Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hållbar stadsutveckling i praktiken – färdplan för kollektivtrafik i samhällsplanering

Isaksson, Karolina ; Ewald, Göran LU ; Hrelja, Robert ; Grönlund, Anna ; Hägglund, Eva ; Pettersson, Fredrik LU orcid ; Dickinson, Joanna and Albertsdottir, Ellen LU (2014)
Abstract (Swedish)
Forum för innovation i transportsektorn har initierat ett arbete med färdplaner inom områden som är av strategisk vikt för att ställa om till ett hållbart transportsystem med radikalt minskad miljö- och klimatpåverkan. I detta sammanhang är kollektivtrafik en central fråga. Det finns redan mycket
kunskap som visar betydelsen av att planera samhället och den fysiska bebyggelsen på ett sätt som stimulerar till en yt- och energieffektiva transporter. Men trots all kunskap är bilen fortfarande ofta norm i nationell, regional och lokal transportpolitik och planering. En nyckelfråga för att skapa ett transportsystem som kan bidra till att förverkliga hållbara och attraktiva städer och regioner handlar om att göra kollektivtrafik och andra... (More)
Forum för innovation i transportsektorn har initierat ett arbete med färdplaner inom områden som är av strategisk vikt för att ställa om till ett hållbart transportsystem med radikalt minskad miljö- och klimatpåverkan. I detta sammanhang är kollektivtrafik en central fråga. Det finns redan mycket
kunskap som visar betydelsen av att planera samhället och den fysiska bebyggelsen på ett sätt som stimulerar till en yt- och energieffektiva transporter. Men trots all kunskap är bilen fortfarande ofta norm i nationell, regional och lokal transportpolitik och planering. En nyckelfråga för att skapa ett transportsystem som kan bidra till att förverkliga hållbara och attraktiva städer och regioner handlar om att göra kollektivtrafik och andra hållbara färdmedel till
grundprinciper i samhällsplaneringen. Under hösten 2013 fick K2 och SKL uppdraget att leda ett arbete med fokus på denna fråga. Uppdraget grundades i ”Färdplan för kollektivtrafikens roll i en hållbar samhällsutveckling” som Svensk kollektivtrafik och K2 hade tagit fram gemensamt under
våren 2013. I arbetet med denna färdplan har vi haft hjälp av en bred konstellation av personer med kompetenser inom till exempel fysisk planering, kollektivtrafik, byggindustrin, handel, hållbar design och fastighetssektorn. Mot bakgrund i befintlig forskning och resultat från workshopar har färdplanen
tagits fram. De frågor som varit vägledande för vårt arbete är potentialen i en mer kollektivtrafikanpassad samhällsplanering och vilka insatser och aktiviteter som är viktigast för att på kort tid komma framåt i denna fråga.
Arbetet har genomförts under perioden november 2013 till oktober 2014. Vi vill rikta ett varmt tack till alla som på något sätt har bidragit till arbetet. En förteckning över dessa personer återfinns i bilaga 3. Färdplanen utmynnar i förslag på ett antal konkreta insatser som bör prioriteras här och nu för att
komma vidare i arbetet för ett transportsystem med minskad miljö- och klimatpåverkan, som kan bidra substantiellt i förverkligandet av hållbara och attraktiva städer och regioner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; ; ; ; ; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
publisher
Sveriges Kommuner och Landsting
language
Swedish
LU publication?
yes
id
2df15adc-6052-468c-94b4-30dbd30d5e63
date added to LUP
2018-02-02 10:33:49
date last changed
2019-04-16 13:37:32
@techreport{2df15adc-6052-468c-94b4-30dbd30d5e63,
 abstract   = {Forum för innovation i transportsektorn har initierat ett arbete med färdplaner inom områden som är av strategisk vikt för att ställa om till ett hållbart transportsystem med radikalt minskad miljö- och klimatpåverkan. I detta sammanhang är kollektivtrafik en central fråga. Det finns redan mycket<br/>kunskap som visar betydelsen av att planera samhället och den fysiska bebyggelsen på ett sätt som stimulerar till en yt- och energieffektiva transporter. Men trots all kunskap är bilen fortfarande ofta norm i nationell, regional och lokal transportpolitik och planering. En nyckelfråga för att skapa ett transportsystem som kan bidra till att förverkliga hållbara och attraktiva städer och regioner handlar om att göra kollektivtrafik och andra hållbara färdmedel till<br/>grundprinciper i samhällsplaneringen. Under hösten 2013 fick K2 och SKL uppdraget att leda ett arbete med fokus på denna fråga. Uppdraget grundades i ”Färdplan för kollektivtrafikens roll i en hållbar samhällsutveckling” som Svensk kollektivtrafik och K2 hade tagit fram gemensamt under<br/>våren 2013. I arbetet med denna färdplan har vi haft hjälp av en bred konstellation av personer med kompetenser inom till exempel fysisk planering, kollektivtrafik, byggindustrin, handel, hållbar design och fastighetssektorn. Mot bakgrund i befintlig forskning och resultat från workshopar har färdplanen<br/>tagits fram. De frågor som varit vägledande för vårt arbete är potentialen i en mer kollektivtrafikanpassad samhällsplanering och vilka insatser och aktiviteter som är viktigast för att på kort tid komma framåt i denna fråga.<br/>Arbetet har genomförts under perioden november 2013 till oktober 2014. Vi vill rikta ett varmt tack till alla som på något sätt har bidragit till arbetet. En förteckning över dessa personer återfinns i bilaga 3. Färdplanen utmynnar i förslag på ett antal konkreta insatser som bör prioriteras här och nu för att<br/>komma vidare i arbetet för ett transportsystem med minskad miljö- och klimatpåverkan, som kan bidra substantiellt i förverkligandet av hållbara och attraktiva städer och regioner.},
 author    = {Isaksson, Karolina and Ewald, Göran and Hrelja, Robert and Grönlund, Anna and Hägglund, Eva and Pettersson, Fredrik and Dickinson, Joanna and Albertsdottir, Ellen},
 institution = {Sveriges Kommuner och Landsting},
 language   = {swe},
 title    = {Hållbar stadsutveckling i praktiken – färdplan för kollektivtrafik i samhällsplanering},
 year     = {2014},
}