studie av ett tidigare förbisett material bidra till att ge en fördjupad bild av ett centralt svenskt författarskap. Avhandlingen belyser Mobergs opinionsbildande författarskap och placerar in texterna i sitt samtida sammanhang. I avhandlingen lyfts åtskilliga hittills bortglömda texter fram, bland annat tidningsartiklar, föredragsmanus och brev.En viktig utgångspunkt för studien är att själva ställningstagandet var essentiellt i Mobergs skrivande gärning. En annan utgångspunkt är att hans texter, oavsett genre, utgör ett continuum, där samma teman och frågeställningar återkommer, i olika skepnad, och med många förbindelselänkar verken emellan. De olika texterna är i hög grad varandras förutsättningar. De olika uttrycksformerna han gjorde bruk av fungerade som parallella led i hans opinionsbildande strategier. En studie av opinionsbildaren Moberg måste omfatta polemiska samtidskommentarer oavsett deras genretillhörighet. Moberg gjorde ingen sträng åtskillnad mellan de olika texttyper han arbetade med. En snäv syn på litteraturbegreppet låg inte för honom. De olika genrerna befruktade varandra i hans författarskap.Någon förteckning över Mobergs tidningsartiklar har inte tidigare funnits, varför en del av arbetet har bestått i att söka finna så många som möjligt av hans inlägg. I avhandlingen diskuteras åtskilliga av dessa texter, med tonvikten lagd på perioden 1939-1962. Avhandlingen belyser nya sidor av verk som Rid i natt!, Det gamla riket, Domaren och Sagoprinsen. Flera av Mobergs viktiga, men idag bortglömda, stridsskrifter diskuteras, som Sanningen kryper fram, Fallet Krukmakaregatan, Komplotterna och den fortfarande outgivna ?Natten till den 13 mars?. Mobergs tämligen okända medarbetarskap som veckotidningskrönikör belyses. Därtill lyfts hans verksamhet som föredragshållare fram.En övergripande tolkningsmetod vid analyserna är retoriken. Genom att lyfta fram persuasiva drag i texterna synliggör avhandlingen deras opinionsbildande karaktär, diskuterar deras teman och strukturer samt belyser hur stoffet stilistiskt tas till vara. Moberg var inte skolad i klassisk retorik, men tog intryck av den talekonst han mötte genom folkrörelserna. Han ägde ett vitalt intresse för opinionsbildning och gjorde oupphörligen försök att komma till tals i samtidsdebatten. Han hade en uttalad föresats att försöka väcka svenska folket till nya insikter och ägde en särpräglad förmåga att skapa uppmärksamhet kring sina ställningstaganden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Prof. Engblom, Lars-Åke, Högskolan i Jönköping
organization
alternative title
Vilhelm Moberg takes a stand. A study of his journalism and topical fiction
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
General and comparative literature, social criticism, journalism, rhetoric, Allmän och jämförande litteraturvetenskap
pages
682 pages
publisher
Carlsson Bokförlag
defense location
Hörsalen, Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken 12, Lunds universitet
defense date
2007-05-26 10:15:00
ISBN
978-91-7331-079-6
language
Swedish
LU publication?
yes
id
1c92f9f3-ef5a-4ce8-bd49-a0b18a6f227f (old id 27138)
date added to LUP
2016-04-04 10:01:42
date last changed
2018-11-21 20:56:18
@phdthesis{1c92f9f3-ef5a-4ce8-bd49-a0b18a6f227f,
 abstract   = {Vilhelm Moberg (1898-1973) is one of the most well-known Swedish writers of the 20th century. In this dissertation attention is directed to his extensive journalism, a less well-known side of his authorship. The dissertation brings out and sheds light on a large number of his newspaper articles. An equally important part of his writing is his short controversial pamphlets. He also gave a large number of public speeches on various issues. In the present dissertation, theses texts are analysed and put in relation to some of his most important works of fiction. The purpose of the dissertation is to investigate Moberg´s achievements as a journalist and opinion maker. His texts, irrespective of genre, form a continuum, in which the same themes and issues recur, but in different shapes, and with a number of links between the different texts. The main method of interpretation is rhetoric. By bringing out persuasive elements in the texts, the dissertation make visible their opinion-forming character, discuss their themes and structures, and illustrate how the material is arranged stylistically. The texts are also related to their contemporary context.<br/><br>
<br/><br>
A critical outlook on society and a constant struggle for democratic justice epitomizes Moberg´s authorship. His journalism and topical fiction resound with an authorative voice. The various forms of expression that he used run as parallell lines in his opinion-making strategies. He was not educated in classical rhetoric, but he learned from the persuasive public speaking that he met in the popular movements and from his experiences at small-town newspapers in the 1920´s. He had a distinctive ability to draw attention to his contributions to the public debate. He constantly made attempts to make himself heard and stated an obligation to take part in the debate. He had a keen interest in the moulding of public opinion, which characterized his whole authorship.},
 author    = {Carlstoft Bramell, Anna-Karin},
 isbn     = {978-91-7331-079-6},
 language   = {swe},
 publisher  = {Carlsson Bokförlag},
 school    = {Lund University},
 title    = {Vilhelm Moberg tar ställning. En studie av hans journalistik och tidsaktuella diktning.},
 year     = {2007},
}