Advanced

Mortality in Oxygen-Dependent Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Possibilities for Pharmacological Interventions

Ekström, Magnus LU (2012) In Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2012:57.
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Bakgrund

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en vanlig orsak till död världen över och dödligheten ökar främst bland kvinnor. Patienter med kronisk syrebrist på grund av KOL behandlas med hemsyrgas (LTOT), men har mycket hög dödlighet. Kunskapen är idag bristfällig kring könsskillnader och tidstrender i dödlighet och dödsorsaker, betydelsen av andra sjukdomar (samsjuklighet) för dödligheten samt huruvida behandling med hjärtkärlläkemedel kan förbättra dessa patienters överlevnad.Syfte

Att för patienter med syrgaskrävande KOL mäta:

• Skillnader mellan kvinnor och män i överdödlighet för olika dödsorsaker jämfört med den svenska befolkningen... (More)
Popular Abstract in Swedish

Bakgrund

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en vanlig orsak till död världen över och dödligheten ökar främst bland kvinnor. Patienter med kronisk syrebrist på grund av KOL behandlas med hemsyrgas (LTOT), men har mycket hög dödlighet. Kunskapen är idag bristfällig kring könsskillnader och tidstrender i dödlighet och dödsorsaker, betydelsen av andra sjukdomar (samsjuklighet) för dödligheten samt huruvida behandling med hjärtkärlläkemedel kan förbättra dessa patienters överlevnad.Syfte

Att för patienter med syrgaskrävande KOL mäta:

• Skillnader mellan kvinnor och män i överdödlighet för olika dödsorsaker jämfört med den svenska befolkningen (studie I).

• Förändringar över tid i dödlighet och dödsorsaker (studie II).

• Könsskillnader i samsjuklighet och huruvida samsjuklighet förklarar skillnaden i dödlighet mellan kvinnor och män (studie III).

• Effekter av hjärtkärlläkemedel på dödligheten (studie IV).Patienter i artiklarna I - IV

Patienter som påbörjat behandling med LTOT för KOL i Sverige 1987 – 2004 (studie I och II), 1992 – 2008 (studie III) och oktober 2005 – juni 2009 (studie IV) i det nationella andningssviktsregistret Swedevox.Resultat och sammanfattning

Kvinnor lever längre än män efter start av LTOT men har högre överdödlighet än män jämfört med den svenska befolkningen och förlorar därmed fler förväntade levnadsår. Samsjukligheten skiljer sig mellan män och kvinnor men förklarar inte könsskillnaden i dödlighet. Över tid har dödligheten i andra sjukdomar än KOL, såsom kardiovaskulär sjukdom ökat. Överdödligheten jämfört med svenska befolkningen har ökat över tid. Behandling med ACE-hämmare / angiotensinreceptorblockerare, trombocythämmare och statiner kan förbättra överlevnaden medan betablockerare tenderar att minska överlevnaden för patienter med syrgaskrävande KOL. (Less)
Abstract
Background

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a major and rising cause of mortality worldwide, especially in women. Patients with chronic hypoxia owing to COPD are treated with long-term oxygen therapy (LTOT) but have high morbidity and mortality. Knowledge is limited on sex-related differences and time trends in mortality, effects of comorbidity on mortality and whether cardiovascular drugs affects mortality in these patients.Aims

In patients with oxygen-dependent COPD, to estimate:

• Sex-related differences in excess mortality for different causes of death, as compared with the general population (paper I).

• Time trends in overall and cause-specific mortality (paper... (More)
Background

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a major and rising cause of mortality worldwide, especially in women. Patients with chronic hypoxia owing to COPD are treated with long-term oxygen therapy (LTOT) but have high morbidity and mortality. Knowledge is limited on sex-related differences and time trends in mortality, effects of comorbidity on mortality and whether cardiovascular drugs affects mortality in these patients.Aims

In patients with oxygen-dependent COPD, to estimate:

• Sex-related differences in excess mortality for different causes of death, as compared with the general population (paper I).

• Time trends in overall and cause-specific mortality (paper II).

• Differences in comorbidity between men and women and whether comorbidity contributes to sex-related differences in mortality (paper III).

• Effects of cardiovascular drugs on mortality (paper IV).Study Populations

Patients starting LTOT for COPD in Sweden 1987 - 2004 (papers I and II), 1992 - 2008 (paper III), and Oct 2005 – Jun 2009 (paper IV) in the national Swedevox Register.Results and conclusions

Women live longer than men after starting LTOT, but have higher excess mortality than men when compared with the general population, for all-cause mortality, and for cancer, respiratory, and cardiovascular disease. Comorbidity differs between men and women but does not explain the better survival for women after starting LTOT. Over time, mortality has shifted to more non-respiratory causes of death, and excess mortality has increased. Angiotensin-converting enzyme inhibitors, angiotensin receptor blockers, antiplatelet drugs, and statins may improve survival, whereas beta blockers may decrease survival in oxygen-dependent COPD. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Celli, Bartolome, Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Boston, US
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
COPD, mortality, survival, comorbidity, cardiovascular disease, cardiovascular drugs, angiotensin-converting enzyme inhibitor, angiotensin receptor blocker, beta blocker, statin, aspirin, antiplatelet drug, gender, sex, oxygen-dependent, LTOT, trends, excess mortality, SMR, hypoxemia, hypoxia, hypoxaemic
in
Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series
volume
2012:57
pages
148 pages
publisher
Department of Respiratory Medicine and Allergology, Lund University
defense location
Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32, Lund University, Lund
defense date
2012-09-07 10:00
ISSN
1652-8220
ISBN
978-91-87189-20-3
language
English
LU publication?
yes
id
ae70bc4e-853c-4ea8-a323-cd617a58e967 (old id 2968699)
date added to LUP
2012-08-15 10:43:58
date last changed
2016-09-19 08:44:50
@phdthesis{ae70bc4e-853c-4ea8-a323-cd617a58e967,
 abstract   = {Background<br/><br>
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a major and rising cause of mortality worldwide, especially in women. Patients with chronic hypoxia owing to COPD are treated with long-term oxygen therapy (LTOT) but have high morbidity and mortality. Knowledge is limited on sex-related differences and time trends in mortality, effects of comorbidity on mortality and whether cardiovascular drugs affects mortality in these patients. <br/><br>
<br/><br>
Aims<br/><br>
In patients with oxygen-dependent COPD, to estimate:<br/><br>
• Sex-related differences in excess mortality for different causes of death, as compared with the general population (paper I).<br/><br>
• Time trends in overall and cause-specific mortality (paper II).<br/><br>
• Differences in comorbidity between men and women and whether comorbidity contributes to sex-related differences in mortality (paper III).<br/><br>
• Effects of cardiovascular drugs on mortality (paper IV).<br/><br>
<br/><br>
Study Populations<br/><br>
Patients starting LTOT for COPD in Sweden 1987 - 2004 (papers I and II), 1992 - 2008 (paper III), and Oct 2005 – Jun 2009 (paper IV) in the national Swedevox Register.<br/><br>
<br/><br>
Results and conclusions<br/><br>
Women live longer than men after starting LTOT, but have higher excess mortality than men when compared with the general population, for all-cause mortality, and for cancer, respiratory, and cardiovascular disease. Comorbidity differs between men and women but does not explain the better survival for women after starting LTOT. Over time, mortality has shifted to more non-respiratory causes of death, and excess mortality has increased. Angiotensin-converting enzyme inhibitors, angiotensin receptor blockers, antiplatelet drugs, and statins may improve survival, whereas beta blockers may decrease survival in oxygen-dependent COPD.},
 author    = {Ekström, Magnus},
 isbn     = {978-91-87189-20-3},
 issn     = {1652-8220},
 keyword   = {COPD,mortality,survival,comorbidity,cardiovascular disease,cardiovascular drugs,angiotensin-converting enzyme inhibitor,angiotensin receptor blocker,beta blocker,statin,aspirin,antiplatelet drug,gender,sex,oxygen-dependent,LTOT,trends,excess mortality,SMR,hypoxemia,hypoxia,hypoxaemic},
 language   = {eng},
 pages    = {148},
 publisher  = {Department of Respiratory Medicine and Allergology, Lund University},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series},
 title    = {Mortality in Oxygen-Dependent Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Possibilities for Pharmacological Interventions},
 volume    = {2012:57},
 year     = {2012},
}