Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Reasoning by Analogy - A Study on Analogy-Based Arguments in Law

Reidhav, David LU (2007)
Abstract
This doctoral dissertation is a study on analogy-based arguments in law. Its overarching aim is to clarify reasoning by analogy in law. A model is proposed for analyzing and assessing arguments from analogy in law. The dissertation shows how analogy-based arguments in law proceed, what form they can be given and separates different steps involved in assessing whether such arguments establish the acceptability of their conclusions. It also structures the comparison of cases with respect to dimensional properties of which cases may have more or less. What reason can be given for preferring different ways of arguing from analogy in law is examined. Other central issues dealt with in the dissertation are: the relation of reasoning by analogy... (More)
This doctoral dissertation is a study on analogy-based arguments in law. Its overarching aim is to clarify reasoning by analogy in law. A model is proposed for analyzing and assessing arguments from analogy in law. The dissertation shows how analogy-based arguments in law proceed, what form they can be given and separates different steps involved in assessing whether such arguments establish the acceptability of their conclusions. It also structures the comparison of cases with respect to dimensional properties of which cases may have more or less. What reason can be given for preferring different ways of arguing from analogy in law is examined. Other central issues dealt with in the dissertation are: the relation of reasoning by analogy to past mistakes, whether arguments from analogy must be rule-based in order to be compelling, different uses of arguments from analogy in law, and the role of formal justice in normative discourse. Cases from several legal systems and areas of law exemplify reasoning by analogy, showing that this type of reasoning is not unique to a particular legal system or a particular field of law. Even though the dissertation focuses on reasoning by analogy within a legal context, much said in the dissertation of analogy-based arguments is not limited to a legal context and may thus be useful for other fields than law. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen studerar juridiska analogislut. Dess övergripande syfte är att klargöra juridisk analogiargumentation. I avhandlingen ges en modell för att analysera och utvärdera sådana argument. Avhandlingen visar vilken form analogiargument kan ges samt separerar olika steg i utvärderingen av dess slutsats. Det visas även hur jämförelsen av fall utifrån dimensionella egenskaper kan struktureras vid analogiargumentation. Vilka skäl som finns för att föredra olika sätt att göra analogislut diskuteras. Frågor som behandlas i avhandlingen är vidare: förhållandet mellan analogiargumentation och s.k. misstag i tidigare fall, huruvida analogiargument måste göras via regler (regel baserade) för att vara... (More)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen studerar juridiska analogislut. Dess övergripande syfte är att klargöra juridisk analogiargumentation. I avhandlingen ges en modell för att analysera och utvärdera sådana argument. Avhandlingen visar vilken form analogiargument kan ges samt separerar olika steg i utvärderingen av dess slutsats. Det visas även hur jämförelsen av fall utifrån dimensionella egenskaper kan struktureras vid analogiargumentation. Vilka skäl som finns för att föredra olika sätt att göra analogislut diskuteras. Frågor som behandlas i avhandlingen är vidare: förhållandet mellan analogiargumentation och s.k. misstag i tidigare fall, huruvida analogiargument måste göras via regler (regel baserade) för att vara acceptabla inom en juridisk kontext, olika användningar av analogislut inom rätten samt vilken roll formell rättvisa har i normativ diskurs. Rättsfall från olika rättssystem och rättsområden exemplifierar analogiargumentation vilket visar att denna typ av argumentation inte är unik för ett specifikt rättssystem eller rättsområde. Avhandlingen befattar sig primärt med juridiska analogislut men mycket av det som sägs om sådan argumentation är inte begränsat till en juridisk kontext och kan därför ha relevans för andra kontexter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Moreso, José Juan, Spain
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Reasoning by analogy, legal argumentation, legal methodology, formal justice, stare decisis, precedent, analogy, proportional analogy, similarity, dimensional property, comparative similarity, arguments from analogy, closure rule, jurisprudence, allmän rättslära
pages
209 pages
publisher
Faculty of Law, Lund university
defense location
Pufendorfsalen, Lilla Gråbrödersgatan 3 c, Tryckeriet, Juridicum, Lund.
defense date
2007-05-24 10:15:00
ISBN
978-91-628-7172-7
language
English
LU publication?
yes
id
fac1dc5b-b9da-402d-8f28-40be4c3768d2 (old id 27171)
date added to LUP
2016-04-04 11:10:38
date last changed
2018-11-21 21:03:08
@phdthesis{fac1dc5b-b9da-402d-8f28-40be4c3768d2,
 abstract   = {{This doctoral dissertation is a study on analogy-based arguments in law. Its overarching aim is to clarify reasoning by analogy in law. A model is proposed for analyzing and assessing arguments from analogy in law. The dissertation shows how analogy-based arguments in law proceed, what form they can be given and separates different steps involved in assessing whether such arguments establish the acceptability of their conclusions. It also structures the comparison of cases with respect to dimensional properties of which cases may have more or less. What reason can be given for preferring different ways of arguing from analogy in law is examined. Other central issues dealt with in the dissertation are: the relation of reasoning by analogy to past mistakes, whether arguments from analogy must be rule-based in order to be compelling, different uses of arguments from analogy in law, and the role of formal justice in normative discourse. Cases from several legal systems and areas of law exemplify reasoning by analogy, showing that this type of reasoning is not unique to a particular legal system or a particular field of law. Even though the dissertation focuses on reasoning by analogy within a legal context, much said in the dissertation of analogy-based arguments is not limited to a legal context and may thus be useful for other fields than law.}},
 author    = {{Reidhav, David}},
 isbn     = {{978-91-628-7172-7}},
 keywords   = {{Reasoning by analogy; legal argumentation; legal methodology; formal justice; stare decisis; precedent; analogy; proportional analogy; similarity; dimensional property; comparative similarity; arguments from analogy; closure rule; jurisprudence; allmän rättslära}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Faculty of Law, Lund university}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Reasoning by Analogy - A Study on Analogy-Based Arguments in Law}},
 year     = {{2007}},
}