Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Methods of Measuring Radioactivity in the Environment

Isaksson, Mats LU (1997)
Abstract
In this thesis a variety of sampling methods have been utilised to assess the amount of deposited activity, mainly of Cs-137, from the Chernobyl accident and from the nuclear weapons tests. Starting with the Chernobyl accident in 1986 sampling of air and rain was used to determine the composition and amount of radioactive debris from this accident, brought to southern Sweden by the weather systems. The resulting deposition and its removal from urban areas was then studied through measurements on sewage sludge and water.The main part of the thesis considers methods of determining the amount of radiocaesium in the ground through soil sampling. In connection with soil sampling a method of optimising the sampling procedure... (More)
In this thesis a variety of sampling methods have been utilised to assess the amount of deposited activity, mainly of Cs-137, from the Chernobyl accident and from the nuclear weapons tests. Starting with the Chernobyl accident in 1986 sampling of air and rain was used to determine the composition and amount of radioactive debris from this accident, brought to southern Sweden by the weather systems. The resulting deposition and its removal from urban areas was then studied through measurements on sewage sludge and water.The main part of the thesis considers methods of determining the amount of radiocaesium in the ground through soil sampling. In connection with soil sampling a method of optimising the sampling procedure has been developed and tested in the areas of Sweden which have a comparatively high amount of Cs-137 from the Chernobyl accident. This method was then used in a survey of the activity in soil in Lund and Skåne, divided between nuclear weapons fallout and fallout from the Chernobyl accident. By comparing the results from this survey with deposition calculated from precipitation measurements it was found possible to predict the deposition pattern over Skåne for both nuclear weapons fallout and fallout from the Chernobyl accident.In addition, the vertical distribution of Cs-137 has been modelled and the temporal variation of the depth distribution has been described. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Nedfall av radioaktiva ämnen, framförallt Cs-137 från atmosfäriska kärnvapenprov och från Tjernobylolyckan, ger idag ett bidrag till den bakgrundsstrålning vi utsätts för. På grund av att Cs-137 har en förhållandevis lång halveringstid (30 år) kommer detta radioaktiva ämne att finnas kvar i ekosystemen för lång tid framöver och det är därför betydelsefullt att studera dess uppförande i naturen. Det är också värdefullt ur beredskapssynpunkt att känna till hur Cs-137 fördelas och transporteras efter ett nedfall.För att bestämma mängden Cs-137 använder man sig av olika typer av provtagning, t ex luft, vatten, jord och rötslam från reningsverk. Proverna analyseras sedan i ett... (More)
Popular Abstract in Swedish

Nedfall av radioaktiva ämnen, framförallt Cs-137 från atmosfäriska kärnvapenprov och från Tjernobylolyckan, ger idag ett bidrag till den bakgrundsstrålning vi utsätts för. På grund av att Cs-137 har en förhållandevis lång halveringstid (30 år) kommer detta radioaktiva ämne att finnas kvar i ekosystemen för lång tid framöver och det är därför betydelsefullt att studera dess uppförande i naturen. Det är också värdefullt ur beredskapssynpunkt att känna till hur Cs-137 fördelas och transporteras efter ett nedfall.För att bestämma mängden Cs-137 använder man sig av olika typer av provtagning, t ex luft, vatten, jord och rötslam från reningsverk. Proverna analyseras sedan i ett laboratorium. Denna avhandling behandlar olika provtagningsmetoder och deras tillämpning på nedfallet från Tjernobyl- olyckan. Speciellt diskuteras jordprovtagningens metodik och tekniker att bestämma och modellera vertikal och horisontell fördelning av mängden Cs-137 i mark samt fördelningens variation med tiden.En metod att beräkna fördelningen av ett nedfall utifrån regnmätningar har utarbetats och visat sig väl kunna förutsäga fördelningen av Cs-137 över Skåne, både för Cs-137 från kärnvapenprov och från Tjernobylolyckan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • PhD Johansson, Lennart, Dep. of Radiation Physics Umeå
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
radioactivity, soil sampling, depth distribution, nuclear weapons fallout, Chernobyl, sewage sludge, deposition, Ekologi, Fysicumarkivet A:1997:Isaksson, Ecology, Kärnfysik, Nuclear physics, Cs-137
pages
180 pages
publisher
Nuclear Physics (Faculty of Science)
defense location
Lecturehall B, Dep. of Physics
defense date
1997-05-15 13:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUNFD6/(NFFR-1017)/1-180(1997)
ISBN
91-628-2476-7
language
English
LU publication?
yes
id
adbd2660-e812-4714-9ff9-f90548527b79 (old id 29194)
date added to LUP
2016-04-04 10:09:06
date last changed
2018-11-21 20:57:04
@phdthesis{adbd2660-e812-4714-9ff9-f90548527b79,
 abstract   = {{In this thesis a variety of sampling methods have been utilised to assess the amount of deposited activity, mainly of Cs-137, from the Chernobyl accident and from the nuclear weapons tests. Starting with the Chernobyl accident in 1986 sampling of air and rain was used to determine the composition and amount of radioactive debris from this accident, brought to southern Sweden by the weather systems. The resulting deposition and its removal from urban areas was then studied through measurements on sewage sludge and water.<br/><br>
<br/><br>
The main part of the thesis considers methods of determining the amount of radiocaesium in the ground through soil sampling. In connection with soil sampling a method of optimising the sampling procedure has been developed and tested in the areas of Sweden which have a comparatively high amount of Cs-137 from the Chernobyl accident. This method was then used in a survey of the activity in soil in Lund and Skåne, divided between nuclear weapons fallout and fallout from the Chernobyl accident. By comparing the results from this survey with deposition calculated from precipitation measurements it was found possible to predict the deposition pattern over Skåne for both nuclear weapons fallout and fallout from the Chernobyl accident.<br/><br>
<br/><br>
In addition, the vertical distribution of Cs-137 has been modelled and the temporal variation of the depth distribution has been described.}},
 author    = {{Isaksson, Mats}},
 isbn     = {{91-628-2476-7}},
 keywords   = {{radioactivity; soil sampling; depth distribution; nuclear weapons fallout; Chernobyl; sewage sludge; deposition; Ekologi; Fysicumarkivet A:1997:Isaksson; Ecology; Kärnfysik; Nuclear physics; Cs-137}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Nuclear Physics (Faculty of Science)}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Methods of Measuring Radioactivity in the Environment}},
 year     = {{1997}},
}