Advanced

Äldre medarbetare. En kvalitativ studie om medarbetares villkor i arbetslivet inom hälso- och sjukvården.

Bengtsson, Eva and Nilsson, Kerstin LU (2004) In Arbetslivsinstitutet
Abstract (Swedish)
I denna fokusgruppsstudie har sjukvårdens medarbetare studerats. Fokus för undersökningen har varit den äldre medarbetaren i syfte att undersöka olika faktorers betydelse för ett förlängt arbetsliv. Vad är anledningen till att en del medarbetare arbetar till de är 65 år och äldre, medan andra slutar sitt yrkesverksamma liv redan innan de fyllt 60 år?

Ur intervjuerna utkristalliserades vissa faktorer med särskild betydelse för medarbetarnas arbetsvillkor. De äldre hade olika åsikter om ålder. De upplevde det positivt med den ökade erfarenheten, lugnet och den förändrade sociala situation som tillkommit med ökad ålder. De beskrev att de nu vid en högre ålder prioriterade sig själva och sållade bort saker och sysselsättningar som de... (More)
I denna fokusgruppsstudie har sjukvårdens medarbetare studerats. Fokus för undersökningen har varit den äldre medarbetaren i syfte att undersöka olika faktorers betydelse för ett förlängt arbetsliv. Vad är anledningen till att en del medarbetare arbetar till de är 65 år och äldre, medan andra slutar sitt yrkesverksamma liv redan innan de fyllt 60 år?

Ur intervjuerna utkristalliserades vissa faktorer med särskild betydelse för medarbetarnas arbetsvillkor. De äldre hade olika åsikter om ålder. De upplevde det positivt med den ökade erfarenheten, lugnet och den förändrade sociala situation som tillkommit med ökad ålder. De beskrev att de nu vid en högre ålder prioriterade sig själva och sållade bort saker och sysselsättningar som de beskrev vara av mindre betydelse i livet. Det som de äldre medarbetarna angav som negativt med att bli äldre var en ökande fysiologisk degenerering. Den psykosociala arbetsmiljön belystes utifrån betydelsen av arbetskamrater, nya arbetstidsmodeller, lön – individuell lön, chefer, patienter, egenkontroll, arbetsbelastning, övertid, organisationsförändring, kompetensutveckling, information, mål samt friskvård. Det visade sig att de olika arbetsmiljöfaktorerna hade varierande betydelse. Det gick att skönja att medarbetarna i denna fokusgruppsintervju upplevde en god arbetsmiljö med ett gott ledarskap. De allra flesta av intervjupersonerna upplevde även att deras kompetens tillvaratogs. Samtliga yrkeskategorier upplevde att de kunde sprida sin kunskap vidare, men att det skedde i olika grad och med olika metoder. De yngre och äldre medarbetarna samt deras chefer beskrev kunskapsutbytet mellan medarbetare som mycket viktigt för en välfungerande arbetssituation och för att öka kunskapen. De yngre medarbetarna och cheferna såg de äldre som bärare av stor erfarenhet.

Det var några faktorer som tycktes särskilt viktiga för medarbetarnas syn på framtiden och deras möjlighet och motivation till ett förlängt arbetsliv. Dessa var hälsan, den ekonomiska situationen, trivseln och tillfredsställelsen i arbetet. Det framkom även att medarbetarens hela livssituation och möjlighet till självförverkligande i arbetet och/eller på fritiden hade betydelse för deras syn på ett förlängt arbetsliv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
categories
Popular Science
in
Arbetslivsinstitutet
pages
133 pages
publisher
Hellmans förlag / Sociologiska institutionen, Lunds universitet
ISBN
91-975085-3-5
language
Swedish
LU publication?
yes
id
aa7bd0af-d9ee-4c03-9138-d1ba01da6b8b (old id 3131169)
date added to LUP
2013-03-11 11:38:34
date last changed
2016-04-16 10:05:47
@book{aa7bd0af-d9ee-4c03-9138-d1ba01da6b8b,
 abstract   = {I denna fokusgruppsstudie har sjukvårdens medarbetare studerats. Fokus för undersökningen har varit den äldre medarbetaren i syfte att undersöka olika faktorers betydelse för ett förlängt arbetsliv. Vad är anledningen till att en del medarbetare arbetar till de är 65 år och äldre, medan andra slutar sitt yrkesverksamma liv redan innan de fyllt 60 år?<br/><br>
Ur intervjuerna utkristalliserades vissa faktorer med särskild betydelse för medarbetarnas arbetsvillkor. De äldre hade olika åsikter om ålder. De upplevde det positivt med den ökade erfarenheten, lugnet och den förändrade sociala situation som tillkommit med ökad ålder. De beskrev att de nu vid en högre ålder prioriterade sig själva och sållade bort saker och sysselsättningar som de beskrev vara av mindre betydelse i livet. Det som de äldre medarbetarna angav som negativt med att bli äldre var en ökande fysiologisk degenerering. Den psykosociala arbetsmiljön belystes utifrån betydelsen av arbetskamrater, nya arbetstidsmodeller, lön – individuell lön, chefer, patienter, egenkontroll, arbetsbelastning, övertid, organisationsförändring, kompetensutveckling, information, mål samt friskvård. Det visade sig att de olika arbetsmiljöfaktorerna hade varierande betydelse. Det gick att skönja att medarbetarna i denna fokusgruppsintervju upplevde en god arbetsmiljö med ett gott ledarskap. De allra flesta av intervjupersonerna upplevde även att deras kompetens tillvaratogs. Samtliga yrkeskategorier upplevde att de kunde sprida sin kunskap vidare, men att det skedde i olika grad och med olika metoder. De yngre och äldre medarbetarna samt deras chefer beskrev kunskapsutbytet mellan medarbetare som mycket viktigt för en välfungerande arbetssituation och för att öka kunskapen. De yngre medarbetarna och cheferna såg de äldre som bärare av stor erfarenhet.<br/><br>
Det var några faktorer som tycktes särskilt viktiga för medarbetarnas syn på framtiden och deras möjlighet och motivation till ett förlängt arbetsliv. Dessa var hälsan, den ekonomiska situationen, trivseln och tillfredsställelsen i arbetet. Det framkom även att medarbetarens hela livssituation och möjlighet till självförverkligande i arbetet och/eller på fritiden hade betydelse för deras syn på ett förlängt arbetsliv.},
 author    = {Bengtsson, Eva and Nilsson, Kerstin},
 isbn     = {91-975085-3-5},
 language   = {swe},
 pages    = {133},
 publisher  = {Hellmans förlag / Sociologiska institutionen, Lunds universitet},
 series    = {Arbetslivsinstitutet},
 title    = {Äldre medarbetare. En kvalitativ studie om medarbetares villkor i arbetslivet inom hälso- och sjukvården.},
 year     = {2004},
}