Advanced

Bebyggelsestruktur, resande och energi för persontransporter

Holmberg, Bengt LU and Brundell-Freij, Karin LU (2012) In Bulletin 3000 275 / 3000.
Abstract (Swedish)
Det finns en ganska stor samstämmighet bland forskare och också bland många planerare att en rad åtgärder behövs för att transportsystemet skall kunna anpassas till miljömålen. I den här studien har vi undersökt hur olika bebyggelseparametrar påverkar resandet och

energianvändningen. Flertalet studier inom området har fokuserat på stora städer. I vår studie har vi analyserat orter i Skåne.

Syftet har varit att öka kunskaperna om hur olika bebyggelseparametrar och bebyggelsens lokalisering påverkar resandet och energianvändningen. Två separata modeller har tagits fram, en för alla orter/städer i Skåne exklusive Malmö samt en specifik för Malmö. Som beroende parametrar har vi använt total reslängd, reslängd med

bil... (More)
Det finns en ganska stor samstämmighet bland forskare och också bland många planerare att en rad åtgärder behövs för att transportsystemet skall kunna anpassas till miljömålen. I den här studien har vi undersökt hur olika bebyggelseparametrar påverkar resandet och

energianvändningen. Flertalet studier inom området har fokuserat på stora städer. I vår studie har vi analyserat orter i Skåne.

Syftet har varit att öka kunskaperna om hur olika bebyggelseparametrar och bebyggelsens lokalisering påverkar resandet och energianvändningen. Två separata modeller har tagits fram, en för alla orter/städer i Skåne exklusive Malmö samt en specifik för Malmö. Som beroende parametrar har vi använt total reslängd, reslängd med

bil respektive kollektivtrafik samt energianvändning för personresor. De bebyggelseparametrar som kommit med i modellerna är: Bebyggelse-täthet, självförsörjningsgrad med arbetsplatser, serviceutbud, kollektivt utbud och avstånd till regioncentrum. Eftersom socio-ekonomiska variabler starkt påverkar resandet har ett antal sådana också inkluderats i modellen. Det gäller: Kön, ålder, barn i hushållet, tillgång till bil samt inkomst. Den totala reslängden påverkas mest av ortens täthet samt självförsörjningsgraden men även

serviceutbud och avstånd till regioncentrum påverkar. För energi-användningen tillkommer tillgång till tåg. I modellen för Malmö blir endast avstånd till centrum och kollektivt turutbud signifikanta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
in
Bulletin 3000
volume
275 / 3000
pages
56 pages
publisher
Lund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Transport and Roads, Lund, Sweden
external identifiers
 • other:CODEN:LUTVDG/(TVTT-3223)1-54/2012
ISSN
1653-1930
language
Swedish
LU publication?
yes
id
3be7e204-b843-4cbe-9709-0abbd6dd61c4 (old id 3053736)
date added to LUP
2012-09-17 14:02:19
date last changed
2016-04-15 23:19:26
@techreport{3be7e204-b843-4cbe-9709-0abbd6dd61c4,
 abstract   = {Det finns en ganska stor samstämmighet bland forskare och också bland många planerare att en rad åtgärder behövs för att transportsystemet skall kunna anpassas till miljömålen. I den här studien har vi undersökt hur olika bebyggelseparametrar påverkar resandet och<br/><br>
energianvändningen. Flertalet studier inom området har fokuserat på stora städer. I vår studie har vi analyserat orter i Skåne.<br/><br>
Syftet har varit att öka kunskaperna om hur olika bebyggelseparametrar och bebyggelsens lokalisering påverkar resandet och energianvändningen. Två separata modeller har tagits fram, en för alla orter/städer i Skåne exklusive Malmö samt en specifik för Malmö. Som beroende parametrar har vi använt total reslängd, reslängd med<br/><br>
bil respektive kollektivtrafik samt energianvändning för personresor. De bebyggelseparametrar som kommit med i modellerna är: Bebyggelse-täthet, självförsörjningsgrad med arbetsplatser, serviceutbud, kollektivt utbud och avstånd till regioncentrum. Eftersom socio-ekonomiska variabler starkt påverkar resandet har ett antal sådana också inkluderats i modellen. Det gäller: Kön, ålder, barn i hushållet, tillgång till bil samt inkomst. Den totala reslängden påverkas mest av ortens täthet samt självförsörjningsgraden men även<br/><br>
serviceutbud och avstånd till regioncentrum påverkar. För energi-användningen tillkommer tillgång till tåg. I modellen för Malmö blir endast avstånd till centrum och kollektivt turutbud signifikanta.},
 author    = {Holmberg, Bengt and Brundell-Freij, Karin},
 institution = {Lund University Faculty of Engineering, Technology and Society, Transport and Roads, Lund, Sweden},
 issn     = {1653-1930},
 language   = {swe},
 pages    = {56},
 series    = {Bulletin 3000},
 title    = {Bebyggelsestruktur, resande och energi för persontransporter},
 volume    = {275 / 3000},
 year     = {2012},
}