Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Äldre medarbetares attityder till ett långt arbetsliv. : Skillnader mellan olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

Nilsson, Kerstin LU orcid (2006) In Arbetsliv i omvandling 2006(10).
Abstract
In the health and medicine care service there are employees from different kind of occupations who can and want to work until they are 65 years or older. There are also employees from different occupations who can not or do not want to work until they are 65 years old. This study includes answers from 1,949 employees

in nine different occupations in health and medical care service. The aim of the study is to investigate if there are any distinctions between the employees in the different occupations in relation to work until 65 years of age. To sum up the result, there are differences between the occupations. These differences seem

to depend on where the employed and the professions are placed in the organisations... (More)
In the health and medicine care service there are employees from different kind of occupations who can and want to work until they are 65 years or older. There are also employees from different occupations who can not or do not want to work until they are 65 years old. This study includes answers from 1,949 employees

in nine different occupations in health and medical care service. The aim of the study is to investigate if there are any distinctions between the employees in the different occupations in relation to work until 65 years of age. To sum up the result, there are differences between the occupations. These differences seem

to depend on where the employed and the professions are placed in the organisations hierarchy. Probably prompted because different profession put the employees in to different physical and mental stress, and also because different professions have different status in the organisation. This seems to contribute that elderly employees in the higher part of the organisation hierarchy more than others prefer to work until 65 years or older. (Less)
Abstract (Swedish)
Individer lämnar och har alltid lämnat arbetslivet på grund av att åldern ”tar ut sin rätt”. Dock är det sannolikt inte ålderssvaghet som är den avgörande faktornför det stora flertalet som går i ålderspension idag. Troligtvis är det istället mångaolika faktorer som har betydelse för när en individ lämnar yrkeslivet för en nylivsfas som ålderspensionär, även om det biologiska åldrandets klocka tickar i oss alla och den kronologiska åldern är av socialförsäkringsmässig betydelse. I dag tycks frågorna kring ålderspensionsutträde ur yrkeslivet vara särskilt aktuellamed tanke på de stora barnkullarna som föddes under 1940-talet och som kommer att gå i pension under de närmaste åren. De som ingår i föreliggande studie är anställda vid... (More)
Individer lämnar och har alltid lämnat arbetslivet på grund av att åldern ”tar ut sin rätt”. Dock är det sannolikt inte ålderssvaghet som är den avgörande faktornför det stora flertalet som går i ålderspension idag. Troligtvis är det istället mångaolika faktorer som har betydelse för när en individ lämnar yrkeslivet för en nylivsfas som ålderspensionär, även om det biologiska åldrandets klocka tickar i oss alla och den kronologiska åldern är av socialförsäkringsmässig betydelse. I dag tycks frågorna kring ålderspensionsutträde ur yrkeslivet vara särskilt aktuellamed tanke på de stora barnkullarna som föddes under 1940-talet och som kommer att gå i pension under de närmaste åren. De som ingår i föreliggande studie är anställda vid Sveriges sydligaste landsting, Region Skåne. Inom dennaorganisation beräknas cirka 25 procent av de cirka 30 000 medarbetarna gå i ålderspension inomtio år. Scenariot åter finns inom flera andra organisationeroch arbetsplatser runt om i Sverige och Europa. Detta befaras medföra problemför organisationer och företag, inte minst eftersom mycket samlad livs- ochyrkeskunskap riskerar försvinna ut ur arbetslivet med dessa individer. Somligakommer kanske att arbeta några år efter att de blivit 65 år, medan andra kommeratt lämna arbetslivet betydligt tidigare. Vad är anledningen till detta och skiljersig attityderna till ett förlängt arbetsliv mellan äldre medarbetare inom olikayrkesgrupper? Genom att studera olika motiv till att individer kan/inte kan ochvill/inte vill delta i arbetslivet tills de blir 65 år, kan vi skaffa viktig kunskap om människors arbetsförhållande och livssituation. På detta sättkan vi även erhålla viktig information för att kunna förändra och förbättra arbetslivet för olika yrkes-grupper. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@techreport{3b30d305-2f90-476e-8d3e-0ad8e46c7bd6,
 abstract   = {In the health and medicine care service there are employees from different kind of occupations who can and want to work until they are 65 years or older. There are also employees from different occupations who can not or do not want to work until they are 65 years old. This study includes answers from 1,949 employees<br/><br>
in nine different occupations in health and medical care service. The aim of the study is to investigate if there are any distinctions between the employees in the different occupations in relation to work until 65 years of age. To sum up the result, there are differences between the occupations. These differences seem<br/><br>
to depend on where the employed and the professions are placed in the organisations hierarchy. Probably prompted because different profession put the employees in to different physical and mental stress, and also because different professions have different status in the organisation. This seems to contribute that elderly employees in the higher part of the organisation hierarchy more than others prefer to work until 65 years or older.},
 author    = {Nilsson, Kerstin},
 institution = {Arbetslivsinstitutet},
 isbn     = {1-7045-797-2},
 issn     = {1404-8426},
 language   = {swe},
 number    = {2006:10},
 series    = {Arbetsliv i omvandling},
 title    = {Äldre medarbetares attityder till ett långt arbetsliv. : Skillnader mellan olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.},
 url     = {http://libris.kb.se/bib/10233323},
 volume    = {2006},
 year     = {2006},
}