Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Urban women applying for induced abortion. Studies of epidemiology, attitudes and emotional reactions

Söderberg, Hanna LU (1998)
Abstract
In Sweden between 32-38,000 women annually elect to terminate pregnancy by means of induced abortion, though their reasons are still not well understood. The purpose of these studies, carried out at the Department of Obstetrics and gynecology and of Community Medicine at University Hospital, Malmö, was to elucidate the incidence of induced abortion in an urban population, with special emphasis on epidemiological and socio-demographic factors, the women's attitude to abortion, and the incidence and severity of post-abortion emotional reactions. Study of the 1,446 abortion applicants in Malmö in 1989 showed strong correlation to exist between abortion application and various socio-demographic factors, and an urban population with a high... (More)
In Sweden between 32-38,000 women annually elect to terminate pregnancy by means of induced abortion, though their reasons are still not well understood. The purpose of these studies, carried out at the Department of Obstetrics and gynecology and of Community Medicine at University Hospital, Malmö, was to elucidate the incidence of induced abortion in an urban population, with special emphasis on epidemiological and socio-demographic factors, the women's attitude to abortion, and the incidence and severity of post-abortion emotional reactions. Study of the 1,446 abortion applicants in Malmö in 1989 showed strong correlation to exist between abortion application and various socio-demographic factors, and an urban population with a high overall abortion rate to be characterized of substantial variation in prevalence between different residential areas. About 10% of the abortion applicants changed their minds before or after the mandatory visit before induced abortion, and wished to continue the pregnancy instead. This subgroup differed in socio-demographic profile from those who underwent abortion. Of the 1,285 abortees one third declined participation in a followup interview about a year later. The socio-demographic factors associated with refusal has in other studies been found to be associated with an increased morbidity and mortality. We found this subgroup to be characterized by a significantly higher pregnancy rate during the 1-2 years following the index abortion. Of the group who agreed to participate in the followup interview, 50-60% reported the occurrence of post-abdominal emotional distress, which was estimated as severe in 16% of cases. The identification of certain associated factors suggest that such post-abortion emotional reactions may be preventable. The prevalence of women who had undergone at least one previous abortion was 42% in the series as a whole, and as high as 57% in the >35-year-old age group; 34 (2.6%) of the women had undergone more than three previous abortions. Multiple abortees differed in a number of socio-demographic factors from first abortees, and had a higher incidence of repeat abortion within the following 1-2 years.60% reported not having used any contraceptives, and another 13% reported erratic use of otherwise safe contraceptives. Although the availablility of medically competent and caring management of unwanted pregnancies is a self-evident prerequisite in a country with claims to being concerned about women's health and fertility, and although a zero solution as goal in the question about induced abortion is neither realisitc nor a desirable goal, minimization of the unwanted preganancy rate, for instance by improved information, is nevertheless a worthwhile goal. It is important that the community as a whole and the health care system in particular are prepared to make the necessary resources availabe. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska



Abort är ett av de vanligaste kriurgiska ingreppen i Sverige. 1989 var aborttalet för hela landet 21.5 per 1000 kvinnor i åldern 15-24 år. Storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö har i många år haft det högsta aborttalen, vilka var för dessa 1989 28.4, 27.0 respektive 27.8.



De aktuella studierna omfattar de 1466 kvinnor, som var abortsökande vid Kvinnoklinikens i Malmö mottagning 1989. 1285 fullföljde aborten, 134 valde att fortsätta graviditeten och de resterande fick missfall eller var inte gravida.



Syftet med studierna har varit att kartlägga i Malmö de abortsäkande kvinnornas epidemiologi... (More)
Popular Abstract in Swedish

Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska



Abort är ett av de vanligaste kriurgiska ingreppen i Sverige. 1989 var aborttalet för hela landet 21.5 per 1000 kvinnor i åldern 15-24 år. Storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö har i många år haft det högsta aborttalen, vilka var för dessa 1989 28.4, 27.0 respektive 27.8.



De aktuella studierna omfattar de 1466 kvinnor, som var abortsökande vid Kvinnoklinikens i Malmö mottagning 1989. 1285 fullföljde aborten, 134 valde att fortsätta graviditeten och de resterande fick missfall eller var inte gravida.



Syftet med studierna har varit att kartlägga i Malmö de abortsäkande kvinnornas epidemiologi för att kunna identifiera de, som man vill försöka nå med förebyggande verksamhet. Malmö är en starkt segregerad stad och alla undersökningar visar höga ohälsotal i klart definierade områden. Vetskapen om dessa områden kan vara till hjälp vid planeringen av olika verksamheter på ett kostnadseffektivt sätt. Studien har vidare velat ta reda på hur kvinnor upplevt sin abort, hur denna har påverkat deras relation och om de har känt sig emotionellt förändrade efter aborten och i så fall till vilken grad och hur länge.



10% av de abortsökande kvinnorna bestämmer sig för att fortsätta graviditeten. De karakteristika som utmärker dessa kvinnor har kartlagts. Det är viktigt att man är lyhörd vid det första informationssamtalet som föregår abortingreppet. Man får då möjlighet att fånga upp kvinnors tvekan och ge dessa stöd. Många är ambivalenta inför sitt beslut och detta kan ofta förutsäga en kraftigare psykologisk reaktion i efterförloppet. Det är också viktigt att de kvinnor som fullföljt aborten tages omhand med empati.



Alla kvinnor som besökte abortmottagningen under 1989 blev informerade om en planerad uppföljningsintervju ett år senare. Preliminärt var det endast 1.9% som avböjde denna kommande intervju men när de kontaktades var det icke mindre än en tredjedel, som av olika skäl inte ville diskutera sin upplevelse av aborten och det omhändertagande de hade upplevt. Från den base-line intervju som genomfördes före aborten kunde studien visa att de kvinnor, som inte ville ställa upp för intervju var unga, ensamstående, lågutbildade och ofta arbetslösa eller studerande. De tillhörde gruppen som i andra sammanhang har beskrivits som särskilt sårbara och i behov av stöd för att må väl. Genom att använda en case-control modell kunde vi urskilja 139 kvinnor, som hade haft någon form av emotionell reaktion efter aborten, eller inte kunde tänka sig abort igen eller som inte var säkra på att det val de hade beslutat sig för var rätt.



De socio-demografiska skillnaderna som framkom var, att ålder och ensamboende med en dålig eller avslutad relation gav kraftigare psykisk påverkan, liksom ambivalens i beslutsprocessen. Aktivt religiösa kvinnor blev mer emotionellt störda än andra liksom kvinnor med en moralisk negativ inställning till abort.



42% av de kvinnor som genomgick abort 1989 hade tidigare erfarenhet av abort (som mest två kvinnor med åtta tidigare aborter). Invandrarkvinnor hade större aborterfarenhet än svenska kvinnor, speciellt i åldersgrupperna över 25 år. 9.7% återkom efter studien under 1989 eller 1990 med en ny oönskad graviditet med önskan om abort. Det utmärkande för dessa var att de hade slutat med det rekommenderade preventivmedlet eller bytt till ett annat med mindre säkerhet.



Sammanfattningsvis visar studien att riskpatienten vid abortrådgivningen är en kvinna med brist på socialt stöd, låg utbildning, dålig relation och oförklarligt låg motivation för att använda säkra preventivmedel. Många av kvinnorna drabbas av en oönskad graviditet vid en tidpunkt då det inte ingår i livsplaneringen att skaffa ett barn. Våra möjligheter att påverka den negativa utvecklingen med alltför många aborter i vårt land består främst av att påverka kvinnors motivation för användandet av ett säkert preventivmedel. Kunskapen om "dagen-efter-piller" är fortfarande dålig och det är därför viktigt att det i all preventiv rådgivning även ingår information om denna metod.



Samhällets strävan mot ett angeläget hälsomål måste vara att minska antalet aborter. Viktiga faktorer i denna strävan är: 1. att skapa gynnsamma villkor för barnfamiljer 2. att påverka kostnaderna för preventivmedel 3. att anslå tillräckligt med resurser för en effektiv sec- och samlevnadsinformation innefattande en modern preventivmedelsrådgivning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Wijma, Barbro, Linköping
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Obstetrik, reproduction, sexuality, andrology, Obstetrics, gynaecology, Induced abortion, risk areas, continued pregnancy, socio-demographic differences, reasons for abortion, interview study, selection bias, emotional distress, repeat abortion, ethnic problems, use of an compliance with contraceptives, gynekologi, andrologi, reproduktion, sexualitet
pages
112 pages
publisher
Hanna Söderberg, Dep Obstetrics & Gynaecology, University Hospital-MAS, S-205 02 Malmö,
defense location
Jubileumsaulan, MFC, U-MAS, Malmö
defense date
1998-05-20 09:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUMEDW/MEKM-1028-SE
language
English
LU publication?
yes
id
280366eb-bd6e-4ff8-bd70-3287cc4dd36f (old id 38561)
date added to LUP
2016-04-04 12:14:37
date last changed
2019-03-20 09:31:53
@phdthesis{280366eb-bd6e-4ff8-bd70-3287cc4dd36f,
 abstract   = {{In Sweden between 32-38,000 women annually elect to terminate pregnancy by means of induced abortion, though their reasons are still not well understood. The purpose of these studies, carried out at the Department of Obstetrics and gynecology and of Community Medicine at University Hospital, Malmö, was to elucidate the incidence of induced abortion in an urban population, with special emphasis on epidemiological and socio-demographic factors, the women's attitude to abortion, and the incidence and severity of post-abortion emotional reactions. Study of the 1,446 abortion applicants in Malmö in 1989 showed strong correlation to exist between abortion application and various socio-demographic factors, and an urban population with a high overall abortion rate to be characterized of substantial variation in prevalence between different residential areas. About 10% of the abortion applicants changed their minds before or after the mandatory visit before induced abortion, and wished to continue the pregnancy instead. This subgroup differed in socio-demographic profile from those who underwent abortion. Of the 1,285 abortees one third declined participation in a followup interview about a year later. The socio-demographic factors associated with refusal has in other studies been found to be associated with an increased morbidity and mortality. We found this subgroup to be characterized by a significantly higher pregnancy rate during the 1-2 years following the index abortion. Of the group who agreed to participate in the followup interview, 50-60% reported the occurrence of post-abdominal emotional distress, which was estimated as severe in 16% of cases. The identification of certain associated factors suggest that such post-abortion emotional reactions may be preventable. The prevalence of women who had undergone at least one previous abortion was 42% in the series as a whole, and as high as 57% in the >35-year-old age group; 34 (2.6%) of the women had undergone more than three previous abortions. Multiple abortees differed in a number of socio-demographic factors from first abortees, and had a higher incidence of repeat abortion within the following 1-2 years.60% reported not having used any contraceptives, and another 13% reported erratic use of otherwise safe contraceptives. Although the availablility of medically competent and caring management of unwanted pregnancies is a self-evident prerequisite in a country with claims to being concerned about women's health and fertility, and although a zero solution as goal in the question about induced abortion is neither realisitc nor a desirable goal, minimization of the unwanted preganancy rate, for instance by improved information, is nevertheless a worthwhile goal. It is important that the community as a whole and the health care system in particular are prepared to make the necessary resources availabe.}},
 author    = {{Söderberg, Hanna}},
 keywords   = {{Obstetrik; reproduction; sexuality; andrology; Obstetrics; gynaecology; Induced abortion; risk areas; continued pregnancy; socio-demographic differences; reasons for abortion; interview study; selection bias; emotional distress; repeat abortion; ethnic problems; use of an compliance with contraceptives; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Hanna Söderberg, Dep Obstetrics & Gynaecology, University Hospital-MAS, S-205 02 Malmö,}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Urban women applying for induced abortion. Studies of epidemiology, attitudes and emotional reactions}},
 year     = {{1998}},
}