Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Parkeringsnormer för bostäder: Porslinsfabriken – ett exempel på samspelet mellan läge, kollektivtrafik- och parkeringsutbud.

Hrelja, Robert ; Henriksson, Per and Antonson, Hans LU (2016) In VTI rapport
Abstract
This report analyses the effects of lowered parking requirements for residents in the centrally located, relatively newly built housing area, Porslinsfabriken in Gothenburg. Porslinsfabriken has a relatively low parking requirement of 0.57 places per apartment and is a good example of a parking policy being introduced in many Swedish municipalities. The results show that 19 percent of households have decreased their car ownership and also drive fewer miles because of parking opportunities. However, the majority have not altered their car ownership or car use. There are few differences between groups with different occupations, education, age, gender and/or family situation as regards car ownership, car use or the consequences of parking... (More)
This report analyses the effects of lowered parking requirements for residents in the centrally located, relatively newly built housing area, Porslinsfabriken in Gothenburg. Porslinsfabriken has a relatively low parking requirement of 0.57 places per apartment and is a good example of a parking policy being introduced in many Swedish municipalities. The results show that 19 percent of households have decreased their car ownership and also drive fewer miles because of parking opportunities. However, the majority have not altered their car ownership or car use. There are few differences between groups with different occupations, education, age, gender and/or family situation as regards car ownership, car use or the consequences of parking for everyday life. Most are happy with the parking situation. A parking requirement of 0.57 for a centrally located housing area with good public transport, close proximity to services and good opportunities for cycling, walking and using public transport has decreased overall car use. However, the range of parking available in the immediate area gives residents a choice of parking spaces. The majority of residents commute by private car as before, and many others have kept their cars. The parking requirement could therefore have been lower. A practical implication of the results is that a lower parking requirement for construction of new apartment blocks must be accompanied by a well-coordinated battery of other measures, such as good access to public transport, higher parking charges, a reduction in public parking spaces etc. (Less)
Abstract (Swedish)
I denna rapport analyseras effekterna av sänkta parkeringsnormer för bostäder för invånarna i det centrumnära, och relativt nybyggda, bostadsområdet Porslinsfabriken i Göteborg. Porslinsfabriken är med en relativt låg parkeringsnorm på 0,57 platser per lägenhet ett bra exempel på en parkeringspolitik som förs i alltfler kommuner. Resultatet visar att 19 procent av hushållen har minskat bilinnehavet, och man kör även färre antal mil på grund av parkeringsmöjligheterna. En majoritet har emellertid inte förändrat bilinnehavet eller bilanvändningen. Det fanns få skillnader mellan grupper med olika sysselsättning, utbildning, inkomst, ålder, kön och/eller familjesituation i bilinnehav, bilanvändning, eller med avseende på parkeringens... (More)
I denna rapport analyseras effekterna av sänkta parkeringsnormer för bostäder för invånarna i det centrumnära, och relativt nybyggda, bostadsområdet Porslinsfabriken i Göteborg. Porslinsfabriken är med en relativt låg parkeringsnorm på 0,57 platser per lägenhet ett bra exempel på en parkeringspolitik som förs i alltfler kommuner. Resultatet visar att 19 procent av hushållen har minskat bilinnehavet, och man kör även färre antal mil på grund av parkeringsmöjligheterna. En majoritet har emellertid inte förändrat bilinnehavet eller bilanvändningen. Det fanns få skillnader mellan grupper med olika sysselsättning, utbildning, inkomst, ålder, kön och/eller familjesituation i bilinnehav, bilanvändning, eller med avseende på parkeringens konsekvenser för vardagslivet. De allra flesta är nöjda med parkeringssituationen. En parkeringsnorm på 0,57 för centralt belägna bostadsområden med god kollektivtrafikförsörjning, närhet till service och bra förutsättningar för gång-, cykel-, och kollektivtrafik möjliggör sammantaget en minskad bilanvändning. Utbudet av parkeringsplatser i närområdet gav emellertid boende möjligheter att välja mellan parkeringsplatser. En majoritet boende privatbilspendlar som tidigare och många andra har kvar sin bil. Parkeringsnormen kunde därför ha varit lägre. En praktisk implikation av resultaten är att en lägre parkeringsnorm vid nyproduktion av flerfamiljshus måste åtföljas av ett väl samordnat batteri olika åtgärder som god tillgång på kollektivtrafik, höjning av parkeringsavgifter, minskning av allmänna parkeringsplatser och så vidare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
in
VTI rapport
pages
84 pages
publisher
VTI- Statens väg- och trafikforskningsinstitut
report number
881
ISSN
0347-6030
language
Swedish
LU publication?
yes
id
2d7ff1ce-bd09-45ff-887d-76c9b0a315fa
alternative location
https://www.vti.se/sv/publikationer/pdf/parkeringsnormer-for-bostader-porslinsfabriken--ett-exempel-pa-samspelet-mellan-lage-kollektivtrafik--och-parkeringsutbud.pdf
date added to LUP
2016-05-13 11:24:29
date last changed
2021-03-22 14:16:50
@techreport{2d7ff1ce-bd09-45ff-887d-76c9b0a315fa,
 abstract   = {{This report analyses the effects of lowered parking requirements for residents in the centrally located, relatively newly built housing area, Porslinsfabriken in Gothenburg. Porslinsfabriken has a relatively low parking requirement of 0.57 places per apartment and is a good example of a parking policy being introduced in many Swedish municipalities. The results show that 19 percent of households have decreased their car ownership and also drive fewer miles because of parking opportunities. However, the majority have not altered their car ownership or car use. There are few differences between groups with different occupations, education, age, gender and/or family situation as regards car ownership, car use or the consequences of parking for everyday life. Most are happy with the parking situation. A parking requirement of 0.57 for a centrally located housing area with good public transport, close proximity to services and good opportunities for cycling, walking and using public transport has decreased overall car use. However, the range of parking available in the immediate area gives residents a choice of parking spaces. The majority of residents commute by private car as before, and many others have kept their cars. The parking requirement could therefore have been lower. A practical implication of the results is that a lower parking requirement for construction of new apartment blocks must be accompanied by a well-coordinated battery of other measures, such as good access to public transport, higher parking charges, a reduction in public parking spaces etc.}},
 author    = {{Hrelja, Robert and Henriksson, Per and Antonson, Hans}},
 institution = {{VTI- Statens väg- och trafikforskningsinstitut}},
 issn     = {{0347-6030}},
 language   = {{swe}},
 number    = {{881}},
 series    = {{VTI rapport}},
 title    = {{Parkeringsnormer för bostäder: Porslinsfabriken – ett exempel på samspelet mellan läge, kollektivtrafik- och parkeringsutbud.}},
 url     = {{https://www.vti.se/sv/publikationer/pdf/parkeringsnormer-for-bostader-porslinsfabriken--ett-exempel-pa-samspelet-mellan-lage-kollektivtrafik--och-parkeringsutbud.pdf}},
 year     = {{2016}},
}