Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hypens Grammatik informationsteknologi i återberättandet som myt praktiserad verklighet och vetenskaplig analys alternativt IT-hypen åren innan och omkring millennieskiftet i väntan på nästa hype och nästa och nästa ...

Cronehed, Johan LU (2004) In Lund Monographs in Social Anthropology 14.
Abstract
The Grammar of The Hype digital information technology -IT- in retelling as myth its experienced reality and in scientific analysis or the IT-hype in the years prior to and at the turn of the millennium waiting for the next hype and the next, and“next”...This is the title of my thesis and it focuses rather on a particular “hype” than deals with the so-called information society as such. What is implied here is a new type of technology - digital information technology - that was generally introduced in the years before and at the turn of the millennium. My thesis could also be applied, I think, to other situations of a similar kind that, might be characterised as hypes or as “periods of irrational exuberance”. What is... (More)
The Grammar of The Hype digital information technology -IT- in retelling as myth its experienced reality and in scientific analysis or the IT-hype in the years prior to and at the turn of the millennium waiting for the next hype and the next, and“next”...This is the title of my thesis and it focuses rather on a particular “hype” than deals with the so-called information society as such. What is implied here is a new type of technology - digital information technology - that was generally introduced in the years before and at the turn of the millennium. My thesis could also be applied, I think, to other situations of a similar kind that, might be characterised as hypes or as “periods of irrational exuberance”. What is usually referred to as “IT within information society” I would consider to be an excellent illustration of such phenomena for contemporary times.Chapter 2 - The Myth - deals with IT and technology, and how it was manifested in our society at fairs, exhibitions, lectures and conferences focusing at IT the year 1999 and 2000. Chapter 3 - The Users - deals with seven so-called “IT-users” and their retelling, based on different experiences of IT - in various context, in working life.Chapter 4 - The Theorists – penetrates the views of nine scientists and their different analysis focusing on “technology and IT in the society”.Chapter 5 - The Grammar of The Hype ... - The conclusions of the above analysis are - put in relationship to the “IT-users” counterpart. I also present theoretical thoughts in order to illustrate the main characteristics and functions of a “hype” in the society.The thesis shows how a social anthropological approach can be used to penetrate the phenomena “technology and IT” as an influential force in the society. A quite extensive summary in English, based on the final chapter of my thesis is intended to act as a “highlight” of the main points. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Hypens grammatik informationsteknologi i återberättandet som myt, praktiserad verklighet och vetenskaplig analys alternativt IT-hypen åren innan och omkring millennieskiftet i väntan på nästa hype och nästa och nästa ...Detta är titeln på min avhandling, som snarare fokuserar på en speciell ”hype” än att den tar upp informationssamhället som sådant. I detta fall, hypen avseende en ny slags teknologi - digital informationsteknologi - som i stor skala introducerades i vårt samhälle åren innan och omkring millennieskiftet. Min avhandling skulle sålunda kunna behandla andra likartade tillstånd som även de skulle kunna klassificeras som ”hyper” i ett samhälle - under perioder av... (More)
Popular Abstract in Swedish

Hypens grammatik informationsteknologi i återberättandet som myt, praktiserad verklighet och vetenskaplig analys alternativt IT-hypen åren innan och omkring millennieskiftet i väntan på nästa hype och nästa och nästa ...Detta är titeln på min avhandling, som snarare fokuserar på en speciell ”hype” än att den tar upp informationssamhället som sådant. I detta fall, hypen avseende en ny slags teknologi - digital informationsteknologi - som i stor skala introducerades i vårt samhälle åren innan och omkring millennieskiftet. Min avhandling skulle sålunda kunna behandla andra likartade tillstånd som även de skulle kunna klassificeras som ”hyper” i ett samhälle - under perioder av ”övermått”. Jag bedömer dock, att det som vanligtvis benämns ”IT i informationssamhället” är ett mycket gångbart exempel i vår egen samtid.Kapitel 2 - Myten - tar upp IT och teknologi, och hur det manifesterades i vårt samhälle på mässor, utställningar, på föreläsningar och olika konferenser fokuserade på IT år 1999 och 2000.Kapitel 3 - Brukarna - tar upp och avhandlar sju så kallade ”IT-brukare”, deras återberättande, baserat på erfarenheter av IT - i skilda sammanhang, i arbetslivet.Kapitel 4 - Teoretikerna - penetrerar synsättet hos nio vetenskapsmän deras olika analyser fokuserade på ”teknologi och IT i samhället”.Kapitel 5 - Hypens Grammatik ... - Konklusionerna i ovanstående analyser ställs relation till ”IT-brukarnas” motsvarigheter dvs egna konklusioner. Jag presenterar i detta kapitel även teoretiska tankegångar i avsikt att illustrera några av hypens bärande karaktärsdrag och funktioner i samhället.Avhandlingen åskådliggör hur ett socialantropologiskt närmande kan användas för att penetrera fenomenet ”teknologi och IT” som en kraft av inflytande i samhället. En väl utvecklad summering på engelska - baserad på det avslutande kapitlet - är avsedd att lyfta fram ”kärnpunkterna” i avhandlingen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Hylland-Eriksen, Thomas
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Cultural anthropology, Sociology, the tool, man and the machine, IT-myths, IT-theorists, IT-users, society, technology, IT, hype, ethnology, Sociologi, IT, hype, Kulturantropologi, etnologi
in
Lund Monographs in Social Anthropology
volume
14
pages
386 pages
publisher
Demos
defense location
Pangea, Geocentrum
defense date
2004-12-13 10:00:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUSADG/SAAN-04/1013/SE
ISSN
1101-9948
ISBN
91-631-6053-6
language
Swedish
LU publication?
yes
id
2908a2ed-3fb1-46c8-8703-5721435dc53a (old id 21746)
date added to LUP
2016-04-01 16:14:18
date last changed
2021-11-26 12:02:34
@phdthesis{2908a2ed-3fb1-46c8-8703-5721435dc53a,
 abstract   = {{The Grammar of The Hype digital information technology -IT- in retelling as myth its experienced reality and in scientific analysis or the IT-hype in the years prior to and at the turn of the millennium waiting for the next hype and the next, and“next”...<br/><br>
<br/><br>
This is the title of my thesis and it focuses rather on a particular “hype” than deals with the so-called information society as such. What is implied here is a new type of technology - digital information technology - that was generally introduced in the years before and at the turn of the millennium. My thesis could also be applied, I think, to other situations of a similar kind that, might be characterised as hypes or as “periods of irrational exuberance”. What is usually referred to as “IT within information society” I would consider to be an excellent illustration of such phenomena for contemporary times.<br/><br>
<br/><br>
Chapter 2 - The Myth - deals with IT and technology, and how it was manifested in our society at fairs, exhibitions, lectures and conferences focusing at IT the year 1999 and 2000. Chapter 3 - The Users - deals with seven so-called “IT-users” and their retelling, based on different experiences of IT - in various context, in working life.<br/><br>
<br/><br>
Chapter 4 - The Theorists – penetrates the views of nine scientists and their different analysis focusing on “technology and IT in the society”.<br/><br>
<br/><br>
Chapter 5 - The Grammar of The Hype ... - The conclusions of the above analysis are - put in relationship to the “IT-users” counterpart. I also present theoretical thoughts in order to illustrate the main characteristics and functions of a “hype” in the society.<br/><br>
<br/><br>
The thesis shows how a social anthropological approach can be used to penetrate the phenomena “technology and IT” as an influential force in the society. A quite extensive summary in English, based on the final chapter of my thesis is intended to act as a “highlight” of the main points.}},
 author    = {{Cronehed, Johan}},
 isbn     = {{91-631-6053-6}},
 issn     = {{1101-9948}},
 keywords   = {{Cultural anthropology; Sociology; the tool; man and the machine; IT-myths; IT-theorists; IT-users; society; technology; IT; hype; ethnology; Sociologi; IT; hype; Kulturantropologi; etnologi}},
 language   = {{swe}},
 publisher  = {{Demos}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Lund Monographs in Social Anthropology}},
 title    = {{Hypens Grammatik informationsteknologi i återberättandet som myt praktiserad verklighet och vetenskaplig analys alternativt IT-hypen åren innan och omkring millennieskiftet i väntan på nästa hype och nästa och nästa ...}},
 volume    = {{14}},
 year     = {{2004}},
}