Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bonden och landskapet : Ägares och brukares relationer till markerna och förutsättningarna för en uthållig markanvändning

Stenseke, Marie LU (1997) In Meddelande från Lunds universitets geografiska institutioner. Avhandlingar
Abstract
Farmers and Landscape. Owners and farmers relations to their land, and the prospects for sustainable land use.In a transition towards sustainability, rural land use is of certain interest, owing to the environmental impact of modern farming and forestry, and also to its potential role in a recycling society. The prospects for sustainable land use depend on the farmers. Their conception of sustainability and perspective on the environmental discourse are crucial for how it will be worked out in practice. If methods are to be transformed, attitudes and values among farmers, those who actually make the decisions about how to use the land, are important. This dissertation is concerned with farmers relations to the landscape... (More)
Farmers and Landscape. Owners and farmers relations to their land, and the prospects for sustainable land use.In a transition towards sustainability, rural land use is of certain interest, owing to the environmental impact of modern farming and forestry, and also to its potential role in a recycling society. The prospects for sustainable land use depend on the farmers. Their conception of sustainability and perspective on the environmental discourse are crucial for how it will be worked out in practice. If methods are to be transformed, attitudes and values among farmers, those who actually make the decisions about how to use the land, are important. This dissertation is concerned with farmers relations to the landscape and prospects of sustainable land use, striving for a grass roots perspective. Reasons for land use change during the post-war period have been discovered through case studies among ordinary farmers in Southern Sweden. Regional variations and differences between certain categories of farmers have also been investigated. The spatial dimension of sustainability is considered by examining the farmers as actors in a local rural system. The results indicate a hidden potential in the attitudes of many farmers, remains of the traditional way of thinking and relating to nature and neighbours. By considering the place context, a potential in existing relations between man and environment is revealed. A place perspective also contributes to further development of the ideas concerning decentralization and increased local responsibility within the environmental paradigm. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract
Landsbygdens landskap förändras ständigt. Ekonomi, teknik och politik används ofta för att förklara det som sker, men ingen av dessa krafter verkar direkt i landskapet. I praktiken är det beslut som fattas lokalt av enskilda brukare och markägare som sätter spår. Landskapet är där sammanvävt med den sociala miljön, och markanvändningen en integrerad del av den enskildes liv. Hur ser bönder på landskapet? Vilka bevekelsegrunder har de för sina åtgärder i markerna? Vilka möjligheter rymmer detta för en omläggning till ett mer miljöanpassat lantbruk? Avhandlingen behandlar landskapets utveckling under efterkrigstiden och miljöfrågan inom lantbruket ur ett markägar/brukar-perspektiv. Områdesstudier påvisar... (More)
Popular Abstract
Landsbygdens landskap förändras ständigt. Ekonomi, teknik och politik används ofta för att förklara det som sker, men ingen av dessa krafter verkar direkt i landskapet. I praktiken är det beslut som fattas lokalt av enskilda brukare och markägare som sätter spår. Landskapet är där sammanvävt med den sociala miljön, och markanvändningen en integrerad del av den enskildes liv. Hur ser bönder på landskapet? Vilka bevekelsegrunder har de för sina åtgärder i markerna? Vilka möjligheter rymmer detta för en omläggning till ett mer miljöanpassat lantbruk? Avhandlingen behandlar landskapets utveckling under efterkrigstiden och miljöfrågan inom lantbruket ur ett markägar/brukar-perspektiv. Områdesstudier påvisar variationer i synen på landskapet mellan olika kategorier av markägare och brukare och mellan lantbrukare i olika trakter. Böndernas förhållningssätt till landskapet kopplas till målet om en uthållig ut- veckling, och förutsättningar för ett större lokalt ansvarstagande diskuteras. Det lokala perspektivet breddar utmaningen om uthållighet. Banden mellan samhälle och natur rör också sociala aspekter, lokala kunskaper och värderingar. Resultaten pekar på potentialen i det hushållstänkande som präglar många lantbrukare, ett långsiktigt perspektiv på marken som produktionsyta och kulturbärare och på lokalsamhället som livsmiljö. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Nitsch, Ulrich
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
landscape changes, farmers, sustainable agriculture, local perspective, Social geography, Swedish 20th century landscape, Socialgeografi
in
Meddelande från Lunds universitets geografiska institutioner. Avhandlingar
issue
131
pages
218 pages
publisher
Lund University Press
defense location
Föreläsningssalen, Sölvegatan 13, 3 vån, Lund
defense date
1997-11-07 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUSA/SAEG--97/131--SE
 • scopus:0031404211
ISSN
0346-6787
ISBN
91-7966-433-4
language
Swedish
LU publication?
yes
id
e4b9e9e4-ea30-4051-8fe3-1e38aa761976 (old id 27658)
date added to LUP
2016-04-01 16:19:43
date last changed
2022-01-28 18:55:52
@phdthesis{e4b9e9e4-ea30-4051-8fe3-1e38aa761976,
 abstract   = {{Farmers and Landscape. Owners and farmers relations to their land, and the prospects for sustainable land use.<br/><br>
<br/><br>
In a transition towards sustainability, rural land use is of certain interest, owing to the environmental impact of modern farming and forestry, and also to its potential role in a recycling society. The prospects for sustainable land use depend on the farmers. Their conception of sustainability and perspective on the environmental discourse are crucial for how it will be worked out in practice. If methods are to be transformed, attitudes and values among farmers, those who actually make the decisions about how to use the land, are important. This dissertation is concerned with farmers relations to the landscape and prospects of sustainable land use, striving for a grass roots perspective. Reasons for land use change during the post-war period have been discovered through case studies among ordinary farmers in Southern Sweden. Regional variations and differences between certain categories of farmers have also been investigated. The spatial dimension of sustainability is considered by examining the farmers as actors in a local rural system. The results indicate a hidden potential in the attitudes of many farmers, remains of the traditional way of thinking and relating to nature and neighbours. By considering the place context, a potential in existing relations between man and environment is revealed. A place perspective also contributes to further development of the ideas concerning decentralization and increased local responsibility within the environmental paradigm.}},
 author    = {{Stenseke, Marie}},
 isbn     = {{91-7966-433-4}},
 issn     = {{0346-6787}},
 keywords   = {{landscape changes; farmers; sustainable agriculture; local perspective; Social geography; Swedish 20th century landscape; Socialgeografi}},
 language   = {{swe}},
 number    = {{131}},
 publisher  = {{Lund University Press}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Meddelande från Lunds universitets geografiska institutioner. Avhandlingar}},
 title    = {{Bonden och landskapet : Ägares och brukares relationer till markerna och förutsättningarna för en uthållig markanvändning}},
 year     = {{1997}},
}