Advanced

Theoretical and engineering aspects on the gasification of biomass

Hallgren, Anders (1996)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Under de senaste tjugo åren har omfattande arbete och resurser lagts ner på basforskning inom termokemisk omvandling av alternativa bränslen och dess tillämpningsområden. De termokemiska omvandlingsprocesserna här avser närmast s k pyrolys- och förgasning-processer vilka till stor del är baserade på teknik hämtad från kolforskningen. Idag görs försök att finna vägar att utveckla industriella processer för att uppgradera s k biobränslen till att utgöra lättåtkomliga energikällor med hög utnyttjningsgrad.Denna avhandling behandlar termokemiska metoder att utnyttja biomassa för ovan nämnda ändamål. Fundamental frågeställningar såväl som problem i samband med industriell... (More)
Popular Abstract in Swedish

Under de senaste tjugo åren har omfattande arbete och resurser lagts ner på basforskning inom termokemisk omvandling av alternativa bränslen och dess tillämpningsområden. De termokemiska omvandlingsprocesserna här avser närmast s k pyrolys- och förgasning-processer vilka till stor del är baserade på teknik hämtad från kolforskningen. Idag görs försök att finna vägar att utveckla industriella processer för att uppgradera s k biobränslen till att utgöra lättåtkomliga energikällor med hög utnyttjningsgrad.Denna avhandling behandlar termokemiska metoder att utnyttja biomassa för ovan nämnda ändamål. Fundamental frågeställningar såväl som problem i samband med industriell implementering av tekniken och bränslena ifråga behandlas. Då implementeringen av tekniken och biobränslen idag främst avser kraftvärmeproduktion, fokuserar avhandlingen sig i första hand på pyrolys- och förgasningsprocesser där biomassa utgör det primära bränslet. Dessutom diskuteras särskilda nyckelfrågor inom trycksatt förgasning av biomassa i fluidiserad bädd samt hetgasrening av produktgasen.Vid sidan om en omfattande litteraturstudie i ämnet, presenteras även resultat från försök gjorda inom karakterisering och mätning av prestanda hos biomassa i relation till andra fasta bränslen. Därutöver framlägges resultat och praktiska erfarenheter från försökskörningar gjorda i en trycksatt förgasningsanläggning med integrerad hetgasrening av produktgasen. Både skalan på anläggningen och de försöksparametrar som utnyttjats kan direkt korreleras med de problemställningar som uppkommer inom industriell utnyttjande av tekniken och bränslena ifråga. Särskilt är hetgasrening av produktgasen samt härför avsedda tekniska lösningar av stor vikt, vilka mer ingående diskuteras. (Less)
Abstract
During the past twenty years, considerable efforts have been invested in fundamental research on the thermochemical conversion of alternative solid fuels and on its areas of application. Today, the attempt is being made to develop processes for upgrading those fuels to become easy accessible energy sources of high efficiency.The thesis concerns thermochemical means for utilizing biomass. Light is shed on some of the fundamental questions involved and on some of the challenges connected with implementing such energy resources in industrial-scale processes in modern society. Since implementation concerns today primarily heat and power production, the thesis focuses on pyrolysis and on gasification processes. In addition,... (More)
During the past twenty years, considerable efforts have been invested in fundamental research on the thermochemical conversion of alternative solid fuels and on its areas of application. Today, the attempt is being made to develop processes for upgrading those fuels to become easy accessible energy sources of high efficiency.The thesis concerns thermochemical means for utilizing biomass. Light is shed on some of the fundamental questions involved and on some of the challenges connected with implementing such energy resources in industrial-scale processes in modern society. Since implementation concerns today primarily heat and power production, the thesis focuses on pyrolysis and on gasification processes. In addition, certain key technical issues such as fluidized bed gasification and hot gas cleaning are addressed.Apart from a comprehensive review of the subject, the presentation covers certain important issues concerning the characterization and performance of biomass and related sustainable fuel sources. In addition, results of tests on a technical scale are reported, specific topics that directly affect the implementation of biofuels in industrial processes being emphasized. Specifically, the importance of hot gas cleanup is pointed out, some of the requirements and possible solutions being focused upon. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
opponent
 • Prof. van Heek, K.H., DMT IKB3, Germany
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Chemical technology and engineering, thermochemical conversion, hot gas cleanup, biomass, PCFB gasification, Kemiteknik och kemisk teknologi
pages
127 pages
publisher
Chemical Engineering, Lund University
defense location
Chemical Center
defense date
1996-05-29 10:15
external identifiers
 • other:ISRN: LUTKD+I/TKKT--96/1037--SE
language
English
LU publication?
no
id
0b01f17f-9c94-4d76-ad11-bdf97435898b (old id 28550)
date added to LUP
2007-06-12 14:59:56
date last changed
2018-05-29 09:43:43
@phdthesis{0b01f17f-9c94-4d76-ad11-bdf97435898b,
 abstract   = {During the past twenty years, considerable efforts have been invested in fundamental research on the thermochemical conversion of alternative solid fuels and on its areas of application. Today, the attempt is being made to develop processes for upgrading those fuels to become easy accessible energy sources of high efficiency.<br/><br>
<br/><br>
The thesis concerns thermochemical means for utilizing biomass. Light is shed on some of the fundamental questions involved and on some of the challenges connected with implementing such energy resources in industrial-scale processes in modern society. Since implementation concerns today primarily heat and power production, the thesis focuses on pyrolysis and on gasification processes. In addition, certain key technical issues such as fluidized bed gasification and hot gas cleaning are addressed.<br/><br>
<br/><br>
Apart from a comprehensive review of the subject, the presentation covers certain important issues concerning the characterization and performance of biomass and related sustainable fuel sources. In addition, results of tests on a technical scale are reported, specific topics that directly affect the implementation of biofuels in industrial processes being emphasized. Specifically, the importance of hot gas cleanup is pointed out, some of the requirements and possible solutions being focused upon.},
 author    = {Hallgren, Anders},
 keyword   = {Chemical technology and engineering,thermochemical conversion,hot gas cleanup,biomass,PCFB gasification,Kemiteknik och kemisk teknologi},
 language   = {eng},
 pages    = {127},
 publisher  = {Chemical Engineering, Lund University},
 title    = {Theoretical and engineering aspects on the gasification of biomass},
 year     = {1996},
}