Advanced

Myndighetsföreskrifter : Demokratisk anknytning, politisk styrning och rättssäkerhet

Wenander, Henrik LU (2016) In Tidsskrift for Rettsvitenskap 129(5). p.489-517
Abstract (Swedish)
Artikeln behandlar utrymmet för förvaltningsorgan under regeringsnivån
att på egen hand anta bindande regler enligt svensk rätt. Grundlagsregleringen
ger stort utrymme för delegation till förvaltningen, som
enligt den svenska konstitutionella strukturen har en betydande självständighet.
Det finns dock principiella invändningar mot att förvaltningen ska kunna anta föreskrifter med samma bindande verkan som lagar. När det gäller demokratisk anknytning är tjänstemännen inte folkvalda och har därmed inte något politiskt ansvar. Därutöver finns det risk att den politiska styrningen av förvaltningsmyndigheterna brister. Samtidigt kan delegation av normgivningsmakt till förvaltningen motiveras med effektivitet och förvaltningens... (More)
Artikeln behandlar utrymmet för förvaltningsorgan under regeringsnivån
att på egen hand anta bindande regler enligt svensk rätt. Grundlagsregleringen
ger stort utrymme för delegation till förvaltningen, som
enligt den svenska konstitutionella strukturen har en betydande självständighet.
Det finns dock principiella invändningar mot att förvaltningen ska kunna anta föreskrifter med samma bindande verkan som lagar. När det gäller demokratisk anknytning är tjänstemännen inte folkvalda och har därmed inte något politiskt ansvar. Därutöver finns det risk att den politiska styrningen av förvaltningsmyndigheterna brister. Samtidigt kan delegation av normgivningsmakt till förvaltningen motiveras med effektivitet och förvaltningens sakkunskap. Den svenska regleringen innebär en avvägning mellan dessa intressen. Undersökningen identifierar rättsliga strukturer och utmaningar i denna avvägning. Med tanke på den bristande demokratiska anknytningen är det viktigt att beslut fattade med stöd av myndighetsföreskrifter kan överklagas och då genomgå en noggrann överprövning. En övergripande slutsats är att den svenska ordningen bygger på att det demokratiska systemet fungerar, så att riksdag och regering reglerar utrymmet för myndighetsföreskrifter på ett välavvägt sätt. (Less)
Abstract
The Article deals with the scope for Swedish administrative agencies to adopt binding rules under the 1974 Instrument of Government.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
alternative title
Administrative Rule-Making in Sweden
publishing date
type
Contribution to journal
publication status
published
subject
keywords
förvaltningsrätt, Konstitutionell rätt, administrative law, constitutional law
in
Tidsskrift for Rettsvitenskap
volume
129
issue
5
pages
29 pages
publisher
Universitetsforlaget
ISSN
0040-7143
language
Swedish
LU publication?
yes
id
3710733f-edfb-41e3-9f48-683624f8227f
date added to LUP
2016-11-29 16:54:31
date last changed
2016-12-05 15:48:27
@article{3710733f-edfb-41e3-9f48-683624f8227f,
 abstract   = {The Article deals with the scope for Swedish administrative agencies to adopt binding rules under the 1974 Instrument of Government.},
 author    = {Wenander, Henrik},
 issn     = {0040-7143},
 keyword   = {förvaltningsrätt,Konstitutionell rätt,administrative law,constitutional law},
 language   = {swe},
 number    = {5},
 pages    = {489--517},
 publisher  = {Universitetsforlaget},
 series    = {Tidsskrift for Rettsvitenskap},
 title    = {Myndighetsföreskrifter : Demokratisk anknytning, politisk styrning och rättssäkerhet},
 volume    = {129},
 year     = {2016},
}