Advanced

På gränsen till fattigvård? En studie om arbetsmarknadspolitik och socialbidrag

Ulmestig, Rickard LU (2007)
Abstract
This dissertation focuses on changes in labour market policies that were provided for unemployed recipients of social assistance between 1989 and 2002 in Sweden. This change is described as a process where the municipalities gradually take greater responsibility for the labour market policies. This group of unemployed is categorized as a particularly problematic group and has been referred to the municipalities. This takes place without any noticeable legislative change or policy decisions and is contrary to the appropriation directions that the government has given to the Labour Market Board. In this process responsibility has ?trickled? through to the municipalities.The process that is described and analyzed in this... (More)
This dissertation focuses on changes in labour market policies that were provided for unemployed recipients of social assistance between 1989 and 2002 in Sweden. This change is described as a process where the municipalities gradually take greater responsibility for the labour market policies. This group of unemployed is categorized as a particularly problematic group and has been referred to the municipalities. This takes place without any noticeable legislative change or policy decisions and is contrary to the appropriation directions that the government has given to the Labour Market Board. In this process responsibility has ?trickled? through to the municipalities.The process that is described and analyzed in this dissertation is a process that shows how unemployed recipients of social assistance gradually become a municipal responsibility. This entails amongst other things that the unemployed will continue to live off social assistance. The boundary between the government and the municipalities has changed between 1989 and 2002. Categories of unemployed who are adjudged to have great problems in establishing themselves in the labour market are referred to the municipalities. For those unemployed who are established within the unemployment insurance system and who do not need social assistance, there are no major institutional changes. This is ultimately a question of power. While the labour movement safeguards the interests of the unemployed within the unemployment insurance system the recipients of social assistance have few or none who safeguard their interests. Unemployed recipients of social assistance are referred to the municipal system that still has distinctive features from the poor relief period. They are provided with a labour market policy that differs in several essential aspects from the labour market policies that are part of the Swedish welfare state. They are provided with a labour market policy that is bordering on poor relief. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Denna avhandling fokuserar förändringar inom den arbetsmarknadspolitik som erbjuds arbetslösa socialbidragstagare mellan 1989 och 2002 i Sverige. Denna förändring beskrivs som en process där kommunerna tar allt mer ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Denna grupp arbetslösa kategoriseras som en speciellt problematisk grupp och hänvisas till kommunerna. Detta sker utan tydliga lagändringar och policy beslut och i konflikt med de regleringsbrev som staten ger Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). I denna process har ansvaret "sipprat" ner till kommunerna.Den process som beskrivs och analyseras i denna avhandling är en process som visar hur arbetslösa socialbidragstagare allt mer blir... (More)
Popular Abstract in Swedish

Denna avhandling fokuserar förändringar inom den arbetsmarknadspolitik som erbjuds arbetslösa socialbidragstagare mellan 1989 och 2002 i Sverige. Denna förändring beskrivs som en process där kommunerna tar allt mer ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Denna grupp arbetslösa kategoriseras som en speciellt problematisk grupp och hänvisas till kommunerna. Detta sker utan tydliga lagändringar och policy beslut och i konflikt med de regleringsbrev som staten ger Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). I denna process har ansvaret "sipprat" ner till kommunerna.Den process som beskrivs och analyseras i denna avhandling är en process som visar hur arbetslösa socialbidragstagare allt mer blir ett kommunalt ansvar. Detta innebär bl.a. att de arbetslösa får fortsätta att leva på socialbidrag. Gränsen mellan stat och kommun har förändrats mellan 1989 och 2002. Kategorier av arbetslösa som tillskrivs stora hinder att etablera sig på arbetsmarknaden hänvisas till kommunerna. För de arbetslösa som är etablerade inom arbetslöshetsförsäkringen, och inte behöver socialbidrag, sker inga genomgripande institutionella förändringar. Detta handlar till syvene och sist om makt. Medan arbetarrörelsen bevakar intresset för de arbetslösa inom arbetslöshetsförsäkringen har socialbidragstagarna få eller inga som tillvara tar deras intressen. Arbetslösa socialbidragstagare hänvisas till kommunala system, där det finns tydliga karaktärsdrag kvar från fattigvården. De erbjuds en arbetsmarknadspolitik som på flera väsentliga punkter skiljer sig från den arbetsmarknadspolitik som är en del av den svenska välfärdsstaten. De erbjuds en arbetsmarknadspolitik som är på gränsen till fattigvård. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Julkunen, Ilse, Samhällspolitiska institutionen, Enheten för socialt arbete, Helsingfors universitet
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Social structures, företagssociologi, Arbetslivssociologi, sociology of enterprise, Sociology of labour, Ekonomisk planering, Economic planning, Samhällsvetenskaper, Social sciences, kommuner, AMS, fattigvård, arbetslöshet, arbetsmarknadspolitik, socialbidrag, Sociala strukturer
pages
259 pages
publisher
School of Social Work, Lund University
defense location
Socialhögskolan, Bredgatan 26, Edebalksalen
defense date
2007-05-25 10:15:00
ISBN
978-91-89604-34-6
language
Swedish
LU publication?
yes
id
6c9187a5-1e03-430f-a576-4bf13feffb64 (old id 27142)
date added to LUP
2016-04-04 11:14:00
date last changed
2018-11-21 21:03:32
@phdthesis{6c9187a5-1e03-430f-a576-4bf13feffb64,
 abstract   = {This dissertation focuses on changes in labour market policies that were provided for unemployed recipients of social assistance between 1989 and 2002 in Sweden. This change is described as a process where the municipalities gradually take greater responsibility for the labour market policies. This group of unemployed is categorized as a particularly problematic group and has been referred to the municipalities. This takes place without any noticeable legislative change or policy decisions and is contrary to the appropriation directions that the government has given to the Labour Market Board. In this process responsibility has ?trickled? through to the municipalities.<br/><br>
<br/><br>
The process that is described and analyzed in this dissertation is a process that shows how unemployed recipients of social assistance gradually become a municipal responsibility. This entails amongst other things that the unemployed will continue to live off social assistance. The boundary between the government and the municipalities has changed between 1989 and 2002. Categories of unemployed who are adjudged to have great problems in establishing themselves in the labour market are referred to the municipalities. For those unemployed who are established within the unemployment insurance system and who do not need social assistance, there are no major institutional changes. This is ultimately a question of power. While the labour movement safeguards the interests of the unemployed within the unemployment insurance system the recipients of social assistance have few or none who safeguard their interests. Unemployed recipients of social assistance are referred to the municipal system that still has distinctive features from the poor relief period. They are provided with a labour market policy that differs in several essential aspects from the labour market policies that are part of the Swedish welfare state. They are provided with a labour market policy that is bordering on poor relief.},
 author    = {Ulmestig, Rickard},
 isbn     = {978-91-89604-34-6},
 language   = {swe},
 publisher  = {School of Social Work, Lund University},
 school    = {Lund University},
 title    = {På gränsen till fattigvård? En studie om arbetsmarknadspolitik och socialbidrag},
 year     = {2007},
}