Advanced

A systematic approach to improving pharmacotherapy in the elderly

Bergkvist, Anna LU (2010) In Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2010:123.
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Den äldre befolkningen i Sverige ökar i antal och med det ökar även antalet äldre med många sjukdomar som behöver läkemedel. Personer som är 75 år eller äldre utgör 9% av Sveriges befolkning men använder mer än 25% av alla läkemedel.I takt med att man blir äldre sker en del förändringar i kroppens funktioner som kan påverka effekten av läkemedel. De största förändringarna är nedsatt metabolism i levern och nedsatt elimination i njurarna. Detta kan leda till att läkemedel ackumuleras i kroppen vid bibehållen dosering och att patienten löper större risk att drabbas av biverkningar. En ökad känslighet för vissa läkemedel har också setts vid stigande ålder och det gäller bland... (More)
Popular Abstract in Swedish

Den äldre befolkningen i Sverige ökar i antal och med det ökar även antalet äldre med många sjukdomar som behöver läkemedel. Personer som är 75 år eller äldre utgör 9% av Sveriges befolkning men använder mer än 25% av alla läkemedel.I takt med att man blir äldre sker en del förändringar i kroppens funktioner som kan påverka effekten av läkemedel. De största förändringarna är nedsatt metabolism i levern och nedsatt elimination i njurarna. Detta kan leda till att läkemedel ackumuleras i kroppen vid bibehållen dosering och att patienten löper större risk att drabbas av biverkningar. En ökad känslighet för vissa läkemedel har också setts vid stigande ålder och det gäller bland annat sömnmedel. Det finns också de läkemedel som är direkt olämpliga till äldre, som långverkande bensodiazepiner och läkemedel med antikolinerga effekter. Studier på svenska särskilda boenden visar att användningen av olämpliga läkemedel till äldre är utbredd. Detta är inte bara ett svenskt problem utan ses över hela världen. Användningen av många läkemedel och olämpliga läkemedel kan leda till negativa konsekvenser för patienten. De negativa konsekvenserna omfattar biverkningar, sjukhusinläggningar och död men är i de flesta fall möjliga att förhindra. Olämplig läkemedelsanvändning är också kostsam för samhället.Eftersom äldre personer är sjukare har de också ett större behov av vård och kan behöva läggas in på sjukhus eller flytta till särskilt boende. I övergångarna mellan vårdformer har det visat sig att information om läkemedel kan bli felaktig och läkemedel tillkomma eller försvinna av misstag.För att komma till rätta med både olämplig läkemedelsbehandling och osäker

informationshantering vid förflyttning mellan vårdformer har vi utvecklat Lund Integrated Medicines Management (LIMM-modellen). Modellen omfattar kliniska apotekare på sjukhusavdelningar som en del i vårdteamet med fokus på att identifiera, lösa och förebygga läkemedelsrelaterade problem (LRP).Syftet med denna avhandling var att undersöka om en systematisk och strukturerad modell för läkemedelsbehandling (LIMM-modellen) leder till en lämpligare läkemedelsbehandling av de äldre och en säkrare överföring av information om läkemedelsbehandling vid utskrivning från sjukhus.I det första arbetet undersökte vi överföringsfel i äldres läkemedelsordinationer vid inskrivning och utskrivning från sjukhus till särskilt boende. Det räknades som fel om ett läkemedel tillkommit, försvunnit eller om dygnsdosen ändrats utan att detta fanns dokumenterat. Vi såg att information om i snitt vart femte läkemedel överfördes felaktigt. Vid inskrivning hade 85% av patienterna minst ett överföringsfel och vid utskrivning sågs överföringsfel hos 54% av patienterna.I det andra arbetet jämförde vi en grupp patienter som fick traditionell vård med en grupp patienter som vårdades på avdelningar där LIMM-modellen fanns. Vi mätte olämplig läkemedelsbehandling vid inskrivning, utskrivning och två veckor efter utskrivning genom att använda Medication Appropriateness Index. Nästan alla patienter hade minst ett olämpligt läkemedel vid inskrivning. Vid utskrivning och två veckor efter utskrivning sågs signifikant färre olämpliga läkemedel hos den grupp patienter som hade vårdats i LIMM-modellen.I det tredje arbetet infördes en kvalitetssäkrad läkemedelsberättelse som en del i utskrivningsinformationen inom ramen för LIMM-modellen. Vi jämförde en grupp patienter som hade fått traditionell utskrivningsinformation med en grupp som vårdats i LIMM-modellen. De som fått en kvalitetssäkrad utskrivningsinformation hade signifikant färre överföringsfel i sina läkemedelsordinationer vid utskrivning från sjukhus till särskilt boende och kommunal hemsjukvård.I det fjärde arbetet kartlade vi apotekarnas arbete med att identifiera och föra fram läkemedelsrelaterade problem till läkarna i LIMM-modellen. Vi fann att apotekarna identifierade i genomsnitt 6.5 LRP per patient. Mer än hälften av dessa diskuterades med läkarna som sedan åtgärdade majoriteten av de framförda problemen. Vi utvärderade också läkares och sjuksköterskors attityder till LIMM-modellen. Läkarna och sjuksköterskorna ansåg att LIMM-modellen var till mycket stor nytta både för patienterna och för dem själva.Sammanfattningsvis har LIMM-modellen visat sig leda till lämpligare

läkemedelsbehandling av de äldre och en säkrare överföring av information om läkemedelsbehandlingen vid utskrivning från sjukhus. LIMM-modellen är mycket uppskattad av hälso- och sjukvårdspersonal och tillför stor nytta för patienter, läkare och sjuksköterskor. (Less)
Abstract
The aim of this thesis was to investigate whether a structured and systematic approach on improving pharmacotherapy in the elderly (the LIMM-model) would lead to a more appropriate and accurate drug use in the elderly. The elderly use many drugs and are more prone to suffer from adverse drug reaction. It is therefore important to address the quality of their drug therapy.The first study presented in this thesis showed that medication errors in the transition of care are common. These results contributed to the development of the LIMM-model. The model consists of patient medication interview at admission (including medication reconciliation), medication review during the hospital stay and a discharge summary with a... (More)
The aim of this thesis was to investigate whether a structured and systematic approach on improving pharmacotherapy in the elderly (the LIMM-model) would lead to a more appropriate and accurate drug use in the elderly. The elderly use many drugs and are more prone to suffer from adverse drug reaction. It is therefore important to address the quality of their drug therapy.The first study presented in this thesis showed that medication errors in the transition of care are common. These results contributed to the development of the LIMM-model. The model consists of patient medication interview at admission (including medication reconciliation), medication review during the hospital stay and a discharge summary with a medication report at discharge (including medication reconciliation). The activities are performed by the clinical pharmacists and the health care team in close collaboration. The opportunity to study the full model arose as the department of internal medicine at Landskrona Hospital was interested in improving drug therapy in the elderly by using clinical pharmacy services. We therefore started the Landskrona Integrated Medicines management – the LIMM-study.The studies presented here add information and knowledge on clinical relevant topics regarding drug therapy in the elderly, as great room for improvement has been shown to exist in this field. The LIMM-model can help improve the drug therapy in the individual patient, the transfer of information between care levels, is highly appreciated by the health care personnel and is considered very beneficial both for the health care personnel and for the patients. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Carlsten, Anders, Enheten för socialmedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
medication reconciliation, medication report, medication errors, LIMM, inpatients, hospital discharge, elderly, Clinical pharmacy, drug related problem, medication review
in
Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series
volume
2010:123
pages
61 pages
publisher
Clinical Chemistry and Pharmacology, Dept of Laboratory Medicine
defense location
Lilla aulan, Medicinskt Forskningscentrum, Skånes Universitetssjukhus Malmö
defense date
2010-12-17 13:00
ISSN
1652-8220
ISBN
978-91-86671-39-6
language
English
LU publication?
yes
id
2fbac6ef-6c84-4ce5-8296-9c5887b39207 (old id 1729937)
date added to LUP
2010-11-29 13:09:05
date last changed
2019-05-22 03:02:20
@phdthesis{2fbac6ef-6c84-4ce5-8296-9c5887b39207,
 abstract   = {The aim of this thesis was to investigate whether a structured and systematic approach on improving pharmacotherapy in the elderly (the LIMM-model) would lead to a more appropriate and accurate drug use in the elderly. The elderly use many drugs and are more prone to suffer from adverse drug reaction. It is therefore important to address the quality of their drug therapy.<br/><br>
<br/><br>
The first study presented in this thesis showed that medication errors in the transition of care are common. These results contributed to the development of the LIMM-model. The model consists of patient medication interview at admission (including medication reconciliation), medication review during the hospital stay and a discharge summary with a medication report at discharge (including medication reconciliation). The activities are performed by the clinical pharmacists and the health care team in close collaboration. The opportunity to study the full model arose as the department of internal medicine at Landskrona Hospital was interested in improving drug therapy in the elderly by using clinical pharmacy services. We therefore started the Landskrona Integrated Medicines management – the LIMM-study.<br/><br>
<br/><br>
The studies presented here add information and knowledge on clinical relevant topics regarding drug therapy in the elderly, as great room for improvement has been shown to exist in this field. The LIMM-model can help improve the drug therapy in the individual patient, the transfer of information between care levels, is highly appreciated by the health care personnel and is considered very beneficial both for the health care personnel and for the patients.},
 author    = {Bergkvist, Anna},
 isbn     = {978-91-86671-39-6},
 issn     = {1652-8220},
 keyword   = {medication reconciliation,medication report,medication errors,LIMM,inpatients,hospital discharge,elderly,Clinical pharmacy,drug related problem,medication review},
 language   = {eng},
 pages    = {61},
 publisher  = {Clinical Chemistry and Pharmacology, Dept of Laboratory Medicine},
 school    = {Lund University},
 series    = {Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series},
 title    = {A systematic approach to improving pharmacotherapy in the elderly},
 volume    = {2010:123},
 year     = {2010},
}