Advanced

Attityder till murat och putsat byggande hos byggentreprenörer, arkitekter och köpare av nybyggda småhus

Molnar, Miklos LU (2012) TVBK-3063.
Abstract (Swedish)
En undersökning har under hösten 2011 genomförts vid Lunds tekniska högskola för att ta reda på attityder till murat och putsat byggande hos byggentreprenörer, arkitekter och köpare av småhus.Murat byggande är en byggnadsteknik som har sin tyngdpunkt i Skåne – här finns merparten av efterfrågan från småhusköparna men även erfarenheterna hos byggentreprenörerna. I övriga regioner är murat byggande mindre etablerat, vilket gör att småhusköpare har svårare att få tag i murade hus. Detta innebär samtidigt att det finns en potential att utveckla dessa marknader. Murat och putsat byggande har sin styrka på fasadsidan, speciellt när det gäller fasader för flerbostadshus. Erfarenheterna när det gäller murade och putsade... (More)
En undersökning har under hösten 2011 genomförts vid Lunds tekniska högskola för att ta reda på attityder till murat och putsat byggande hos byggentreprenörer, arkitekter och köpare av småhus.Murat byggande är en byggnadsteknik som har sin tyngdpunkt i Skåne – här finns merparten av efterfrågan från småhusköparna men även erfarenheterna hos byggentreprenörerna. I övriga regioner är murat byggande mindre etablerat, vilket gör att småhusköpare har svårare att få tag i murade hus. Detta innebär samtidigt att det finns en potential att utveckla dessa marknader. Murat och putsat byggande har sin styrka på fasadsidan, speciellt när det gäller fasader för flerbostadshus. Erfarenheterna när det gäller murade och putsade fasader är mer jämnt utspridda över hela landet.Arkitektkåren är positivt inställd till murat och putsat byggande, både yrkesmässigt och privat. Arkitekter ser goda möjligheter till kreativ arkitektur med murning och putsning. Murverksbranschen bör förbättra både sin marknadsföring och informationshantering gentemot arkitektkåren för att stärka det murade och putsade byggandets ställning.Byggentreprenörer som yrkeskår har en förhållandevis begränsad erfarenhet av murat byggande. Erfarenheterna är bättre när det gäller putsning. Byggentreprenörer är en viktig målgrupp för murverksaktörerna då det murade och putsade alternativet ofta väljs bort av dessa till förmån för andra, billigare och snabbare metoder. Företag inom byggentreprenadbranschen kan också utgöra en nyckelgrupp för en eventuell omställning till produktion av murade hus i större skala. Marknadsbearbetningen och informationsspridningen mot byggentreprenörer bör stärkas.Det är viktigt att murverks- och putsbranschen når ut till arkitekter, byggentreprenörer och småhusköpare med rätt information genom användning av rätt sorts kanaler. Information på internet och skapande av långsiktiga relationer med professionella aktörer bör prioriteras.

Arkitekter och byggentreprenörer ser murverksbranschens främsta möjligheter i: a) bearbetning av beställare och brukare intresserade av långsiktigt hållbara lösningar; b) framtagning av produkter med bättre prestanda avseende energi, fuktsäkerhet och arkitektoniska möjligheter; c) framtagning av billigare produkter och lösningar.Branschaktörerna bör utveckla produkter och affärsupplägg som når småhusköpare som idag inte är intresserade av murat och putsat byggande utan av funktioner som kan uppnås genom denna byggnadsteknik. Utmaningar som murat och putsat byggande kommer att möta består bland andra av: a) andra billigare produkter; b) konkurrerande lösningar med bättre energiprestanda; c) ökad acceptans för andra fasadmaterial.Fuktproblemen med enstegstätade fasader har haft en negativ inverkan på synen på murat och putsat byggande hos både arkitekter och entreprenörer. Branschen bör undvika framtida misstag av den här typen. Branschen bör ägna speciell uppmärksamhet åt utvecklingen av lågenergiprodukter. Förväntningarna hos alla undersökta målgrupper på att de murade och putsade alternativen skulle klara konkurrensen när det gäller energieffektivitet är lågt ställda. Ett offensivt utvecklingsarbete bör startas för att ta fram produkter med högklassig energiprestanda. Utvecklingsarbetet bör även inriktas på att förbättra produktiviteten och göra murade och putsade produkter och tjänster billigare för slutkunden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
murverk, murat byggande, putsat byggande, puts, attityder, KstrMasonry, KstrOther
categories
Popular Science
volume
TVBK-3063
pages
96 pages
publisher
Lunds tekniska högskola, Avdelningen för konstruktionsteknik
external identifiers
 • other:TVBK-3063
ISBN
978-91-979543-3-4
language
Swedish
LU publication?
yes
id
2ce55db9-a021-4a32-b78b-4e7c47d87322 (old id 2372677)
date added to LUP
2012-03-20 08:41:53
date last changed
2018-11-21 20:57:19
@techreport{2ce55db9-a021-4a32-b78b-4e7c47d87322,
 abstract   = {En undersökning har under hösten 2011 genomförts vid Lunds tekniska högskola för att ta reda på attityder till murat och putsat byggande hos byggentreprenörer, arkitekter och köpare av småhus. <br/><br>
<br/><br>
Murat byggande är en byggnadsteknik som har sin tyngdpunkt i Skåne – här finns merparten av efterfrågan från småhusköparna men även erfarenheterna hos byggentreprenörerna. I övriga regioner är murat byggande mindre etablerat, vilket gör att småhusköpare har svårare att få tag i murade hus. Detta innebär samtidigt att det finns en potential att utveckla dessa marknader. Murat och putsat byggande har sin styrka på fasadsidan, speciellt när det gäller fasader för flerbostadshus. Erfarenheterna när det gäller murade och putsade fasader är mer jämnt utspridda över hela landet. <br/><br>
<br/><br>
Arkitektkåren är positivt inställd till murat och putsat byggande, både yrkesmässigt och privat. Arkitekter ser goda möjligheter till kreativ arkitektur med murning och putsning. Murverksbranschen bör förbättra både sin marknadsföring och informationshantering gentemot arkitektkåren för att stärka det murade och putsade byggandets ställning.<br/><br>
<br/><br>
Byggentreprenörer som yrkeskår har en förhållandevis begränsad erfarenhet av murat byggande. Erfarenheterna är bättre när det gäller putsning. Byggentreprenörer är en viktig målgrupp för murverksaktörerna då det murade och putsade alternativet ofta väljs bort av dessa till förmån för andra, billigare och snabbare metoder. Företag inom byggentreprenadbranschen kan också utgöra en nyckelgrupp för en eventuell omställning till produktion av murade hus i större skala. Marknadsbearbetningen och informationsspridningen mot byggentreprenörer bör stärkas. <br/><br>
<br/><br>
Det är viktigt att murverks- och putsbranschen når ut till arkitekter, byggentreprenörer och småhusköpare med rätt information genom användning av rätt sorts kanaler. Information på internet och skapande av långsiktiga relationer med professionella aktörer bör prioriteras. <br/><br>
Arkitekter och byggentreprenörer ser murverksbranschens främsta möjligheter i: a) bearbetning av beställare och brukare intresserade av långsiktigt hållbara lösningar; b) framtagning av produkter med bättre prestanda avseende energi, fuktsäkerhet och arkitektoniska möjligheter; c) framtagning av billigare produkter och lösningar. <br/><br>
<br/><br>
Branschaktörerna bör utveckla produkter och affärsupplägg som når småhusköpare som idag inte är intresserade av murat och putsat byggande utan av funktioner som kan uppnås genom denna byggnadsteknik. Utmaningar som murat och putsat byggande kommer att möta består bland andra av: a) andra billigare produkter; b) konkurrerande lösningar med bättre energiprestanda; c) ökad acceptans för andra fasadmaterial.<br/><br>
<br/><br>
Fuktproblemen med enstegstätade fasader har haft en negativ inverkan på synen på murat och putsat byggande hos både arkitekter och entreprenörer. Branschen bör undvika framtida misstag av den här typen. Branschen bör ägna speciell uppmärksamhet åt utvecklingen av lågenergiprodukter. Förväntningarna hos alla undersökta målgrupper på att de murade och putsade alternativen skulle klara konkurrensen när det gäller energieffektivitet är lågt ställda. Ett offensivt utvecklingsarbete bör startas för att ta fram produkter med högklassig energiprestanda. Utvecklingsarbetet bör även inriktas på att förbättra produktiviteten och göra murade och putsade produkter och tjänster billigare för slutkunden.},
 author    = {Molnar, Miklos},
 institution = {Lunds tekniska högskola, Avdelningen för konstruktionsteknik},
 isbn     = {978-91-979543-3-4},
 keyword   = {murverk,murat byggande,putsat byggande,puts,attityder,KstrMasonry,KstrOther},
 language   = {swe},
 pages    = {96},
 title    = {Attityder till murat och putsat byggande hos byggentreprenörer, arkitekter och köpare av nybyggda småhus},
 volume    = {TVBK-3063},
 year     = {2012},
}