Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Clinical and experimental studies in nickel allergy

Hindsén, Monica LU (1998)
Abstract
Kliniska och experimentella studier av nickelallergiNickelallergi är vanligt, särskilt hos kvinnor. Nickelallergi leder ofta till periodiskt eller kroniskt eksem, främst på händerna. Dessa eksem kan vara svårläkta och leda till långa sjukskrivningsperioder. Nickel finns överallt i omgivningen och det går inte att helt undvika exposition för denna metall.Clinical and experimental studies in nickel allergyContact allergy to nickel is very common among females and frequently leads to recurrent or chronic hand eczema, which often is hard to treat and leads to long sick-leave periods. Nickel is ubiquitous and total avoidance of exposure to the allergen is impossible. The aim of the... (More)
Kliniska och experimentella studier av nickelallergiNickelallergi är vanligt, särskilt hos kvinnor. Nickelallergi leder ofta till periodiskt eller kroniskt eksem, främst på händerna. Dessa eksem kan vara svårläkta och leda till långa sjukskrivningsperioder. Nickel finns överallt i omgivningen och det går inte att helt undvika exposition för denna metall.Clinical and experimental studies in nickel allergyContact allergy to nickel is very common among females and frequently leads to recurrent or chronic hand eczema, which often is hard to treat and leads to long sick-leave periods. Nickel is ubiquitous and total avoidance of exposure to the allergen is impossible. The aim of the present study was to get better understanding of various factors of possible significance for allergic contact dermatitis from nickel. A large inter- and intraindividual variation in nickel patch test reactivity was found in nickel-hypersensitive persons. Thus, no one had the same reactivity at repeated testing, and also completely negative tests were seen. A previous dermatitis was shown to be important for the elicitation of allergic contact dermatitis from nickel on topical nickel exposure. A previous nickel dermatitis gave an increased reactivity while a previous, irritant (SLS) contact dermatitis gave a decreased reactivity. The time interval from the previous allergic or irritant contact dermatitis was important for reactivity.Flare-up reactions after oral challenge with nickel were found to be correlated to nickel dose, intensity of a previous eczema, and time after the eczema.Orally administered nickel results in increased nickel in urine and less increase of nickel in faeces in atopics compared to controls. This may indicate increased nickel absorption in atopics. There was also a positive correlation between nickel in urine and TIBC in atopics which may indicate an interesting therapeutic possibility to interfere with the nickel absorption. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Kliniska och experimentella studier av nickelallergiNickelallergi är vanligt, särskilt hos kvinnor. Nickelallergi leder ofta till periodiskt eller kroniskt eksem, främst på händerna. Dessa eksem kan vara svårläkta och leda till långa sjukskrivningsperioder. Nickel finns överallt i omgivningen och det går inte att helt undvika exposition för denna metall.Syftet med dessa studier har varit att få bättre kunskap om vilka faktorer som kan vara av betydelse för nickelallergiskt kontakteksem.Hos patienter med känd nickelallergi noterades en förvånansvärt stor variation i reaktiviteten hos en och samma individ som allergitestades med nickel vid... (More)
Popular Abstract in Swedish

Kliniska och experimentella studier av nickelallergiNickelallergi är vanligt, särskilt hos kvinnor. Nickelallergi leder ofta till periodiskt eller kroniskt eksem, främst på händerna. Dessa eksem kan vara svårläkta och leda till långa sjukskrivningsperioder. Nickel finns överallt i omgivningen och det går inte att helt undvika exposition för denna metall.Syftet med dessa studier har varit att få bättre kunskap om vilka faktorer som kan vara av betydelse för nickelallergiskt kontakteksem.Hos patienter med känd nickelallergi noterades en förvånansvärt stor variation i reaktiviteten hos en och samma individ som allergitestades med nickel vid upprepade tillfällen. Ingen patient uppvisade samma testreaktivitet vid alla testtillfällen. Även ett helt negativt testresultat noterades hos ett par patienter (delarbete 6).I tre av delarbetena (delarbete 1, 3 och 4) studerades vad ett tidigare, men läkt eksem har för betydelse när huden åter exponeras för nickel. Ett tidigare nickelallergiskt eksem gav ökad reaktivitet och eksembenägenhet. Dessutom observerades en tidsrelation till det tidigare eksemet: ju kortare tid mellan tidigare eksem och förnyad nickelkontakt, desto kraftigare eksem. Även med det längsta tidsintervallet, 8 månader, fanns dock en viss ökad reaktivitet. Däremot registrerades en minskad reaktivitet och eksembenägenhet i ett hudområde där det en månad tidigare funnits ett icke-allergiskt kontakteksem orsakat av det hudirriterande ämnet natriumlaurylsulfat.I delarbete 5 studerades uppflamningen av tidigare nickeleksem efter peroralt nickelintag. Vi fann att denna uppflamningsreaktion var relaterad till nickeldos och intensiteten av det tidigare nickeleksemet: ju kraftigare eksem, desto större benägenhet för uppflamning. Förvånansvärt nog påvisades även uppflamning av kliniskt negativa testreaktioner, d v s hudområden som varit i kontakt med nickel utan att synligt eksem uppkommit. Tidsintervallet mellan tidigare eksem och nickelprovokationen visades även vara av betydelse: ju kortare tid mellan tidigare nickeleksem och nickelprovokation, desto större benägenhet för eksemet att flamma upp.Om nickel tas in via magtarmkanalen ger detta ökad utsöndring av nickel i urinen hos främst atopiker (patienter med ärftlig benägenhet att utveckla eksem), liksom en mindre ökning av utsöndringen med avföringen. Sammantaget tyder detta på ökat upptag av nickel från magtarmkanalen hos atopiker. Handeksem av pomfolyxtyp har experimentellt provocerats med peroral tillförsel av nickel. Därför kan ökat nickelupptag hos atopiker eventuellt bidra till att handeksem av pomfolyxtyp hos atopiker med nickelallergi har speciellt dålig prognos. Dessutom påvisades hos patienter med atopi en korrelation mellan ökade nivåer av nickel i urinen och ett ämne i blodet (TIBC) som är involverat i järnomsättningen. Detta kan tyda på att järnstatus kan ha betydelse för nickelupptaget via magtarmkanalen med eventuella framtida möjligheter att behandlingsmässigt påverka nickelabsorptionen (delarbete 2 och 7). (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Andersen, Klaus E., Dept of Dermatology, Odense Hospital, DK-5000 Odense C
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
nickel absorption, Nickel, allergic contact dermatitis, patch test reactivity, flare-up reactions, oral nickel provocation, previous contact dermatitis, hand eczema, atopy, Dermatology, venereology, Dermatologi, venereologi
pages
112 pages
publisher
Department of Dermatology and Venereology, Lund University
defense location
Department of Dermatology, Malmö University Hospital, Hudklinikens föreläsningssal, Malmö
defense date
1998-05-25 10:15:00
external identifiers
 • other:ISRN: LUMEDW/MEHM-1009-SE
ISBN
91-628-3011-2
language
English
LU publication?
yes
id
e8e8e2f7-98aa-4cc8-a39c-b5ec3db8eadf (old id 38709)
date added to LUP
2016-04-04 12:03:11
date last changed
2018-11-22 14:34:09
@phdthesis{e8e8e2f7-98aa-4cc8-a39c-b5ec3db8eadf,
 abstract   = {{Kliniska och experimentella studier av nickelallergi<br/><br>
<br/><br>
Nickelallergi är vanligt, särskilt hos kvinnor. Nickelallergi leder ofta till periodiskt eller kroniskt eksem, främst på händerna. Dessa eksem kan vara svårläkta och leda till långa sjukskrivningsperioder. Nickel finns överallt i omgivningen och det går inte att helt undvika exposition för denna metall.<br/><br>
<br/><br>
Clinical and experimental studies in nickel allergy<br/><br>
<br/><br>
Contact allergy to nickel is very common among females and frequently leads to recurrent or chronic hand eczema, which often is hard to treat and leads to long sick-leave periods. Nickel is ubiquitous and total avoidance of exposure to the allergen is impossible. The aim of the present study was to get better understanding of various factors of possible significance for allergic contact dermatitis from nickel. A large inter- and intraindividual variation in nickel patch test reactivity was found in nickel-hypersensitive persons. Thus, no one had the same reactivity at repeated testing, and also completely negative tests were seen. A previous dermatitis was shown to be important for the elicitation of allergic contact dermatitis from nickel on topical nickel exposure. A previous nickel dermatitis gave an increased reactivity while a previous, irritant (SLS) contact dermatitis gave a decreased reactivity. The time interval from the previous allergic or irritant contact dermatitis was important for reactivity.<br/><br>
<br/><br>
Flare-up reactions after oral challenge with nickel were found to be correlated to nickel dose, intensity of a previous eczema, and time after the eczema.<br/><br>
<br/><br>
Orally administered nickel results in increased nickel in urine and less increase of nickel in faeces in atopics compared to controls. This may indicate increased nickel absorption in atopics. There was also a positive correlation between nickel in urine and TIBC in atopics which may indicate an interesting therapeutic possibility to interfere with the nickel absorption.}},
 author    = {{Hindsén, Monica}},
 isbn     = {{91-628-3011-2}},
 keywords   = {{nickel absorption; Nickel; allergic contact dermatitis; patch test reactivity; flare-up reactions; oral nickel provocation; previous contact dermatitis; hand eczema; atopy; Dermatology; venereology; Dermatologi; venereologi}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Department of Dermatology and Venereology, Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Clinical and experimental studies in nickel allergy}},
 year     = {{1998}},
}