Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Legg-Calvé-Perthes´ disease. Synovitis, cartilage, remodeling

Eckerwall, Göran LU (1996)
Abstract
This thesis evaluates and correlates the findings in a series of children with Legg-Calvé-Perthes´ Disease at the Departments of Orthopedics, University Hospitals in Lund, Sweden and Odense, Denmark during 1984-1993. It focuses on the importance of synovitis and its effect on the cartilage, on the shape of the femoral head in the early phases of LCPD and on femoral head remodeling after proximal femoral varus derotation osteotomy. Synovitis, i.e.inflammation and edema of the synovium with or without joint effusion, can be diagnosed sonographically in LCPD. Significantly increased concentrations of proteoglycan fragments and stromelysin-1 in hip joint effusions, confirms the presence of synovitis. It causes an increase in intracapsular... (More)
This thesis evaluates and correlates the findings in a series of children with Legg-Calvé-Perthes´ Disease at the Departments of Orthopedics, University Hospitals in Lund, Sweden and Odense, Denmark during 1984-1993. It focuses on the importance of synovitis and its effect on the cartilage, on the shape of the femoral head in the early phases of LCPD and on femoral head remodeling after proximal femoral varus derotation osteotomy. Synovitis, i.e.inflammation and edema of the synovium with or without joint effusion, can be diagnosed sonographically in LCPD. Significantly increased concentrations of proteoglycan fragments and stromelysin-1 in hip joint effusions, confirms the presence of synovitis. It causes an increase in intracapsular pressure, the magnitude of which may intermittently compromise the blood supply to the proximal femoral epiphysis and metaphysis. Synovitis persists late in the course of the disease and seems to be an important factor as regards symptoms and prognosis; It causes pain and decreased range of motion and, if persistent, contracture of the joint. Moreover, synovitis may be responsible for the cartilage hypertrophy and subsequent lateral subluxation with poor containment, deformation and incongruency. Consistent signs of fat necrosis in the proximal metaphysis with reactive, reparative changes, indicates previous episodes of ischemia in a prognostically poor subset of LCPD. The bony shape seen on conventional radiography does not adequately reflect the cartilage shape of the femoral head on MRI or on arthrography. MRI provides early and reliable information about the cartilaginous outline of the head of the femur, thus constituting a potential, early prognostic tool. MRI also provides earlier and more reliable information on the remodeling of the femoral head in LCPD than conventional radiography does. In a subset of prognostically poor cases of LCPD, there is an early, continuous spherical remodeling of the femoral head following proximal femoral varus derotation intertrochanteric osteotomy. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Legg-Calvé-Perthes´ disease Synovitis, cartilage, remodelingSammanfattning på svenska av akademisk avhandling av Göran EckerwallLegg-Calvé-Perthes´ sjukdom (LCPD) är en ovanlig höftsjukdom som drabbar barn i åldrarna 2-12 år. Vanligaste åldern för insjuknande är 5-7 år. 4/5 av de som insjuknar är pojkar. Orsaken till LCPD är en cirkulations-störning i höftens sfäriska ledhuvud med lokaliserad bendöd som följd. Orsaken till denna störda blodförsörjningen är inte klarlagd. En orsak kan vara ledhinneinflammation (synovit) med återkommande episoder med ökat tryck inne i leden. Sjukdomen ger sig tillkänna genom återkommande episoder med smärta från... (More)
Popular Abstract in Swedish

Legg-Calvé-Perthes´ disease Synovitis, cartilage, remodelingSammanfattning på svenska av akademisk avhandling av Göran EckerwallLegg-Calvé-Perthes´ sjukdom (LCPD) är en ovanlig höftsjukdom som drabbar barn i åldrarna 2-12 år. Vanligaste åldern för insjuknande är 5-7 år. 4/5 av de som insjuknar är pojkar. Orsaken till LCPD är en cirkulations-störning i höftens sfäriska ledhuvud med lokaliserad bendöd som följd. Orsaken till denna störda blodförsörjningen är inte klarlagd. En orsak kan vara ledhinneinflammation (synovit) med återkommande episoder med ökat tryck inne i leden. Sjukdomen ger sig tillkänna genom återkommande episoder med smärta från höft-ljumsk-knä-regionen och visar sig efter någon månad på röntgen, då den döda benvävnaden i ledhuvudet brutits ner. LCPD läker spontant ut under en period av 3-5 år men i ca 1/4 av fallen med en deformerad ledkula och därmed kraftigt ökad risk för tidig förslitning i höften redan i medelåldern. Denna avhandling utvärderar och korrelerar fynden hos en serie barn med LCPD vid ortopedklinikerna på Universitetssjukhusen i Lund och Odense under perioden 1984-1993. Den fokuserar på betydelsen av synoviten och dess effekter på trycket i höftleden och på ledbrosket, på formen av höftens ledhuvud i de tidiga stadierna av sjukdomen och på den gynnsamma ombyggnaden efter operation av det av sjukdomen deformerade ledhuvudet: Synovit, dvs inflammation och svullnad av ledhinnan och eventuell vätskeutgjutning i leden, kan diagnosticeras med ultraljud. Ökade koncentrationer av två biokemiska ämnen, proteoglykaner och stromelysin, i ledvätskan bekräftar förekomsten av synovit. Synovit ger ett ökat tryck i leden, i vissa situationer till en sådan nivå att blodförsörjningen till ledhuvudet kan störas. Synovit kvarstår sent i sjukdomsförloppet och tycks vara en viktig faktor vad avser symptom och prognos; den ger smärta och inskränkt rörlighet och risk för stelhet i höften. Dessutom kan synoviten vara ansvarig för den broskförtjockning som uppstår och därav följande tendens att ledhuvudet trängs ut ur ledpannan och deformeras. Förekomsten av död fettvävnad och reparativa bindvävs-, och kärl-förändringar i övre delen av lårbenshalsen pekar på genomgångna episoder med cirkulationsstörning även i detta område. Den form på ledhuvudet vid LCPD som man ser på vanlig röntgen-undersökning återspeglar inte helt den form på ledhuvudet som man ser på magnetkamera-undersökning (MR) eller kontraströntgen, då även broskets kontur kan utvärderas. MR och kontraströntgen ger samma bild av broskkonturen. Eftersom MR inte kräver att barnet är nedsövt vid undersökningen är MR att föredra vid bedömning av utvecklingen av LCPD. MR ger tidig och pålitlig information om broskkonturen och är därför ett möjligt tidigt prognostiskt hjälpmedel. MR ger också tidig och mer pålitlig infomation om ombyggnaden av ledhuvudet än vad vanlig röntgenundersökning gör. I en grupp LCPD-barn med dålig prognos ger operation där det deformerade ledhuvudet vinklas och roteras in i ledhålan en tidig, successivt ökande sfärisk ombyggnad av ledhuvudet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Ass prof Romanus, Bertil, Dep.of Orthopedics, Östra Sjukhuset, Gothenburg, Sweden
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Stromelysin, Sonography, Remodeling, Proteoglycan, Pressure, Osteotomy, MRI, MR imaging, Metaphysis, Legg-Calvé-Perthes, Histology, Hip, Arthrography, Child, Synovitis, Surgery, orthopaedics, traumatology, Kirurgi, ortopedi, traumatologi
pages
23 pages
publisher
Department of Orthopaedics, Lund University
defense location
University Hosptal, Lund, Sweden
defense date
1996-06-05 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUMEDW/MEOL 1048(1-28) 1996
 • scopus:85018931689
language
English
LU publication?
yes
id
e00973bb-4859-44f6-8b6e-360f002a7a96 (old id 28486)
date added to LUP
2016-04-04 11:59:46
date last changed
2022-01-29 22:47:10
@phdthesis{e00973bb-4859-44f6-8b6e-360f002a7a96,
 abstract   = {{This thesis evaluates and correlates the findings in a series of children with Legg-Calvé-Perthes´ Disease at the Departments of Orthopedics, University Hospitals in Lund, Sweden and Odense, Denmark during 1984-1993. It focuses on the importance of synovitis and its effect on the cartilage, on the shape of the femoral head in the early phases of LCPD and on femoral head remodeling after proximal femoral varus derotation osteotomy. Synovitis, i.e.inflammation and edema of the synovium with or without joint effusion, can be diagnosed sonographically in LCPD. Significantly increased concentrations of proteoglycan fragments and stromelysin-1 in hip joint effusions, confirms the presence of synovitis. It causes an increase in intracapsular pressure, the magnitude of which may intermittently compromise the blood supply to the proximal femoral epiphysis and metaphysis. Synovitis persists late in the course of the disease and seems to be an important factor as regards symptoms and prognosis; It causes pain and decreased range of motion and, if persistent, contracture of the joint. Moreover, synovitis may be responsible for the cartilage hypertrophy and subsequent lateral subluxation with poor containment, deformation and incongruency. Consistent signs of fat necrosis in the proximal metaphysis with reactive, reparative changes, indicates previous episodes of ischemia in a prognostically poor subset of LCPD. The bony shape seen on conventional radiography does not adequately reflect the cartilage shape of the femoral head on MRI or on arthrography. MRI provides early and reliable information about the cartilaginous outline of the head of the femur, thus constituting a potential, early prognostic tool. MRI also provides earlier and more reliable information on the remodeling of the femoral head in LCPD than conventional radiography does. In a subset of prognostically poor cases of LCPD, there is an early, continuous spherical remodeling of the femoral head following proximal femoral varus derotation intertrochanteric osteotomy.}},
 author    = {{Eckerwall, Göran}},
 keywords   = {{Stromelysin; Sonography; Remodeling; Proteoglycan; Pressure; Osteotomy; MRI; MR imaging; Metaphysis; Legg-Calvé-Perthes; Histology; Hip; Arthrography; Child; Synovitis; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Department of Orthopaedics, Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Legg-Calvé-Perthes´ disease. Synovitis, cartilage, remodeling}},
 year     = {{1996}},
}